Штогрин Микола Васильович

Додаткова інформація
Фото Штогрин М.В.
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1987

Спеціальність

Геофізичні методи пошуку і розвідки родовищ корисних копалин

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геофізик

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра нафтогазової геофізики, старший викладач

Наукові інтереси

Екологічні дослідження зсувів, карстових провалів, впливу електромагнітних полів на оточуюче середовище.

Загальна інформація

Народився 12 лютого 1961 року в с. Глибока, Богородчанського району Станіславської (тепер Івано-Франківської) області. В 1978 році закінчив Саджавську середню школу, після якої вступив до Калушського технічного училища №6, яке закінчив в 1979 році за спеціальністю «слюсар по ремонту та обслуговуванню апаратурного обладнання».

З 1979 по 1981 рік проходив службу в армії. В 1981 поступив в ІФІНГ, який закінчив у 1987 році за спеціальністю «геофізичні методи пошуку і розвідки родовищ корисних копалин».  З 1987 по 1992 рік працював геофізиком-оператором в Ямсовейській геофізичній експедиції (Росія, п. Самбург) об’єднання  «Ямалгеофізика» тресту «Главтюменьгеологія».

З 1992 по 1995 рік працював інженером-геофізиком в малому підприємстві «ЕКОР», м. Івано-Франківськ.

З 1995 року і по сьогоднішній день – викладач кафедри НГГ ІФНТУНГ.

Навчальна робота

Електрична розвідка, Теоретичні основи обробки геофізичних даних, Основи геофізики.

Наукова діяльність

Екологічні дослідження зсувів, карстових провалів, впливу електромагнітних полів на оточуюче середовище. Вплив електромагнітних полів на довкілля, пов`язаний із виробництвом, передачею та споживанням електроенергії.

Вибрані публікації

Штогрин М. В. є співавтором підручника

Степанюк В.П., Штогрин М.В. Радіоекологія, ІФНТУНГ, 2009, 160 с.,

практикумів:

Степанюк В.П., Штогрин М.В. Ядерної геофізики та радіометричної розвідки І і ІІ ч. ІФДТУНГ, 1996, 112 с.+ ІФДТУНГ, 1997, 144 с. + ІНДТУНГ, 2004, 121 с. + ІФНТУНГ, 2010, 179 с.,

Степанюк В.П., Штогрин М.В. Основи геофізики, ІФДТУНГ, 1999, 165 с. + ІФНТУНГ, 2004, 121 с.;

Штогрин М.В., Муц С.Є. Сейсморозвідка, І і ІІ ч. ІФНТУНГ, 2003, 120 с. + ІФНТУНГ, 2003, 90с. ;

Кузьменко Е.Д., Штогрин М.В. Екологічна геофізика, ІФНТУНГ, 2008, 59 с.;

Розловська С.Є., Штогрин М.В. Методи сейсмічної томографії». ІФНТУНГ, 2017, 32 с.;

Розловська С.Є., Штогрин М.В. Сейсморозвідка, ч.І, ІФНТУНГ, 2019, 82 с.;

Штогрин М.В. Електричні методи розвідки І і ІІ ч. ІФНТУНГ, 2020, 122 с. + ІФНТУНГ, 2021, 138 с.;

методичних вказівок з курсового, дипломного проектування та практик (5).

Співавтор 21 статей та 25 тез, а також 2 патентів:

1. Кузьменко Е.Д. Оцінка небезпеки приповерхневих деформацій гірських порід в районі Стебницького калійного родовища методом ПІЕМПЗ /  Е.Д. Кузьменко, С.М. Багрій, І.В. Чепурний, М.В. Штогрин // Геодинаміка №1(22), 2017, 98-113 с.
2. Кузьменко Е.Д. Комплексування геохімічних та геофізичних методів при визначенні забруднення підземних вод нафтопродуктами / Е.Д. Кузьменко, С.М. Багрій, У.О. Дзьоба, М.Я. Знак, М.В. Штогрин // Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції "Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища" ННІ "Інститут геології" Київського національного університету ім. Т. Шевченко. 13-16 листопада 2018 р.  с. 4.
3. Кузьменко Е.Д. Визначення джерел забруднення нафтопродуктами в межах окресленої території Передкарпаття / Е.Д. Кузьменко, С.М. Багрій, 
В.В. Федорів, М.В. Штогрин, У.О. Дзьоба // Вісник Київського національного університету ім. Шевченко. Геологія. 2019.
4. Анікеєвс С.Г. Експерименти з трансформаціює осереднення поля сили тяжіння (на прикладі південного сходу Українських Карпат) / С.Г. Анікеєв,  С.Є. Розловська, Б.Б. Габльовський, М.В. Штогрин / / Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції "Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища" ННІ "Інститут геології" Київського національного університету ім. Т. Шевченко. 13-16 листопада 2019 р. 
5. Anikeyev S. G., Hablovskyi B. B., Rozlovska S. E., Shtogryn M. V., Zagray A. E. Experience of the 3D interpretation of gravity data in the southeast of VolynoPodillya// 19th International Conference on Geoinformatics- Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2020, (11‐14 May 2020, Kiev, Ukraine). p. 1-5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo031
6. Anikeyev S. G., Rozlovska S. E., Hablovskyi B. B., Shtogryn M. V., Karpenko M. O.
The experiences with anisotropic averaging transformation of gravity and magnetic fields (on the example of the southeast part of Ukrainian Carpathians)//19th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2020, (11‐14 May 2020, Kiev, Ukraine). p. 1-5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo032
7. Штогрин М.В. Комплексні геофізичні дослідження території Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу / М.В. Штогрин, С.Г. Анікеєв, О.О. Синицька. Всеукраїнський науково-технічний журнал "Нафтогазова енергетика" №1(31) ІФНТУНГ, 2019, стор. 7-17

Патент №13449А від 16.12.96 – Спосіб дорозвідки і контролю за розробкою нафтогазоконденсатних родовищ. Автори: Кузьменко Е.Д., Фик І.М., Гордійчук М.В., Зінсенко І.О. Станкін О.В., Штогрин М.В.

Патент №23102А від 30.06.98 – Польовий вимірник потенціалів природного електричного поля. Автори: Кузьменко Е.Д., Хайкін Ю.А., Штогрин М.В.

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, 095-635-29-63, 098-069-22-36; e-mail: shtohrynmukola@gmail.com