Наукова діяльність

 

В науковому плані всі викладачі працюють згідно загальної тематики: „Технологічні аспекти синтезу та перетворення речовин з метою продовження ресурсу та підвищення екологічної безпеки споруд нафтогазового комплексу“.
   Результати робіт оформлені в наукові праці, що опубліковані в фахових виданнях, частина робіт запатентована, одержано ряд авторських свідоцтв.
   Матеріали дисертації зав. кафедри ТЗНС Полутренко М.С. стали складовою частиною колективної роботи «Продовження ресурсу трубопровідного транспорту», яка отримала Державну премію в галузі науки і техніки за 2012 р.

1. Ліцензування та акредитація:

  Впроваджено нову спеціальність «Технологія захисту довкілля» (травень 2016) (Полутренко М.С., Челядин Л.І.).

 

2. Держбюджетні та договірні теми:

- Моніторинг технічного стану протяжних промислових об’єктів за складних умов експлуатування (за кошти державного бюджету – 1 млн. грн / 2 роки). Від ІЕІ беруть участь: керівник (проф. Побережний Л.Я.) та 4 наукові співробітники;

- Нарощування видобутку та надійного постачання паливно-енергетичних ресурсів нафтогазової енергетики України (п. 2.1. Удосконалення технологій підвищення газонафтоконденсатовилучення з родовищ природних вуглеводнів – Челядин Л.І.,         п. 1.3. Дослідження технологічних особливостей процесу промивання свердловин для ефективного буріння бокових стовбурів – Мельник О.Д., п. 4.9. Розроблення технологій обслуговування систем газотранспортного комплексу для підвищення його надійності та ефективності – Побережний Л.Я., Калин Т.І., Полутренко М.С.).

 

3. Захищені дисертації:

Станецький А. І. «Забезпечення працездатності трубопроводів при тривалій дії експлуатаційних середовищ» – наук. керівник Побережний Л.Я. (Захист 06.07.16 )

 

В межах університету кафедра ТЗНС консультується з кафедрами безпеки життєдіяльності, екології, інженерної геодезії, землевпорядкування та кадастру.

         Викладачі кафедри співпрацюють з такими навчальними закладами та установами:

 

         - Інститут органічної хімії (Київ),

         - Медичний національний університет (Івано-Франківськ),

         - Національний університет „Львівська політехніка“,

         - Тернопільський національний університет ім. Пулюя,

         - Львівський національний університет ім. Франка,

         - Брестський політехнічний університет (Брест, Білорусія),

         - Київський відкитий міжнародний університет «Україна»,

         - Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,

         - Краківська гірничометалургійна академія ім. С.Сташіца.