01 Загальна інформація

   

 Запорукою успішної діяльності кафедри, насамперед, є високий науковий потенціал її професорсько-викладацького складу. Сьогодні на кафедрі працюють 11 штатних викладачів і один сумісник. Всі штатні викладачі є випускниками кафедри, мають освітню спеціальність, яка відповідає профілю кафедри. З 11 викладачів кафедри: один доктор наук, професор, 10 кандидатів наук (10 доцентів ). За час існування кафедра підготувала понад 3800 спеціалістів і близько 200 магістрів стаціонарної та заочної форм навчання.

   

 З 1987 р. на громадських засадах при кафедрі функціонує філія на базі Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз», де проводиться до 5% загального обсягу навчальної роботи. Тісні зв’язки кафедра підтримує з ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укртранснафта» та ПАТ «Івано-Франківськгаз». Це сприяє постійному вдосконаленню змісту фахових дисциплін, покращенню організації виробничих практик студентів, працевлаштуванню випускників.

   Останні 20 років кафедра виконує значний обсяг робіт з підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців газонафтотранспортних підприємств України. Через Інститут післядипломної освіти університету кафедра перепідготувала понад 600 спеціалістів за відповідними спеціалізаціями.

    Значна увага викладачів кафедри приділяється підготовці навчальної літератури для студентів та працівників галузі. Вийшла із друку низка авторських підручників, навчальних посібників та довідників.

 

   Фахові дисципліни кафедри транспорту і зберігання нафти і газу забезпечені навчальними лабораторіями, оснащеними необхідним лабораторним обладнанням. У лабораторії трубопровідного транспорту газу функціонує навчальний тренажер компресорної станції з газотурбінним приводом «Діалог1». Гордістю кафедри та інституту є міжкафедральна лабораторія трубопровідного транспорту нафти і газу, оснащена натурними зразками технологічного обладнання для будівництва та експлуатації газонафтопроводів.

   

 

   Професорсько-викладацький колектив кафедри докладає багато зусиль для впровадження в навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій. Вони застосовуються у всіх формах навчального процесу, особливо під час курсового та дипломного проектування студентів. Фахові дисципліни забезпечені пакетами стандартизованих програм для виконання технологічних розрахунків газонафтопроводів та газонафтосховищ. При кафедрі функціонує комп’ютерний клас, оснащений сучасною обчислювальною технікою. 

   Кафедра транспорту і зберігання нафти і газу з метою комплексної підготовки фахівців, ознайомлення майбутніх спеціалістів зі станом системи транспортування, зберігання та розподілу нафти, нафтопродуктів і газу регулярно запрошує фахівців з інших країн світу читати тематичні лекції «Газонафтопроводи та газонафтосховища». 

   Встановлені тісні зв’язки кафедри зі спорідненими ВНЗ далекого зарубіжжя. Здійснюються обміни студентами за програмою «IAESTE» для проходження стажування за кордоном. На базі кафедри проходили стажування студенти з Німеччини, студенти ж кафедри стажувалися у Великобританії та Німеччині. У 2014 р. студенти кафедри транспорту і зберігання нафти і газу брали участь у Міжнародному паливному конгресі під егідою студентського відділення Спілки інженерів-нафтовиків, Міжнародної некомерційної професійної організації нафтової промисловості SPE, у 2015 р. були учасниками засідання Європейського молодіжного парламенту на запрошення організаторів заходу в м. Люксембурзі, брали участь у Регіональній європейській студентській науковій конференції SPE-2015 в м. Будапешті, Студентській науковій конференції SPE-2015 в м. Кракові (Польща) на базі Краківської гірничометалургійної академії ім. С. Сташіца. За участю працівників кафедри створено професійне відділення SPE в Україні на базі ІФНТУНГ.

    Випускники кафедри транспорту і зберігання нафти і газу успішно працюють у структурних підрозділах ПАТ «Укртрансгаз»: на компресорних станціях, підземних сховищах газу, АГНКС; у структурних підрозділах ПАТ «Укртранснафта»: філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба», філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи», філії «Південні магістральні нафтопроводи»; в системі нафтобазового господарства України та системі газопостачання населених пунктів. Технологічні відділи галузевих проектних організацій «ВНІПІТРАНГАЗ », «Укргазпроект», «Інститут транспорту нафти» тощо укомплектовані випускниками кафедри.

 

Українська