Рутковська Ірина Зіновіївна

Рутковська І.
Науковий ступінь

кандидат технічних наук.

Вчене звання

доцент.

Місце роботи, посада

кафедра будівництва та енергоефективних споруд, доцент.

Загальна інформація

Доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд.

Основні напрямки наукової діяльності:
– вивчення напружено-деформованого стану збірно-монолітних конструкцій;
– проектування та розрахунок багатошарових залізобетонних конструкцій;
– проектування та розрахунок попередньо напружених кесонних перекрить.
Опублікувала 60 наукових та навчально-методичних праць.

Вибрані публікації

– Рутковська І. З. Експериментальні дослідження тришарових конструкцій / І. З. Рутковська, З. М. Рутковський, Л. І. Вознюк, А. Марущак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2008. - № 627. - С. 179-182.
– Ігнасіо Г. М. Cучасні технології в будівництві: досвід іспанської компанії JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Іспанія) / Г. М. Ігнасіо, В. М. Жук, І. З. Рутковська // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. - 2008. - Вып. 47. - С. 290-295.
– Рутковська, Ірина Зиновіївна. Напружено деформований стан збірно- монолітних попередньо напружених кесонних перекрить непрямокутної форми [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Рутковська Ірина Зиновіївна; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2000. - 19 с.
– Патент України на винахід UA № 19817. Спосіб вогнеперегородження для резервуарів і газопроводів з горючими сумішами / Левицький Болеслав Францевич, Гавриляк Анатолій Іванович, Рутковська Ірина Зіновіївна – Опубл. 25.12.1997. Бюл. № 5.
– Патент України на винахід UA № 100525. Перекриття будинку / Вознюк Л., Демчина Б., Рутковська І. – Опубл. 27.07.2015. Бюл.№14.
– Жук В. М. Гідрографи притоку для дощів зі степеневим законом зміни інтенсивності та трикутних в плані басейнів стоку / В. М. Жук, І. З. Рутковська, І. Ю. Попадюк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2007. - № 581. - С. 3-8. 
– Демчина Б. Г. Кафедра будівельних конструкцій та мостів Львівської політехніки - це звучить гордо! / Б. Г. Демчина, С. Б. Максимович, І. З. Рутковська // Вісн. Львів. терит. від-ня Акад. буд-ва України. - 2010. - № 5. - С. 108-110.
– Рутковська, Ірина Зіновіївна. Архітектурні конструкції малоповерхових будівель [Текст] : навч. посіб. для студентів архітектур., буд. та інж. спец. ВНЗ, коледжів / І. З. Рутковська, Д. Г. Гладишев, Ю. І. Соха. - Вид. 2-е, допов. - Львів : Растр-7, 2015. - 149 с. 
– Рутковська І. З. Виготовлення та випробування тришарових плоских панелей перекриття розміром 2,0х2,0 м. / І. З. Рутковська, Л. Вознюк // Містобудування та територіальне планування. - 2013. - Вип. 48. - С. 384-389.