Нижникевич Володимир Всеволодович

Нижникевич
Alma mater

Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника

Спеціальність

фізика і математика

Кваліфікаційний рівень

Вчитель фізики і математики

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, старший викладач

Наукові інтереси

дослідження розсіювання носіїв струму та кінетичних явищ в халькогенідах свинцю та олова.

Загальна інформація

Закінчив фізико-математичний факультет Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника в 1996 році. Працював вчителем фізики у Ямницькій СШ І-ІІІ ступенів, Українській гімназії 1 м. Івано-Франківська.  З 2000  по 2003 рік навчається у аспірантурі Івано-Франківського університету нафти і газу. А з 2003 по сьогоднішній день працює у цьому ж університеті на посаді старшого викладача.

Напрям наукових досліджень: 

Автор і співавтор більше 30 наукових праць, 5 патентів, 9 навчальних посібників.

Вибрані публікації
  • Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Нижникевич В.В. Особливості зонної структури та механізми розсіювання носіїв заряду електронних кристалів халькогенідів свинцю// Науковий вісник ЧНУ: Фізика. Електроніка. 2001,- т.102
  • Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Нижникевич В.В. Розсіювання електронів на коливаннях гратки у кристалах халькогенідів свинцю// Фізика і хімія твердого тіла.-2002.-т. 3, № 2.
  • Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Нижникевич В.В. Електрон-електронне розсіювання носіїв у кристалах халькогенідів свинцю n-типу// Вісник Прикарпатського університету: Фізика. Математика.- 2002,- т. 2.
  • Нижникевич В.В. Закони дисперсії і механізми розсіювання носіїв струму в напівпровідникових кристалах p-PbSe// Электроника полупроводниковой техники. вып. 43, 2005.
  • Нижникевич В.В. Підвищення ефективності вивчення фізичних явищ з використанням віртуального фізичного експерименту// ІФНТУНГ, 2006.
  • Нижникевич В.В., Лучицький Р.М. Дистанційне вивчення фізичних явищ і процесів з використанням віртуального фізичного експерименту// Кривий Ріг, 2007.
Контакти

vonyzh@gmail.com