Анікеєв Сергій Григорович

Додаткова інформація
Фото Анікеєв С.Г.
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1979

Спеціальність

Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геофізик

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра нафтогазової геофізики, доцент.

Наукові інтереси

Комп'ютерні методи обробки та інтерпретації гравітаційних і магнітних полів, спостережених біля поверхні Землі.

Загальна інформація

Народився 1957 р. у м. Івано-Франківськ. У 1969-1972 навчався у художній школі. 1974 р. закінчив середню школу №3 м. Івано-Франківськ. Вищу освіту здобував у 1974 - 1979 рр в Івано-Франківському інституті нафти і газу, який закінчив з відзнакою за спеціальністю Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин, отримавши кваліфікацію гірничого інженера геофізика.

1979-1982 рр працював інженером в Інституті прикладних проблем механіки і математики (ІППММ АН) у лабораторії геодинаміки, якою довгі роки керував Мельничук М. І.

1982-2001 рр робота у науково-дослідницькому секторі Івано-Франківського інституту нафти і газу на посадах наукового співробітника, старшого наукового співробітника.

1986-1991 рр - співавтор розробки та удосконалення виробничої версії Автоматизованої системи інтерпретації гравіметричних матеріалів АСІГМ "Карпати" (О.І.Кобрунов, Р.П.Денисюк, В.О.Варфоломєєв, С.Г.Анікеєв), а також відповідальний за практичну експертизу на матеріалах Прикаспійської западини (родовища Тенгіз, Ансаган, Королевське) в ПО "Саратовнафтогеофізика" і ЦГЕ МНП СРСР, яка завершена прийняттям системи та методики її застосування (С.Г. Анікеєв) у фонди ОФАП ЦГЕ МНП СРСР.

1992-2016 рр. викладач на кафедрі польової нафтогазової геофізики на посаді доцента.

У 1999 р. захист кандидатської дисертації; отримання звання доцента у 2004 р.

 З 2016 р. доцент кафедри нафтогазової геофізики.

Навчальна робота

Магніторозвідка, Гравірозвідка, Гравімагніторозвідка при пошуках нафтогазових родовищ, Геологічна інтерпретація геофізичних даних, Моделювання гравімагнітних полів

У 2013 та 2014 рр на запрошення керівництва Казахстансько-Британського технічного університету (КБТУ, м. Алма-Ати) викладав повний курс Гравірозвідки студентам кафедри геології та фізики Землі

Наукова діяльність

У 1999 р захист кандидатської дисертації в Інституті геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України (м. Київ) на тему "Методика інтерпретації гравіметричних матеріалів для довільнопобудованих середовищ"

Напрями наукової роботи: Методика спостережень, обробки та інтерпретації гравіметричних і магнітометричних спостережень. Комп'ютерні методи трансформацій гравімагнітних полів, методи швидкого рішення прямих та обернених задач граві- і магніторозвідки для складнопобудованих геологічних середовищ у двомірних та тримірних варіантах.

Вибрані публікації

Автор та співавтор 77 статей та 55 тез. Співавтор підручника: Степанюк В. П., Петровський О. П., Анікеєв С. Г. Нафтогазопошукова геофізика (з грифом МОНУ). ІФНТУНГ, 2010. – 296 с.; навчальних посібників: Анікеєв С. Г., Степанюк В. П. Гравірозвідка і магніторозвідка (друге видання, з грифом МОНУ). ІФНТУНГ, 2008. – 242 с.Анікеєв С. Г., Степанюк В. П. Геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів ІФНТУНГ, 2011. – 241 с.

Автор підручника Гравірозвідка. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 173 с.; підручника Гравімагніторозвідка при пошуках нафтогазових родовищ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 218 с.

Співавтор монографії: Маєвський Б. Й., Анікеєв С. Г., Мончак Л. С. та ін. Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибоко-занурених горизонтів Українських Карпат / За ред. Маєвського Б.Й. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2012. – 208 с.

Google Асадемія(Google Scholar): p0qhDekAAAAJ

Web of Science: publications

Scopus: 57210747673

Orcid: 0000-0002-7377-7326

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: anikeyevsergiy@gmail.com