Грабчук Богдан Лук'янович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Грабчук Богдан Лукянович 

Дата народження: 20. 06. 1941  р.н.

Аспірантура – 1971- 1974, Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР.

Вчені ступені, роки присвоєння: кандидат технічних наук, диплом 110663 від 24.12.1975 р.

Вчені звання роки присвоєння: доцент, атестат ДЦ № 024726;  24.011979  р.

Тема дисертації – Дослідження закономірностей отримання щільного карбіду бора та його електрофізичних властивостей.

Кар’єра:

1958-1959 помічник дизеліста комунальної електростанції;

1959-1964 студент Львівського політехнічного інституту;

1964-1967 майстер, інженер-конструктор Ново-каховського електромашинобудівного заводу;

1967-1971 асистент кафедри електротехніки і автоматизації Івано-Франківського інституту нафти і газу; 

1971-1974 – аспірант Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР;

1974-1977 асистент, старший викладач кафедри електротехніки інституту нафти і газу;

з 1977 до сьогоднішнього дня  доцент ІФНТУНГ

Дисципліни: Теоретичні основи електротехніки, Електротехнічні матеріали, Загальна електротехніка, Електричні машини.

Навчально - методичні розробки за останні 5 років

- Комплект плакатів з  дисципліни «Електротехнічні та конструкційні матеріали»;

- Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних  кіл. Практикум. Перехідні процеси  в лініях з розподіленими параметрами;

- Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних  кіл. Практикум. Лінійні електричні кола несинусоїдного струму;

- Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл. Практикум. Трифазні лінійні електричні кола;

- Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних кіл. Практикум. Трифазні лінійні електричні кола;

- Теоретичні основи електротехніки.  Електромагнітне  поле. Постійне електричне і магнітне поле. Практикум;

- Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних  кіл. Практикум. Перехідні процеси в лінійних електричних колах;

- Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних  кіл. Практикум. Перехідні процеси в лінійних електричних колах;

- Теоретичні основи електротехніки. Лінійні електричні кола однофазного синусоїдного струму. Практикум.

- Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Змінне електромагнітне поле. Практикум;

- Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле. Змінне електромагнітне поле. Практикум;

- Теоретичні основи електротехніки. Теорія електричних та магнітних

кіл. Практикум. Чотириполюсники.  Електричні фільтри;

- Теоретичні основи електротехніки.  Електромагнітне  поле. Змінне  електромагнітне поле. Практикум.

Науковий напрямок:

Оптимізація режимів роботи систем електропостачання,  енергозаощаджуючі технології.

Дослідження  процесів, що протікають  в ізоляції високовольтного обладнання, підвищення ефективності діагностики стану ізоляції. 

Наукові праці за останні 5 років:

-  Аналіз розподілу напруги по гірлянді високовольтних ізоляторів для підвищення ефективності їх діагностики. Збірник матеріалів доповідей 7 Міжнародної н.т. конференції «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання». – Ів-Франківськ, 25-28 листопада 2014. – с. 148-15

- Аналіз електромагнітних процесів в неоднорідній ізоляції високовольтних кабелів

Матеріали третьої Міжнародної н. т. конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». Тернопіль, 19-20 листопада 2014. – ­с. 244-24.

- Електричні явища при контролі стану ізоляції високовольтних кабелів з радіальною неоднорідністю. Міжнародна наукова координаційна нарада «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління». Випуск 9. Тернопіль, 2014. – с.136-137.

- Діагностика неоднорідної ізоляції високовольтних кабелів методом поверненої напруги.

Матеріали 2-ої всеукраїнської науково - практичної конференції молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості» - Ів- Франківськ, 6-9 жовтня, 2015, с. 220-221.

- Вплив зволоження і забруднень на розподіл напруги вздовж гірлянди ізоляторів високовольтних ліній електропередачі. Збірник доповідей 5-ої науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Методи та засоби контролю промислового обладнання» 24-25 листопада 2015. – Івано-Франківськ, с. 184 -187.

- Розподіл напруги вздовж гірлянди лінійних ізоляторів з врахуванням зміни ємностей ізоляторів відносно провода і землі. Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє: збірник тез наукових доповідей ІІ Всеукраїнської Інтернет - конференції

- Вплив забруднень ізоляторів високовольтних ліній на розподіл напруги вздовж гірлянди.

друк. Матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу», випуск 3. – Херсон: ХНТУ, 2017, с.112-114.

- Вплив деяких факторів на розподіл напруги вздовж гірлянди ізоляторів високовольтних ліній електропередач. Збірник тез доповідей 6-ої науково-практичної конференції «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання», 15-16 листопада 2017 р., м. Ів.-Франківськ, ЕІ, ІФНТУНГ. – 2017, с. 61.

- Аналіз розподілу напруги по гірлянді високовольтних ізоляторів для підвищення ефективності їх діагностики. Збірник матеріалів доповідей 7 Міжнародної н.т. конференції «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання». – Ів.-Франк., 25-28 листопада 2014. – с. 148-151

- Аналіз електромагнітних процесів в неоднорідній ізоляції високовольтних кабелів.

- Матеріали третьої Міжнародної н. т. конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» . Тернопіль, 19-20 листопада 2014. – ­с. 244-245