Воєвідко Ігор Володимирович

.
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Буріння нафтових і газових свердловин

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

професор кафедри буріння свердловин

Наукові інтереси

буріння похило спрямованих та горизонтальних свердловин

General Information

 

     Народився 15 лютого 1950 року в місті Івано-Франківську.

     У 1972 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Технологія та комплексна механізація розробки нафтових і газових родовищ». Працював помічником бурильника у Івано-Франківському УБР. З 1976 року по 1991 рік працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті бурової техніки, де у 1988 році захистив кандидатську дисертацію. З 1998 року працює у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де з 2000 року навчався у докторантурі. У 2007 році захистив докторську дисертацію, а у 2014 році було присвоєно вчене звання професора.

     Основні результати наукової діяльності викладені в 74 наукових працях.

 

Навчальна робота

 

     Профілактика та ліквідація флюїдопроявлень.

     Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини.

 

 

Наукова діяльність

 

     Дослідження проблем буріння похило спрямованих та горизонтальних свердловин.

 

Вибрані публікації

 

Марцинків, О., Крицький, В., Воєвідко, І., & Крицький, Р. (2020). Використання пакер-фільтра для герметичного розмежування продуктивних горизонтів. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 36-39.

Мойсишин В.М., Воєвідко І.В., Токарук В.В. Проектування компоновок низу бурильної колони з двома породоруйнуючими елементами для буріння стовбурів великого діаметра. Mining of Mineral Deposits. 2020. Volume 14 (2020), Issue 3, 128-13.

Воєвідко І.В., Токарук В.В. Розрахунок КНБК з двома породоруйнуючими інструментами для буріння свердловин ø555 мм з набором зенітного кута. Нафтогазова галузь України. 2019. №6. C.13-17.

Воевидко И.В., Васько А. И. Разработка методики определения бурового индекса анизотропии и оценка его влияние на пространственное ориентирование скважин. Вестник белорусско-российского университета. 2019. №1. С. 112-120.

Воєвідко І.В., Токарук В.В. Проектування траєкторії просторово викривленої свердловини. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2019. №1. С. 52-59.

Воєвідко І.В., Токарук В.В., Бодзян М.А. Проектування компоновок низу бурильної колони з двома породоруйнівними інструментами для буріння свердловин в заданому напрямку. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018. №2. С. 14-21.

Воєвідко І.В., Олексюк М.П., Токарук В.В. Специфіка буріння свердловин великого діаметра з використанням двох породоруйнівних інструментів. Нафтогазова галузь України. 2018. №1. C.13-17.

Воевидко И.В., Токарук В.В. Разработка КНБК с двумя породоразрушающими элементами для бурения условно вертикальных скважин диаметром 660мм. Вестник белорусско-российского университета. 2018. №1. С. 112-120.

Воєвідко І.В., Токарук В.В. Дослідження роботи КНБК з двома породоруйнуючими інструментами при бурінні умовно вертикальних свердловин великого діаметру. Нафтогазова галузь України. 2017. №1. С. 17-20.

 

 

Воєвідко, І. В. Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказ. для виконання практичних робіт / І. В. Воєвідко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – (Каф. буріння нафтових і газових свердловин).

Воєвідко, І. В. Методичні вказівки до виконання розділу магістерської роботи "Охорона праці" [Текст] / І. В. Воєвідко, В. В. Токарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 19 с. – (Каф. буріння нафтових і газових свердловин).

Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини [Текст] : лабораторний практикум / М. М. Слепко, І. В. Воєвідко, Л. Р. Юрич, А. І. Різничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.

Чудик, І. І. Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказ. для виконання лабораторних робіт / І. І. Чудик, І. В. Воєвідко. – Івано-Франківськ.

Чудик, І. І. Спорудження свердловин для освоєння нетрадиційних покладів газу [Текст] : метод. вказ. для практичних занять / І. І. Чудик, І. В. Воєвідко.

 

 

 

Контакти

 

​​​​​​​0342 72-71-37

voevidkoigor@gmail.com

 

 

 

 

​​​​​​​