Когут Оксана Володимирівна

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Когут Оксана Володимирівна 

Завідувач кафедри філології та перекладу, професор, доктор філологічних наук, Докторська дисертація на тему: “Архетипні сюжети як спосіб декодифікації сучасної української драматургії”.

 

Основні праці

 

 

1. Когут О. В. Жіночий конструкт  як головна парадигма сюжету п’єси  П. Ар’є «Кольори» / Когут О. В.  //  Наукові записки Філологічні науки. Літературознавство Національний університет "Києво-Могилянська академія".  Том 150, 2014. С.138-142. – Режим доступу:

  

 

2. Когут О. В. Міжнародна співпраця інтелектуальних еліт – шлях до порозуміння / Когут О. В. //  Міжвоєнне село Західної України: соціум, господарство, духовність. – Івано – Франківськ: Симфонія форте , 2014. С. 6-8.

 

 

 

3. Когут О. В. У пошуках абсолюту: історичні рецепції / Когут О. В. // Греко-католицька церква на сторінках галицької міжвоєнної преси / І. Я. Гнип. – Івано-Франківськ Симфонія форте , 2014. С. 6-7.

 

 

4. Когут О. В. Літературно-мистецькі процеси в Україні в 1920-1930-х рр. / Когут О. В. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий журнал. –Житомир: Видавництво ЖДУ імені І. Франка.- Випуск 1 (79) – 2015. С.190-196. – Режим доступу:

 

5. Когут О. В. Івано-Франківський інститут нафти і газу – центр науково-технічної роботи зв’язків із виробництвом України / Когут О. В. // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. № 1 (133) січень 2015. С. 69-75.– Режим доступу:

 

6. Когут О. В. Поетика урбаністичного часу та простору у п’єсі Олексія Дроздовського «Батяри, брати, батями» / Когут О. В. // Збірник наукових праць. Волинь Філологічна: текст і контекст. Аналіз та інтерпретація тексту. Випуск 20. Луцьк. Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки 2015. С61-70.– Режим доступу:

 

7. Когут О. В., Штогрин М. В. "Translator's false friends" in the oil and gas text/ О. В. Когут, М. В. Штогрин // Література та культура полісся. Збірник наукових праць. Серія "Філологічні науки" №7. - Ніжин, 2016. - Випуск 84.- С. 211- 217.– Режим доступу:

 

8. О.Kogut, М. Shtohryn Developing critical thinking of university students: media education as weapon in Russia's information warefare / О.Kogut, M.Shtohryn // Vocational training some problems and contexts. - Chelm, 2016. - c.181-188.– Режим доступу:

 

9. Когут О. Галицький драматичний феномен: Любов та Ігор Липовські /О. Когут // Галичина, 2016. - Ч. 28. - С. 102-109.– Режим доступу:

 

10. Когут О. В. Вплив постмодернізму на сучасну освітню політику України / Когут О. В. // Нові концепції викладання у світі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2017 року / Укл. С. М. Іваненко, О.В. Холоденко, К.М. Павицька ,О. Г. Смьольнікова, - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017 -34-35