Гуменюк Володимир Володимирович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Навчався у Львівському фінансовому технікумі за спеціальністю „Фінанси”, отримавши кваліфікацію бухгалтера-фінансиста. Вищу освіту здобув в Інституті економіки та підприємництва (м. Тернопіль), отримавши  кваліфікацію економіста за спеціальністю „Облік і аудит”. Рішенням спеціалізованої вченої ради при Тернопільському національному економічному університеті присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 ‒ гроші, фінанси і кредит (тема дисертації: «Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання туристичної галузі»).  

Перебував у докторантурі (кафедра економічної теорії та конкурентної політики), працював на посадах наукового співробітника, доцента у Київському національному торговельно-економічному університеті. Рішенням спеціалізованої вченої ради при Київському національному торговельно-економічному університеті присуджено  науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством (тема дисертації: «Державне регулювання ринку курортно-рекреаційних послуг»).  

Відомості про підвищення кваліфікації:  Сертифікат Консорціуму із удосконалення бізнес-освіти в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку; Свідоцтво про підвищення кваліфікації Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України.

Є автором близько 150 наукових та навчально-методичних праць. Входить до складу спеціалізованої вченої ради при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії зі спеціальностей 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством; 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми державного регулювання  ринку курортно-рекреаційних послуг, фінансового забезпечення розвитку туризму; модернізації системи охорони здоров’я населення, гарантування енергоекономічної та фінансової безпеки.

Облікові записи в наукометричних базах даних:

ORCID ID:: 0000-0002-8493-4470 - https://orcid.org/0000-0002-8493-4470

ResearcherID: N-9466-2017 - http://www.researcherid.com/rid/N-9466-2017)

Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZojiPMsAAAAJ&hl=uk&authuser=2

Belonging Department: