Мельник Віталій Дмитрович

Мельник Віталій Дмитрович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність
 • ІФНТУНГ; спеціальність: ДОК; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних систем; диплом з відзнакою.  
 • Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університетут нафти і газу; кваліфікація: інженер-програміст з спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем».
Кваліфікаційний рівень

спеціаліст, кандидат наук

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ; кафедра ДОК, ІПЗ; посада: викладач.

Наукові інтереси

інтелектуальні інформаційні системи, експертні системи, штучний інтелект, захист інформації, веб- та графічний дизайн.

Державні нагороди

Подяки та грамоти ректорату та дирекції інституту

Загальна інформація

2003-2020: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, відділ інформаційних технологій, провідний інженер; викладач.

Навчальна робота

лектор; викладач, що проводить практичні заняття, керівник наукових  робіт студентів;

 • "Електронна комерція";
 • "Захист інформації";
 • "Інтелектуальні інформаційні системи";
 • "Web-дизайн";
 • "Графічні мультимедійні технології";
 • "Інформаційні технології в управлінні";
 • "Інформаційно-аналітичні технології";
 • "Інформаційне обслуговування управління";
 • Навчальна практика з комп'ютерної підготовки;
 • Технології інтернет-реклами.
Наукова діяльність

у 2021 році захисти кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07  - Автоматизація процесів керування на тему "Інтелімедійна автоматизована система підтримки прийняття рішень при бурінні нафтогазових свердловин" (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).

Ідентифікатор ORCID - https://orcid.org/0000-0001-7567-5625

SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57261074500

Підвищення кваліфікації: 

·         посвідчення референта-перекладача з німецької мови;

·         свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір;

·         психолого-педагогічний семінар з підвищення професійних навичок та вмінь молодих викладачів при ІФНТУНГ;

·         підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - 2017);

·         розширений семінар із захисту дисертаційної роботи - 2019;

·         розширений семінар із захисту дисертаційної роботи - 2021;

·         захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.13.07 "Автоматизація процесів керування".

Громадська діяльність: 

член Української бібліотечної асоціації.

Публікації в наукових фахових виданнях України

Мельник В.Д., Демчина М.М., Шекета В.І. Технології інтерпретації документів в інтелектуальних системах дистанційного навчання. Вісник Кременчуцького нац. ун-ту ім. М. Остроградського. 2011. № 3 (68). С.18-22.

Мельник В.Д., Шекета В.І., Демчина М.М. Виведення значень логічних параметрів в інтелектуальних системах дистанційного навчання. Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Технічні науки : наук. журнал. 2011. № 1. С. 118-122.

Вовк Р.Б., Шекета В.І., Мельник В.Д. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при контролі технологічних параметрів. Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control: науково-технічний журнал / За ред. І. С. Кісіля; ІФНТУНГ. 2012. № 2 (29). С. 119-129.

Вовк Р.Б., Мельник В.Д., Гобир Л.М. Подання та обробляння технологічних знань про процес буріння на основі обмежень. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2013. №1(34). С. 73-81.

Шекета В.І., Демчина М.М., Мельник В.Д. Імплементація інтелектуальної стратегії прийняття рішень у процесі буріння. Нафтогазова енергетика: Всеукраїнський науково-технічний журнал. 2013. №2(20). С. 38-50.

Мельник В.Д. Абдуктивне виведення знань про процес буріння на основі мультимедійних даних про бурове обладнання. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2016. №1(40). С.80-91.

Шекета В.І., Мельник В.Д., Гобир Л.М. Інтелімедійна інформаційна система підтримки прийняття рішень в процесі буріння. Проблеми інформаційних технологій : науковий журнал ВАК. 2016. №01(019) травня. С.96-116.

Мельник В.Д. Формальна структура кейсів технологічних проблем в процесі побудови їх рішень на основі обмежень. Математичні машини та системи: науковий журнал Інституту проблем математичних машин та систем НАН України. 2016. №2. С. 116-127.

 

Публікації у наукових виданнях інших держав та у виданнях України, що включені до міжнародних науко метричних баз, зокрема SCOPUS, WoS та ін.

SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57261074500

Sheketa V., Melnyk V., Romanyshyn Y., Chesanovskyy M. The Construction of Technological Problems Cases for the Purpose of Intelligible Control. Perspective technologies and methods in MEMS design (MemsTech’ 2016): the ХII th International Conference. Lviv-Polyana (Ukraine), 20-24 th April 2016. P.96-99.

Vitaliy Melnyk, Roman Vovk, Mykola Demchyna. Frame Based Approach to Construction of Intelligent System for Student Knowledge Control. 2010 IEEE Xth International Conference Modern Problems Of Radio Engineering, Telecommunications And Computer Science: Proceedings, Lviv-Slavske, February 23-27, 2010. P.287.

 

Матеріали й тези Міжнародних і Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій

Мельник В.Д. Використання продукційного підходу для інтелектуалізації діалогів з користувачем в системах дистанційного навчання. Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: материалы XIII Международного молодежного форума, г. Харьков, 30 марта-1 апреля 2009. ч.2. C.168.

Мельник В.Д., Шекета В.І., Демчина М.М. Обробка суб’єктивних оцінок групи експертів в інтелектуальній системі дистанційного навчання. Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 25-27 листопада 2009 р. С.184-185.

Мельник В. Д. Структуризація відповідей користувача в системі дистанційного навчання на основі експертних параметрів. Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференції, м. Київ, 26-30 травня 2009 р. C.348.

Мельник В.Д., Процюк В.Р., Процюк Г.Я. Представлення документів та їх класів в системах дистанційного навчання. Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції, м. Львів, 8-9 жовтня 2009 р. С.143.

Мельник В.Д., Шекета В.І., Демчина М.М. Прийняття рішень при модифікації запитів в системі дистанційного навчання. Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: матеріали шостої Міжнародної конференції, м. Київ, 8-10 грудня 2009 р. С. 149-156.

Мельник В.Д. Побудова контенту навчального матеріалу орієнтованого на знання. Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 10-12  листопада 2010 р. С. 148.

Демчина М.М., Мельник В.Д., Гобир Л.М. Застосування функцій доцільності при прийнятті рішень щодо оптимізації технологічних параметрів. Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2013: матеріали восьмої міжн. наук.-практ. конференції: тези доповідей, м. Чернігів-Жукин, 24-28 червня 2013 р. С. 145-149.

Мельник В.Д., Якубів Т.Р. Побудова інтелектуальних навчальних систем на основі мультиагентних технологій. Інформаційні технології в освіті, науці, техніці та промисловості : зб. тез доповідей Всеукр.наук.-практ. конференції аспірантів, молодих учених та студентів, м. Івано-Франківськ, 8-11 жовтня 2013 р. С. 98-100.

Мельник В.Д. Особливості представлення навчального контенту в інтелектуальній тьюторній системі на основі обмежень. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: тези доповідей ХІ міжнародної наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 20-22 листопада 2013 р. С. 157-159.

Демчина М.М., Мельник В.Д., Бестильний М.Я. Інтелектуальний контроль параметрів буріння. Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: збір. тез. доп. 4-ої наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013 р. С.41-43.

Демчина М.М., Юрчишин В.М., Мельник В.Д. Дослідження функціонування бази знань системи адаптивного тестування. Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті: зб. тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичного семінару, м. Івано-Франківськ,
22-24 вересня 2014 р. С.97-100.

Мельник В.Д., Шекета В.І., Романишин Ю.Л., Гургула О.Б. Застосування інтелімедійних інформаційних технологій в навчальному процесі. Інформаційні технології  та комп’ютерне моделювання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 23-28 травня 2016 р. С. 62-64.

Юрчишин В.М., Чесановський М.С., Стисло Т.Р., Мельник В.Д.  Побудова знання-орієнтованого управління технологічними процесами нафтогазової галузі. Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості: матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Івано-Франківськ, 10-13 жовтня 2017 р. С. 15-17.

Юрчишин В.М., Стисло Т.Р., Стисло О.В., Гобир Л.М., Мельник В.Д. Інтелімедійні методи контролю якості бурового обладнання. Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання: зб. матеріалів доповідей восьмої міжнар. наук.-техн. конф. пам’яті професора Ігоря Кісіля, м. Івано-Франківськ, 14-16 листопада 2017 р. С. 175-177.

Мельник В.Д., Шекета В.І. Інтелімедійні засоби підтримки прийняття рішень в нафтогазовій справі. Молодий вчений: науковий журнал. 2019. № 5 (69) травень. С. 268-271.

Мельник В.Д. Структуризація тьюторних складових навчальних систем.  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».2020. № 3 (83), 1 т. С. 47-50.