Стартувала VII Міжнародна науково-практична конференція MDSMES 2019

Більше 100 науковців, експертів з 12 країн світу (Україна, Польща, Латвія, США, Туреччина, Вірменія, Бельгія, Кіпр, Єгипет, Німеччина, Ізраїль, Пакистан тощо), 16 міст України, які представляють понад 50 наукових та освітніх установ зібрались на VII Міжнародній науково-практичній конференції «Моделювання, розвиток та стратегічне управління економічними системами» MDSMES-2019, організатором якої є Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, зокрема: проректор з науково-педагогічної роботи Ліліана Гораль, доцент кафедри прикладної економіки Інеса Хвостінаасистент кафедри теорії економіки та управління Олег Яцюк та кафедра прикладної економіки загалом.

Масштабний науковий форум розпочав свою роботу сьогодні, 24 жовтня, в с. Поляниця (ТК Буковель), і триватиме 2 дні.

Основна мета конференції, яка об’єднала вчених, практиків, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів з різних куточків світу – це обмін досвідом, результатами наукових досліджень, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо обґрунтування можливих шляхів вирішення основних завдань стратегічного управління розвитком економічних систем; сприяння розвитку наукових відносин і знаходженню партнерів для подальшої співпраці та проведення спільних наукових досліджень.

На особливості конференції та актуальності її теми наголосила проректор з науково-педагогічної роботи Ліліана Гораль: «З кожним роком конференція розвивається, стає змістовнішою, а запропоновані напрацювання – ґрунтовніші. Про це свідчить, в першу чергу, велика кількість і широка географія учасників, які виявили бажання взяти участь в конференції. І це, в основному, рівень докторів наук! Відзначу, що результати попередніх конференцій були включені в стратегічне планування і розвиток як нашого регіону, так і різних галузевих підприємств. Адже основою стабільного розвитку та зростання національної економіки є стале та результативне функціонування економіки регіонів. Також ми добре розуміємо, що зараз економічна ситуація в країні нестабільна: в умовах ринкових реформ регіони зіткнулись з низкою об’єктивних і суб’єктивних чинників, які зумовлюють їх дещо диспропорційний характер розвитку. Тому сьогодні наше основне завдання – напрацювати рекомендації міністерствам, регіонам, ОТГ щодо їхнього стабільного економічного розвитку та ефективнішої діяльності».

Пленарне засідання та круглий стіл конференції відбулись у комплексному поєднанні наукових доповідей, дискусій та привітань. Першим прозвучало вітання від ректора університету Євстахія Крижанівського, яке зачитала професор Алла Полянська: «Сьогоднішня масштабна конференція свідчить про добрі наукові традиції, які підтримує наш університет з освітніми й науковими закладами як України, так і зарубіжжя, галузевими підприємствами, органами влади. Відомо, що стратегічним напрямом розвитку науки в ІФНТУНГ є забезпечення енергетичної безпеки держави. Але, наголошу, що успіху в цій справі можна досягти тільки тоді, коли відповідні рішення будуть прийматись крізь призму результатів економічного аналізу. Тому бажаю вам успіху у пошуку нових наукових ідей щодо обґрунтування стратегій, концепцій та інновацій розвитку національної економіки». Учасників конференції також привітав директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць, з яким давно співпрацює ІФНТУНГ. Слова вітання зачитав асистент кафедри теорії економіки та управління Олег Яцюк.

Виступили із доповідями та висловили щирі привітання до організаторів і гостей конференції доповідачі пленарного засідання: професор Єва Матуска (Поморська академія в Слупську, Польща) професор Джузеппе Чірелла (Ґданський університет, Польща), професор Олег Синюк (Хмельницький національний університет), доцент Артур Воронич (ІФНТУНГ), професор Ліліана Гораль (ІФНТУНГ), професор Михайло Войнаренко (Хмельницький національний університет).

Відкрила конференцію доцент Інеса Хвостіна, а модератором пленарного засідання була професор Алла Полянська.

Учасники конференції з цікавістю слухали й обговорювали доповіді провідних науковців України та зарубіжжя.

Наукові та практичні висновки і рекомендації на основі доповідей учасників після обговорення ляжуть в основу резолюції конференції. Високий рівень конференції підтверджує робоча мова – англійська й індексація матеріалів міжнародною наукометричною базою даних Web of Science.

Після пленарного засідання, протягом двох днів, робота MDSMES-2019 проходить в секціях за такими напрямами:

- Математичні методи, моделі, інформаційні системи і технології в економіці, обліку та фінансах.

- Моніторинг, моделювання, прогнозування та упередження кризових явищ у соціально-економічних системах.

- Стратегічне управління та розвиток галузевих та регіональних економічних систем.

- Напрями формування інноваційної моделі розвитку економічних систем.

- Моделі управління ризиками в економічних системах.

Інформація оновлюється.

Більше фото: https://drive.google.com/drive/folders/1GJusyN4Jy2ACXZFkGlWQu6Wn8honVw3O?fbclid=IwAR2-7_uTkXhMvlxlsuvAsvesTB0X_iM1Y1D5zyx7OFeyROTbGhqTAk8XNKo

 

Українська