Наукова діяльність

Додаткова інформація

 

1) Наукова робота викладачів

Кафедра туризму розвиває наступні наукові напрямки досліджень: теорія і практика туризмознавства, еколого-економічні аспекти розвитку туризму, збалансований туризм, геотуризм.
   Кафедра туризму виконує фундаментальні та прикладні дослідження в галузі туризму, реалізовуючи наступні наукові напрямки:

 • розроблення методології забезпечення сталого розвитку туризму;
 • стратегічна екологічна оцінка програм розвитку туризму, детальних планів територій песпективного розташування готельно-туристичних комплексів;
 • розроблення методології окремих видів туризму, зокрема, екотуризму, геотуризму;
 • оцінка впливів на довкілля рекреаційно-туристичних та курортних комплексів;
 • розроблення заходів (технічних, практичних, економічних, природоохоронних та ін.) для розв’язання екологічних проблем туристичних комплексів;
 • оцінка туристичного потенціалу Івано-Франківської області.

   Сфера наукових інтересів - визначення пріоритетних територій (рекреаційних зон) для розвитку окремих видів туризму, обґрунтування та проектування туристичних комплексів, оцінка впливу на довкілля, створення баз даних туристичних ресурсів та інфраструктури туризму, складання карт, схем рекреаційно - ресурсного потенціалу територій, аудит існуючої інфраструктури, моніторингові дослідження рекреаційних територій та рекреаційних ресурсів за функціональними ознаками, місткістю, транспортною доступністю, атрактивністю, тощо.
   Науково-педагогічний склад кафедри брав участь у виконанні науково-дослідних робіт: пілотний проект ТАCIS «Оцінка впливу антропогенного навантаження на гору Говерла» (2003 р.), для Держкомспорту України «Проект ОВНС будівництва траси і трампліну для фрістайлу біля гори Говерли» (2004 р.), для приватних підприємств – «Проекти ОВНС перспектив розвитку гірськолижних туристичних комплексів «Буковель», «Бистриця», «Чорногори» (2003-2007р.), для туристичного комплексу «Буковель» - Проект ОВНС будівництва повітряної лінії електропередач Надвірна – перевал Столи» (2005 р.) та ін.;  Зараз проф. Архипова Л.М –учасник проекту 2SOFT/2.1/91 «Розвиток транскордонного співробітництва щодо популяризації об’єктів історичної та культурної спадщини на транскордонній території Румунії й України», що розпочався у 2020 р..
   Тематика держбюджетних науково-дослідних робіт: Д-14-11-п «Розроблення моделей збалансованого ресурсокористування та екологічної безпеки геосистем в регіоні Українських Карпат» (держреєстраційний № 0111U001360), ОБ-05/2010 «Розробка «Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2015 р.» (держреєстраційний № 0110U008157), № 104/2010 «Гідроекологічний потенціал поверхневих вод Карпатського національного природного парку» (держреєстраційний № РК 0110U008204), держбюджетної теми з фінансування МОН Д-5-15-Ф (2015-2017 рр) «Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону»
(держреєстраційний №0115U002280).   

Звіти по НДР кафедри: 2018 р., 2019 р., 2020 р.

Співпраця в галузі:

 1. Створення мережі трансрегіональних туристських маршрутів
 2. Забезпечення інформування туристів про умови перебування на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, сприяння розвитку екологічної свідомості подорожуючих
 3. Створення та підтримка екотуристичних візит-центрів на базі природно-заповідного фонду
 4. Збереження об’єктів культурної спадщини, забезпечення можливостей їх використання в туристичних, пізнавальних, наукових цілях
 5. Вивчення потенціалу історико- культурних рекреаційних ресурсів з метою їхнього використанню в туристичних цілях
 6. Підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі. Забезпечення обміну досвідом між регіонами та країнами Сприяння організації стажування викладачів і працівників туристичної галузі за кордоном
 7. Активізація партнерський стосунків українських та зарубіжних учбових закладів для транскордонного співробітництва.
 8. Розробка туристичних продуктів на території Прикарпаття.

Зображення видалено.    

2) Наукова робота здобувачів освіти: 2018 р., 2019 р.,  2020 р.

 

      Щорічно в два етапи проводиться студентська конференція (кафедральна і інститутська), на якій висвітлюються основні тенденції розвитку туристичної галузі та обговорюються нові цікаві напрями.

      Наші студенти беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях молодих вчених з напрямку “Туризм”

      Кращі студенти спеціальності беруть участь у всеукраїнській студентській олімпіаді з напрямку “Туризм”, отримуючи призові місця.

      Студенти та викладачі беруть участь у семінарах та тренінгах з удосконалення туристичного бізнесу та розширення міжнародної співпраці у сфері туризму.

Зображення видалено. Зображення видалено.