Карпаш Максим Олегович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Професор, докт.техн.наук
Директор НДІ НГЕ і Е

Напрямок наукових досліджень: контроль фізико-механічних характеристик матеріалів металоконструкцій, використання алгоритмів штучних нейронних мереж в неруйнівному контролі.