Мазак Андрій Вальдемарович

Мазак Андрій Вальдемарович
Alma mater

Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника (1986)​​​​​​​​​​​​​​

Спеціальність

Історія та педагогіка​​​​​​​​​​​​​​

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління (2005)​​​​​​​

Вчене звання

Доцент (2007)​​​​​​​

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування​​​​​​​​​​​​​​

Наукові інтереси

​​​​​​​управління освітою;
розвиток громадянського суспільства;
професійне навчання державних службовців;
європейська інтеграція
​​​​​​​​​​​​​​

Державні нагороди

​​​​​​​​​​​​​Почесна грамота Національного агентства України з питань державної служби (2014);
Грамота ІФНТУНГ (2016);
медаль "За заслуги перед Прикарпаттям" (2018)

​​​​​​​Професійний досвід: Робота у органах влади районного та обласного рівня;
викладацька діяльність;
керівництво грантовим проектом Європейського Союзу;
робота в якості експерта Української асоціації районних та обласних рад в рамках проекту "Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні" (ПУЛЬС);
науково-дослідна й проектна робота у сферах державного управління, європейської інтеграції, професійного навчання й підвищеннякваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 20.052.07
​​​​​​​Громадська діяльність:
член Асоціації випускників магістратури державної служби ІФНТУНГ

Загальна інформація

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування. Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника (1986), спеціальність "історія та педагогіка"; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2003), спеціальність "державне управління"​​​​​​​​​​​​​​

Навчальна робота

методологія досліджень проблем публічного управління;
глобалізація, євроінтеграція та національна безпека;
реформи публічного управління;
службова кар'єра публічного службовця
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Наукова діяльність

​​​​​​​​​​​​​​У 2005 році захистив кандидатську дисертацію «Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект» (Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ).

Ідентифікатор ORCID: 0000-0003-0261-6354​​​​​​​

​​​​​​​

Вибрані публікації
 1. Dzwinczuk D., Mazak A. Modernizacja przygotowania zawodowego urzędników państwowych na Ukrainie. Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym. Warszawa: Difin, 2014. S. 348-354.

 2. Dzvinchuk D., Kachmar O., Mazak A., Petrenko V. Digital education: grounds, means and prospects. Znanstvena misel  journal. 2019. № 31. Vol. 2. P. 43-48.

 3. Dzvinchuk D., Petrenko V., Orliv M., Ozminska I., Mazak A. "Progressive Capitalism" by J. Stiglitz: Rethinking the Priorities of Its Formation. Journal of Business and Economic Development. 2019. Vol. 4, Issue 4. P. 128-133.​​​​​​​

Методичні матеріали:

 1. Мазак А.В. Взаємодія інститутів громадянського суспільства і держави: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2017. 44 с.

 2. Мазак А.В., Баран М.П. Запобігання і протидія корупційним проявам та етика у системі публічної служби: збірник нормативно-правових актів. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 208 с.

 3. Дзвінчук Д.І., Мазак А.В. Магістерська робота: написання, оформлення, захист: методичні рекомендації для слухачів магістратури за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування". Видання друге, доповнене. Івано-Франківськ, 2018. 47 с.

 4. ​​​​​​​Тези та матеріали конференцій:

 5. Дзвінчук Д.І., Мазак А.В. Актуалізація інтерактивних форм навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан проблеми та перспективи : збірник матеріалів 7-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон: ХНТУ, 2016. С. 54-58.

 6. Дзвінчук Д.І., Мазак А.В., Панасюк Р.В., Петренко В.П. Про використання технології трансформативного навчання Дж. Мезірова для розвитку людських ресурсів об'єднаних територіальних громад. Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології : матеріали щоріч. наук-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 жовт. – 1 листоп. 2019 р.). У 2-х тт. К.: НАДУ, 2019. Т. 2. С. 52-54.

 7. Мазак А.В. Трансформація ролі знань в контексті європейської інтеграції України. 17 регіональна науково-практична конференція "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України" (Дніпро, 14 трав. 2020 р.). Д.: ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 237‑240.​​​​​​​

Тези та матеріали конференцій:

 1. Дзвінчук Д.І., Мазак А.В. Актуалізація інтерактивних форм навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан проблеми та перспективи : збірник матеріалів 7-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон: ХНТУ, 2016. С. 54-58.

 2. Дзвінчук Д.І., Мазак А.В., Панасюк Р.В., Петренко В.П. Про використання технології трансформативного навчання Дж. Мезірова для розвитку людських ресурсів об'єднаних територіальних громад. Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології : матеріали щоріч. наук-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 жовт. – 1 листоп. 2019 р.). У 2-х тт. К.: НАДУ, 2019. Т. 2. С. 52-54.

 3. Мазак А.В. Трансформація ролі знань в контексті європейської інтеграції України. 17 регіональна науково-практична конференція "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України" (Дніпро, 14 трав. 2020 р.). Д.: ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 237‑240.​​​​​​​

Контакти

+38067 342 1010
mazak@ua.fm