Про коледж

Основною метою діяльності коледжу є забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців для задоволення потреб місцевого ринку праці, культурного та духовного розвитку особистості, формування у них наукового світогляду і мислення.

Головним завданням коледжу є здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, які забезпечують підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», здатних бути конкурентоспроможними на ринку праці.

У коледжі навчаються діти з міста Калуша, Калуського, Долинського, Рожнятівського, Богородчанського, Рогатинського, Галицького районів Івано-Франківської області, а також із Львівської, Тернопільської, Рівненської, Закарпатської, Чернівецької областей, в тому числі діти-інваліди, діти-сироти, напівсироти, діти із малозабезпечених та багатодітних сімей (навчаються на місцях державного замовлення).

Перебуваючи в структурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання на факультетах споріднених спеціальностей для здобуття повної вищої освіти, а також в інших провідних вищих навчальних закладах України.

Науково-педагогічний персонал, що залучений до викладання в коледжі, має відповідну базову освіту, забезпечуючи високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін, ряд науково-педагогічних працівників мають наукові ступені та вчені звання.

В навчальному процесі використовуються просторі навчальні аудиторії, комп’ютерна лабораторія, конференц-зал, бібліотека, фонд якої сформовано відповідно до потреб навчального процесу. Також до послуг студентів і викладачів є читальний зал на 50 посадкових місць, абонемент та копіювальна техніка, є можливість доступу до мережі Інтернет як джерела інформації.

Застосування сучасних інформаційних технологій забезпечує студентам доступ до широкого кола наукових джерел, підвищує ефективність самостійної роботи та відкриває перед ними певні можливості для творчості, набуття і закріплення знань.

Студенти коледжу займають активну життєву позицію. Розвивається студентське самоврядування, головним завданням якого є підвищення і вдосконалення якості навчання, виховної та наукової роботи, трудового виховання, організації та участі студентів в художній самодіяльності, організації дозвілля студентів, співробітництва з студентами інших вузів і молодіжними організаціями, формування у студентів навичок керівника-організатора.

Поряд з цим в практиці роботи органів студентського самоврядування в коледжі є захист прав та інтересів студентів, забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, ініціювання і втілення в життя заходів для створення позитивного іміджу коледжу.

З цією метою у коледжі сформовано студентський парламент, як результат творчої мотивації студентів, організовуються різноманітні поїздки та екскурсії з навчально-пізнавальною метою, студенти відвідують драматичний театр.

На належному рівні проходять різноманітні святкування, такі як «День знань», «День працівників освіти», «День студента», «Новорічно-різдвяний концерт», «Міжнародний жіночий день», «Шевченківські дні», «День матері».

Студенти коледжу беруть участь у різних конкурсах і займають призові місця, зокрема, в конкурсах «Пісенний вернісаж», «Бурштинове намисто». Студентська команда КВН «Тільки так!» стала переможцем відкритого чемпіонату міста «Студентська ліга-2013», виборовши право участі в обласному чемпіонаті КВН «Кавалєрка». 

Футбольна команда коледжу займає призові місця в спортивних турнірах, організовано секцію з настільного тенісу, студенти мають можливість відвідувати льодову арену, басейн, стрілецький тир.

Не залишено осторонь і благодійну роботу. Студенти коледжу із великим задоволенням залучаються до благодійництва - організовують і проводять відповідні заходи для дітей-інвалідів. Ці події висвітлюються у засобах масової інформації.

Отже, основними завданнями виховної роботи в коледжі є формування всебічно розвиненої, соціально зрілої, адекватної до реального життя особистості, яка наділена глибокою відповідальністю, здатна до самовдосконалення та самореалізації, виховання поваги до національних, історичних, культурних цінностей України, утвердження серед студентської молоді добра, гуманності, людської гідності, толерантності.

Освітня діяльність коледжу зорієнтована на підготовку і випуск фахівця нового покоління, здатного вирішувати економічні і соціальні проблеми підприємства, готового успішно конкурувати на ринку праці, на підвищення якості освіти як головного чинника інтегрування в Європейський освітній простір. Усе це дозволяє підготувати молодшого спеціаліста, що володіє професійними знаннями, та який може працювати у різних галузях національного господарства.

Українська