Персонал

Тимків Ганна Ярославівна - в. о.  директора коледжу, спеціаліст вищої категорії.

 

 

Відливаний Петро Михайлович - заступник директора з навчально-виховної роботи, спеціаліст вищої категорії.

 

Циклові комісії

Циклова комісія з обслуговування комп’ютерних систем та мереж:

(основи інформатики та обчислювальної техніки, інформатика, інформатика і комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, основи програмної інженерії, організація баз даних, технічне обслуговування ЕОМ, архітектура комп’ютерів, периферійні пристрої, програмування, системне програмування, інженерна та комп’ютерна графіка, комп’ютерна схемотехніка, комп’ютерна логіка, алгоритми та методи обчислень, комп’ютерна електроніка, операційні системи, комп’ютерні системи та мережі, комп’ютерні технології в юридичній діяльності, інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах, технології (вступ до спеціальності), навчальна комп’ютерна практика, виробнича технологічна практика, переддипломна практика, дипломне проектування)

Голова комісії:

Виклинець Надія Олегівна

Члени комісії:

Крайківська Тетяна Миколаївна;

Лойко Михайло Михайлович;

Рибій Андрій Ярославович;

Святкевич Наталія Володимирівна;

Тисяк Ігор Степанович;

Челяк Леся Павлівна.

 


Циклова комісія з організації виробництва:

(основи менеджменту, менеджмент, основи маркетингу, маркетинг, історія вчень менеджменту, організація виробництва, технологія галузі, державне та регіональне управління, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, соціальна відповідальність бізнесу, технології (вступ до спеціальності), навчальна практика, технологічна практика)

Голова комісії:

Дюк Оксана Михайлівна

Члени комісії:

Апостолова Ольга Борисівна - спеціаліст;

Боднар Тетяна Іванівна - спеціаліст;

Василів Галина Михайлівна - спеціаліст;

Іваськів Ярослава Ярославівна – спеціаліст ІІ категорії


Циклова комісія з фінансів та кредиту:

(економіка (основи економічної теорії), економічна теорія, політична економія, економіка підприємства, економіка та планування виробництва, економіка праці та соціально-трудові відносини, регіональна економіка, розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, макроекономіка, мікроекономіка, бухгалтерський облік, бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках, фінанси, гроші та кредит, статистика, економічний аналіз, фінанси підприємств, податкова система, банківські операції, бюджетна система, казначейська справа, страхові послуги, технології (вступ до спеціальності), навчальна практика, виробнича практика).

Голова комісії:

Шинкар Світлана Миколаївна

Члени комісії:

Апостолова Ольга Борисівна ;

Бринзей Богдан Сергійович;

Роїк Юлія Василівна;

Савіцька Леся Володимирівна

Синиця Світлана Михайлівна;

Тимків Ганна Ярославівна.


Циклова комісія з правознавства:

(конституційне право України, організація судових та правоохоронних органів, правознавство, основи правознавства (правознавство), трудове право, теорія держави і права, історія держави і права України, юридична деонтологія, адміністративне право, цивільне та сімейне право, цивільний процес, конституційне право зарубіжних країн, господарське право, кримінальне право, кримінальний процес, фінансове право, екологічне право, аграрне право, комерційне право, міжнародне приватне право, основи римського цивільного права, державне будівництво і самоврядування України, судочинство в господарських судах, організація юридичної служби в суспільному виробництві, навчальна практика, виробнича практика)

Голова комісії:

Долинка Орест Антонович

Члени комісії:

Боднар Лілія Антонівна;

Корольов Віктор Володимирович;

Ониськів Олег Григорович.

 


Циклова комісія з гуманітарної та природно-математичної підготовки:

(українська мова, українська мова (за професійним спрямуванням), українська література, світова література, етика ділового спілкування, історія України, всесвітня історія, політологія, соціологія, людина і світ, основи філософських знань, іноземна мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням), культурологія, основи психології, психологія і педагогіка, діловодство, діловодство в юридичній практиці, етика і психологія в роботі юриста, ораторське мистецтво, фізична культура, фізичне виховання, захист Вітчизни, основи екології, екологія, безпека життєдіяльності, безпека життєдіяльності та охорона праці, основи охорони праці, охорона праці, географія, біологія, хімія, фізика, астрономія, математика, вища математика, дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, теорія електричних та магнітних кіл)

Голова комісії:

Лицур Микола Зіновійович

Члени комісії:

Відливаний Петро Михайлович;

Відливана Марія Михайлівна;

Добровольська Галина Богданівна;

Дранута Світлана Сергіївна;

Закальницька Мар’яна Іванівна;

Іваськів Ярослава Ярославівна;

Кавин Іванна Миколаївна;

Костик Ірина Миколаївна;

Плетеницька Лідія Степанівна;

Рибій Андрій Ярославович;

Руско Надія Михайлівна;

Сяткевич Наталія Володимирівна;

Синиця Андрій Володимирович;

Чабаранок Володимир Михайлович ;

Юрик Василь Васильович;

Яніцька Наталія Романівна ;

Українська