Гошовська Ірина Володимирівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

 Гошовська Ірина Володимирівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Філософська термінологія в сучасному британському інтелектуальному романі: семантика і функціонування” .

Основні праці

 

1. Гошовська І. В. Детермінологізація як складова інтелектуалізації мови / Гошовська І. В.// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. –    Острог:  Видавництво Національного університету «Острозька академія», Вип. 4 (76), 2014. С. 27-30. - Режим доступу:

2. Гошовська І. В. Трансформації при перекладі роману Е. Бронте "Буремний перевал"[Електронний ресурс] / І. В. Гошовська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2014. - Вип. 12. - С. 173-175. - Режим доступу: 

3. Гошовська І. В. Збереження інтелектуалізації при перекладі роману Дж. Фаулза "Вежа із чорного дерева" [Електронний ресурс] / І. В. Гошовська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 58. - С. 332-335. - Режим доступу: