Горванко Галина Денисівна

Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Геологія

Кваліфікаційний рівень

Гірничий інженер-геолог

Науковий ступінь

Кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання

Старший науковий співробітник, доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцентКандидат кафедри «Загальної, інженерної геології та гідрогеології»

Наукова діяльність

Напрямки наукових досліджень - літологія і петрографія.

ORCID ID: 0000-0003-3668-5139

Scopus: 57218567273

Вибрані публікації
  1. Монография. Антропоген Закарпатья. О.М. Адаменко, Г.Д. Гродецкая. – Кишинев: “Штиинца”, 1987.

  2. Дослідження особливостей нафтонасичення олігоценових порід-колекторів Микуличенського нафтового родовища Передкарпатського прогину. // Нафтова і газова промисловість. м. Київ. – 2008. – № 1.

Контакти