Доктор економічних наук

1

рарарарам

атоароао

 

Українська

Гуменюк Володимир Володимирович

Навчався у Львівському фінансовому технікумі за спеціальністю „Фінанси”, отримавши кваліфікацію бухгалтера-фінансиста. Вищу освіту здобув в Інституті економіки та підприємництва (м. Тернопіль), отримавши  кваліфікацію економіста за спеціальністю „Облік і аудит”. Рішенням спеціалізованої вченої ради при Тернопільському національному економічному університеті присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 ‒ гроші, фінанси і кредит (тема дисертації: «Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання туристичної галузі»).  

Українська

Сімків Лілія Євгенівна

Дисципліни, які викладає:

 національна та регіональна економіка; управління регіональним розвитком

Сфера наукових інтересів:

регіональна економічна політика в умовах диспропорційності економічного зростання

Українська

Дзьоба Олег Григорович

Дисципліни, які викладає:

мікроекономіка

Сфера наукових інтересів:

управління трансформаційними процесами на підприємствах нафтогазового комплексу, управління інноваційним розвитком підприємств, теоретичні і прикладні аспекти еволюції ринків вуглеводневих ресурсів, ціноутворення на природний газ.

Українська

Петренко Віктор Павлович

Сфера наукових інтересів:
Українська