04 Ліцензування

​​​​​​​

Наказ № 26-л від 04.03.2021 р. "Про ліцензування освітньої діяльності" (переоформлення ліцензій на рівні)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 03.03.2021 р., протокол № 204 (переоформлення ліцензій на рівні)

Наказ № 93-л від 15.05.2017 р. "Про переоформлення ліцензій"

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 9.01.2020 р., протокол № 166 (спеціальність 123-бакалавр та магістр іноземці)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 26.12.2019 р., протокол № 165 (спеціальність 051-бакалавр та магістр іноземці)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 р., протокол № 157 (припинення провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.05.2019 р., протокол № 135 (спеціальність 075-бакалавр іноземці)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 16.04.2019 р., протокол № 131 (спеціальність 132-бакалавр, 185-бакалавр та магістр іноземці)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 11.01.2019 р., протокол № 121 (спеціальність 144-магістр)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 21.12.2018 р., протокол № 120/2 (спеціальність 105-бакалавр, 133-бакалавр)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 30.11.2018 р., протокол № 117/2 (зменшення ліцензійних обсягів)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 9.11.2017 р., протокол № 74/2 (спеціальність 035-бакалавр-збільшення ліцензійного обсягу)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 3.08.2017 р., протокол № 63 (спеціальність 126-бакалавр)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 6.07.2017 р., протокол № 59/1 (спеціальність 191-магістр, 192-магістр)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 7.04.2017 р., протокол № 47/1 (спеціальність 281-бакалавр)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.06.2016 р., протокол № 9/1 (спеціальність 029-магістр, 035-магістр)

​​​​​​​

​​​​​​​

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про вищу освіту»;

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 з змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347від 10.05.2018;

Накази та листи МОН України

Наказ МОН від 22.05.2020 р. № 673 Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання;

Лист МОН від 14.12.2020 р. № 1/9-687 Щодо переоформлення ліцензій у сфері вищої освіти;

Лист МОН від 28.08.2020 р. № 1/9-491 Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності;

Лист МОН від 06.02.2020 р. № 1/9-73 Щодо прийому іноземців та осіб без громадянства;

Лист МОН від 21.01.2020 р. №1/11-420 Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» (про призупинення ліцензування ВО);

​​​​​​​

Шифр та назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми (ОПП) Відомості про інформаційне забезпечення
Другий рівень вищої освіти (магістр)
(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність +
(035) Філологія (спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська") Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов +
(051) Економіка Бізнес-економіка +
Економіка довкілля і природних ресурсів +
(071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування +
(072) Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу +
(073) Менеджмент Менеджмент та адміністрування +
Проектний менеджмент +
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність +
Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві +
(101) Екологія Екологія +
(103) Науки про Землю Геологія нафти і газу +
Інженерна геологія та гідрогеологія +
Геофізика +
Геоінформатика +
(121) Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення +
(123) Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія +
(131) Прикладна механіка Комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування +
Зварювання та споріднені технології +
Технічна діагностика обладнання та конструкцій +
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання +
Енергетичний менеджмент +
(144) Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг +
(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології +
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика +
(152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Прилади та системи неруйнівного контролю +
Метрологія та вимірювальна техніка +
(183) Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища +
(184) Гірництво Буріння нафтових і газових свердловин +
(185) Нафтогазова інженерія та технології Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ (в т.ч. підготовка офіцерів за спеціалізацією «Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами») +
 
Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ +
Видобування нафти і газу +
Обладнання нафтових і газових промислів +
Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин +
(191) Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування +
(192) Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія +
Теплогазопостачання і вентиляція +
(193) Геодезія та землеустрій Геодезія +
Землеустрій та кадастр +
Оцінка землі та нерухомого майна +
Геоінформаційні системи і технології +
(242) Туризм Туризм +
(274) Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт +
(281) Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування +
  Перший рівень вищої освіти (бакалавр)  
(051) Економіка Економіка бізнесу +
(101) Екологія Екологія +
(121) Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення +
(123) Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія +
(105)  Прикладна фізика та наноматеріали Фізика новітніх джерел енергії +
(132) Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів +
(133)  Механічна інженерія Галузеве машинобудування +
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка +
(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології +
(172) Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка +
(184) Гірництво Буріння нафтових і газових свердловин +
(185) Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу +
(185) Нафтогазова інженерія та технології Газонафтопроводи та газонафтосховища +
(185) Нафтогазова інженерія та технології Обладнання нафтових і газових промислів +
(193) Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій +
(242) Туризм Туризм +
(274) Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт +

​​​​​​​