Галущак Мар’ян Олексійович

Українська
Вчене звання: 
  • Завідувач кафедри загальної та прикладної фізики;
  • Соросівський професор, академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник освіти України.

Закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет нині Прикарпатського університету в 1965 році. Працює в університеті з 1977 р.

Напрям наукових досліджень: механізми дефектоутворення та модифікація властивостей напівпровідникових матеріалів сполук АІVВVІ. Термоелектричні властивості матеріалів та їх застосування в альтернативних джерелах енергії.

Автор і співавтор більше 250 наукових праць, 6 монографій, 22 патентів та 2 авторських свідоцтв. Видав 29 підручників і навчальних посібників з фізики для студентів технічних спеціальностей ВНЗ; автор понад 50 методичних вказівок та статей. Голова методичної ради університету, автор розробки і впровадження рейтингової системи контролю і оцінювання знань студентів, яка успішно функціонує в університеті протягом 19 років. Науковий керівник спільного з НАПН України Центру педагогічної майстерності.

Найбільш вагомі наукові та науково-методичні роботи:

  • Галущак М.О. Навчальний посібник „Курс загальної фізики: Кн.1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка” (з грифом МОНУ)// Івано-Франківськ: Факел”, 2000.
  • Галущак М.О. Навчальний посібник: „Курс загальної фізики. Практичні заняття. Кн.1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка” (з грифом МОНУ)// Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003.
  • Галущак М. О., Павлюк Л. Р. Навчальний посібник „Фізика. Спеціальний курс” (з грифом МОНУ)// Івано-Франківськ: Факел, 2006.
  • Фреик Д.М., Галущак М.О., Межиловская Л.И. Физика и технология полупроводниковых пленок // Высшая школа, Львов, 1988.
  • Галущак М.О. Особливості процесів дефектоутворення у напівпровідникових плівках сполук АІVВVІ // Фізика і хімія твердого тіла. Т. 4, № 4, 2003.
  • Галущак М.О., Федоров О.Є. Підручник у трьох книгах. Кн.1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012.
  • Галущак М.О., Федоров О.Є. Підручник у трьох книгах. Кн.2. Електромагнетизм // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.