Федорищак Христина Іванівна

Федорищак Христина Іванівна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науковий ступінь

Кандидат політичних наук

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ,  викладач кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

Публічна політика в Україні та світі, взаємозв’язок публічної політики та політики пам’яті
​​​​​​​Професійний досвід
1 рік викладання

Загальна інформація

Кандидат політичних наук, викладач кафедри публічного управління та адміністрування

Навчальна робота

Формування та реалізація публічної політики

Наукова діяльність

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію «Інституційні механізми реалізації політики пам’яті на державному рівні (на прикладі України та Республіки Польща)» (Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса)

Ідентифікатор Orcid https//orcid.org/0000-0002-7842-3818
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=ocXuAv4AAAAJ

​​​​​​​

Вибрані публікації
  1. Fedoriv K. Polityka pamięci Ukrainy i Polski: analiza porównawcza // Polityka i Bezpieczeństwo. – Piotrków Trybunalski: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2014. – Tom V. – S. 113–126.
  2. Федорищак Х. Політико-правове поле України та Республіки Польщі в сфері політики пам’яті // NadWisłąiDnieprem: PolskaiUkrainawprzestrzenieuroazyjskiejprzeszłośćiterażniejszość. –Toruń-Saragossa, 2015. – Vol. IV. – S. 52–57.
  3. Федорищак Х. І. Взаємини держави і церкви в сфері політики пам’яті: досвід України та Республіки Польщі// Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – Івано-Франківськ, 2015. – № 3 (31). – С. 37–45
  4. Федорищак Х. І.  Мосора Л. С. Взаємозв’язок публічної політики та політики пам’яті у діяльності партій (приклад Республіки Польща 1989–2016 рр.). Політикус.2020.№3.С. 83-89
  5. Мосора Л. С. Федорищак Х. І.  Практичні аспекти організації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 4 (10). С. 184-195ф

Тези та матеріали конференцій:

  1. Федорищак Х. І. Україна – Республіка Польща: встановлення системи міждержавних відносин в сфері політики пам’яті // «Дні науки філософського факультету–2015». Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету–2015», 21–22 квіт. 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Ч. 9. – С. 133–136.
  2. Федорищак Х. І. Українсько-польське примирення крізь призму політики памяті // Стихія політики: соціологічна, філософська, політологічна рефлексія: матеріали Першого південноукраїнського конвенту Міжнародної асоціації студентів політичної науки (м. Одеса, 20–21 березня 2015р.) – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 46–51.
  3. Федорищак Х. Українсько-польська комісія експертів з удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії як репрезентант політики пам’яті // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 13 лютого 2016 р.). – Одеса: ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», 2016. – С. 85–88.
  4. Федорищак Х. І. Реалізація регіональної молодіжної політики ( на прикладі м. Івано-Франківська)//International scientific and practical conference ‘Social sciences: history, modernity, the future, EU experience’ Wloclawek, Republic of Poland, December 27-28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba ‘Baltija Publishing’, 2019. – Р. 111-115
  5. Федорищак Х. І. Політичні партії – актори публічної політики//Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип.32 -33 . – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. –  С. 248 - 249