Заславська Олена Святославівна

Zaslavska
Місце роботи, посада

 

Завідувач ВМСПП

Загальна інформація

 

Керує роботою ВМСПП та здійснює контроль за дотриманням іноземними громадянами міграційного законодавства України та Правил проживання в студентських гуртожитках ІФНТУНГ. 

E-mail: o.zaslavska@nung.edu.ua