Загальна інформація

Додаткова інформація

Кафедри прикладної економіки є структурним підрозділом Інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ, яка утворена шляхом об’єднання кафедри економіки підприємства і кафедри економіки природокористування та організації виробництва.

Започаткування діяльності кафедри було у 1946 році на нафтовому факультеті Львівського політехнічного інституту, яку очолював професор, доктор економічних наук Бородкін В.Й., тодішня її назва була «Економіка і організація нафтової та хімічної промисловості», а  правонаступником цієї кафедри стала кафедра економіки підприємства. Івано-Франківський період функціонування кафедри розпочався у 1963 році, коли був створений філіал Львівського політехнічного інституту. Кафедру на той період очолював Лесюк О.I. – кандидат економічних наук, професор кафедри, заслужений працівник народної освіти України, який впродовж майже 17 років був завідувачем. З 1980 до 1985 року кафедру очолював к.е.н., доцент Постнов Е.А. З 1985 до серпня 2018 року  кафедру очолював професор, доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України Данилюк М.О. 

У 2006 році у  зв’язку з  майбутнім розширенням щодо  надання освітніх послуг студентській молоді створено випускову кафедру «Організації праці і виробництва», яка відповідала за випуск фахівців–економістів заочної форми навчання. У 2014 році   відбулося відкриття на кафедрі магістерської програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», що зумовило необхідність перейменування назви кафедри на «Економіки природокористування  та організації  виробництва». Протягом діяльності кафедру очолювала доктор економічних наук,  професор Зелінська Г. О.

З 27 серпня 2018 року згіднорішення ректора ІФНТУНГ на базі двох кафедр економічного спрямування утворено кафедру прикладної економіки, яку очолює  кандидат економічних наук, доцент Бережницька У.  Б.

Кафедра прикладної економіки (ПЕК) є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»  за освітніми програмами "Економіка бізнесу" та "Міжнародна економіка" на рівні бакалаврату, а на другому магістерському рівні за освітніми програмами «Бізнес-економіка» та «Економіка довкілля і природних ресурсів» спеціальності 051 «Економіка».

У теперішньому складі  кафедри працюють:  3 професори, доктори економічних наук, 9 доцентів, кандидатів економічних наук та 2 асистенти. Кожен викладач кафедри, що працює зі студентом, є не лише висококваліфікованим теоретиком-науковцем, але й має цінний практичний досвід роботи, яким ділиться з молодим поколінням економістів.

На кафедрі відкрита аспірантура та докторантура, проводиться підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 051 «Економіка».

Студенти спеціальності 051 "Економіка"  мають унікальну можливість на  безкоштовній основі брати участь у програмі семестрових обмінів (спільно з Поморською Академією у м.Слупську).