Матеріально-технічне забезпечення

Додаткова інформація

Матеріально-технічна база кафедри прикладної економіки розміщена в корпусі № 1 ІФНТУНГ. Приміщення кафедри знаходяться на п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі.

За випусковою кафедрою прикладної економіки, що здійснює підготовку здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка», наказом ректора «Про закріплення приміщень» від 31.09.2018 р. № 204 закріплено 4 навчальні аудиторії загальною площею 383,6 м2.

Крім власної спеціалізованої аудиторії та комп’ютерного класу, кафедра прикладної економіки використовує також ряд навчальних та спеціалізованих аудиторій  університету.

Приміщення навчальних та навчально–дослідницьких лабораторій використовується для виконання науково-дослідних робіт, дисертаційних досліджень, а також для науково-дослідної роботи студентів. У аудиторіях №1508 й №3210, що закріплені за кафедрою прикладної економіки, проводяться індивідуальні та групові консультації, виконується науково-дослідна робота зі студентами, здійснюється підготовка робіт для участі у конкурсах.

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів для виконання навчального плану за спеціальністю 051 «Економіка» наведено у таблиці

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа, кв. метрів

Найменування навчальної дисципліни

Опис обладнання, устаткування

Комп’ютерний клас №1509, 64,9 мІ

1.Оптимізаційні методи і моделі; 2. Економетрика;

3. Інтернет-технології в економіці

Комп’ютери використовуються для проведення лабораторних та розрахункових робіт
Лекційна аудиторія прикладної економіки №1508, 70,5 м

1. Економіка суб’єктів господарювання

2. Економічний аналіз;

3. Потенціал і розвиток підприємства;

4. Економіка та організація інноваційної діяльності

Обладнання використовується викладачами кафедри для:

- унаочнення матеріалу,

- демонстрації мультимедійних презентацій з метою оптимізації процесу навчання на практичних заняттях та під час лекцій,

- підготовки студентів до участі у конференціях і до публічних виступів з мультимедійними презентаціями
Лекційна аудиторія прикладної економіки № А-14, 

1. Планування і контробна на підприємстві

2. Управління витратами

3. Соціально-економічна безпека

4. Методологія наукових досліджень

Обладнання використовується викладачами кафедри для:

- унаочнення матеріалу,

- демонстрації мультимедійних презентацій з метою оптимізації процесу навчання на практичних заняттях та під час лекцій,

- підготовки студентів до участі у конференціях і до публічних виступів з мультимедійними презентаціями
Бізнес-інкубатор ІЕМ (286 мІ)

1. Інтелектуальний бізнес;

2. Практична підготовка 1;

Обладнання використовується викладачами кафедри для:

- демонстрації мультимедійних презентацій з метою