Дисципліни, методичне забезпечення

Додаткова інформація

 

1. Спеціальність «Нафтогазова інженерія та технології»:

                                       - Геофізичні дослідження свердловин;

                                       - Промислова геофізика;

                                       - Промислова геофізика і інтерпретація результатів ГДС.

2. Спеціальність «Науки про Землю»:

Спеціалізація «Геологія нафти і газу»:

                                                              - Основи геофізики;

                                                              - Геофізичні дослідження свердловин;

                                                              - Геологічна інтерпретація даних ГДС;

                                                              - Нафтогазопошукова геофізика.

Спеціалізація «Геофізика»:

                                                                        Спрямування «Геофізичні методи пошуку та розвідки»:

                        - Основи геофізики;

                        - Сейсморозвідка;

                        - Електророзвідка;

                        - Гравірозвідка;

                        - Магніторозвідка;

                        - Ядерна геофізика та радіометрія;

                        - Фізика Землі;

                        - Геологічна інтерпретація геофізичних даних;

                        - Моделювання гравімагнітних полів;

                        - Гравімагніторозвідка при пошуках родовищ нафти і газу.

 

                                                                        Спрямування «Геофізичні дослідження свердловин»:

                        - Геофізичні дослідження свердловин;

                        - Електроніка і геофізична апаратура;

                        - Автоматизовані системи інтерпретації;

                        - Автоматизовані системи обробки;

                        - Алгоритмічна інтерпретація;

                        - Апаратура і технологія геофізичних досліджень свердловин;

                        - Апаратура дослідження свердловин акустичними методами;

                        - Апаратура дослідження свердловин ядерними методами;

                        - Вивчення розрізів свердловин в процесі буріння;

                        - Геофізична апаратура;

                        - Геофізична апаратура і обладнання;

                        - Геофізичні лабораторії і станції;

                        - Геофізична апаратура контролю за розробкою нафтогазових родовищ;

                        - Геофізичні методи контролю за якістю розкриття пластів;

                        - Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ;

                        - Електричні і магнітні методи дослідження свердловин;

                        - Застосування обчислювальної техніки в ГДС;

                        - Інформаційно-слабкі сигнали і стохастичні геофізичні системи;

                        - Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтогазових родовищ і станом підземних газосховищ;

                        - Конструювання геофізичної апаратури;

                        - Лінійні перетворення і системи в ГДС;

                        - Математичні методи в ГДС;

                        - Методика і технологія підготовки, проведення і інтерпретації даних ГДС;

                        - Методика відбору, передачі і обробки геофізичної інформації;

                        - Методологія наукових досліджень в геофізиці;

                        - Обробка і інтерпретація даних ГДС на ЕОМ;

                        - Оптимізація комплексу ГДС;

                        - Основи ядерно-магнітних методів;

                        - Персональні ЕОМ в ГДС;

                        - Петрофізика;

                        - Прострільно-вибухові роботи в свердловинах;

                        - Радіоактивні та інші неелектричні методи;

                        - Ремонт та обслуговування геофізичної апаратури;

                        - Спецглави інтерпретації даних ГДС;

                        - Спецрозділи петрофізики;

                        - Стан, проблеми і перспективи ГДС;

                        - Сучасні системи комплексної інтерпретації даних ГДС;

                        - Сучасні технології ГДС;

                        - Теоретичні основи методів ГДС;

                        - Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів;

                        - Теоретичні основи акустичних методів;

                        - Технологія проведення геофізичних досліджень свердловин.

   

Кожна дисципліна забезпечена робочею програмою, підручниками, практикумами, методичними рекомендаціями тощо (бібліотека ІФНТУНГ: Електронний каталог; Читальня ONLINE):

Основи геофізики:

Основи геофізики (Методи розвідувальної геофізики) [Текст] : підручник / М. І. Толстой, А. П. Гожик, М. В. Рева, В.П.Степанюк [et al.]. – К. : Київ. ун-т, 2006. – 446 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=152714

Тяпкін, К. Ф. Основи геофізики [Текст] : підручник / К. Ф. Тяпкін, О. К. Тяпкін, М. А. Якимчук. – К. : Карбон ЛТД, 2000. – 248 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=26104

Степанюк, В. П. Основи геофізики [Текст] : лабораторний практикум / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 141 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=100034

Степанюк, В. П. Основи геофізики [Текст] : лаборатор. практикум / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 70 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231890

Штогрин, М. В. Основи геофізики [Текст] : лабораторний практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 224 с.

http://194.44.112.13/chytalna/6788/index.html

Нафтогазопошукова геофізика:

Степанюк, В. П. Нафтогазопошукова геофізика: підручник / В. П. Степанюк, О. П. Петровський, С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 296 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=223911

Анікеєв, С. Г. Нафтогазопошукова геофізика: лабораторний практикум / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 82 c.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=423515

Степанюк, В. П. Фізичні властивості гірських порід [Текст] : навч. посіб. / В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 218 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=66281

Ткаченко Ю. Ф. Фізичні властивості гірських порід: лаб. практикум / Ю. Ф. Ткаченко, М. В. Штогрин, С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 137 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=369236

Анікеєв, С. Г. Фізичні властивості гірських порід: лабораторний практикум / С. Г. Анікеєв, М. В. Штогрин, Д. Д. Федоришин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 139 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=425027

Геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів:

Анікеєв, С. Г. Геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів: навч. посіб. / С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 241с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=264314

Степанюк, В. П. Геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів: курсова робота / В. П. Степанюк, С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 28 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=295898

Анікеєв, С. Г. Геологічна інтерпретація геофізичних даних: практикум / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 75 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=463298

Анікеєв, С. Г. Альбом геолого-геофізичних матеріалів: для виконання лабораторних і практичних робіт / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 51 лист формату А3.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=434411

Геологічна інтерпретація даних ГДС:

Федорів, В. В. Геологічна інтерпретація даних ГДС [Текст] : конспект лекцій / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 185 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=350445

Федорів, В. В. Інтерпретація даних геофізичних досліджень свердловин [Текст] : лабораторний практикум / В. В. Федорів, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 109 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=428287

Дахнов, В. Н. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов скважин[Текст] : учебник / В. Н. Дахнов. – 2-е изд., перераб. – М. : Недра, 1982. – 448 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=30444

Латышова, М. Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических исследований скважин [Текст] : учеб. пособие / М. Г. Латышова. – М. : Недра, 1991. – 219 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=29173

Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин [Текст] : справочник / Добрынин В. М., ред. – М. : Недра, 1988. – 476 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=72282

Стан, проблеми і перспективи в геофізиці:

Пятковська, І. О. Стан проблеми і перспективи ГДС [Текст] : конспект лекцій / І. О. Пятковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 84 с.  

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=460045

Федоришин, Д. Д. Стан, проблеми і перспективи ГДС [Текст] : метод. вказівки / Д. Д. Федоришин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 16 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=384090 

Сейсморозвідка

Стародуб, Ю. П. Сейсморозвідка [Текст] : ел. лекції / Ю. П. Стародуб. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 200 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=446461

Ганженко, Н. С. Новітні методи обробки сейсмічної інформації [Текст] : метод. вказівки / Н. С. Ганженко, О. П. Петровський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 26 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=414809

Ганженко, Н. С. Проектування багатократних систем сейсмічних спостережень [Текст] : меотд. вказівки / Н. С. Ганженко, М. В. Штогрин, С. Є. Муц. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 58 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=199822

Розловська, С. Є. Сейсморозвідка [Текст] : лабораторний практикум. Ч. 1 / С. Є. Розловська, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 82 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=457827

Штогрин, М. В. Сейсмічна розвідка [Текст] : лабор. практикум. Ч.2 / М. В. Штогрин, С. Є. Муц. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 89 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=76699

Сейсмічна розвідка [Текст] : лабораторний практикум. Ч. 3 : Прогнозування геологічного розрізу (сейсмостратиграфічний аналіз) / С. В. Кольцов, С. Є. Фролова, Н. С. Ганженко, А. І. Омельченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 78 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=293386

Розловська, С. Є. Проектування площинних систем спостережень у сейсморозвідці [Текст] : метод. вказівки / С. Є. Розловська, Н. С. Ганженко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 133 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=369179

Розловська, С. Є. Сейсморозвідка [Текст] : метод. вказівки до курсового проектування / С. Є. Розловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 31 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=464001

Розловська, С. Є. Методи сейсмічної томографії [Текст] : лабораторний практикум / С. Є. Розловська, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 32 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=436624

Моделювання хвильового сейсмічного поля

Ганженко, Н. С. Моделювання хвильового сейсмічного поля [Текст] : конспект лекцій / Н. С. Ганженко, О. П. Петровський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 68 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=254061

Ганженко, Н. С. Моделювання хвильового сейсмічного поля [Текст] : лабораторний практикум / Н. С. Ганженко, О. П. Петровський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 31 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=254095

Додаткові розділи сейсморозвідки

Ганженко, Н. С. Додаткові розділи сейсморозвідки. Тривимірна та морська сейсморозвідка [Текст] : конспект лекцій / Н. С. Ганженко, О. П. Петровський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 131 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=369170

Ганженко, Н. С. Тривимірна та морська сейсморозвідка [Текст] : лабораторний практикум / Н. С. Ганженко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 57 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=199245

Ганженко, Н. С. Свердловинна сейсморозвідка [Текст] : лабораторний практикум / Н. С. Ганженко, С. Є. Муц. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 42 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231891

Теорія пружних хвиль

Філатов, Ю. В. Прикладна теорія пружних хвиль [Текст] : підручник / Ю. В. Філатов, Ю. Ф. Ткаченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 161 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=72985

Гаранін, О. А. Теорія пружних хвиль [Текст] : лабораторний практикум / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 36 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=456170

Електророзвідка:

Електрична розвідка. ( Практикум ) [Текст] : навч. посіб. / Е. Д. Кузьменко, В. П. Степанюк, М. В. Штогрин, Н. С. Ганженко. – Івано-Франківськ : Факел, 2001. – 278 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=25537

Гравірозвідка і магніторозвідка:

Анікеєв, С. Г. Гравірозвідка і магніторозвідка: навч. посіб. / С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 242 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=215466

Анікеєв, С. Г. Гравірозвідка і магніторозвідка: навч. посіб. / С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 247 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=57892

Анікеєв, С. Г. Гравімагніторозвідка: навч. посіб. / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 173 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=434436

Анікеєв, С. Г. Автоматизовані системи комплексної інтерпретації гравімагнітометричних матеріалів: лаб. практикум / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 45 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=295897

Максимчук, В. Ю. Магніторозвідка [Текст] : практикум / В. Ю. Максимчук, Б. Б. Габльовський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 34 с.

http://194.44.112.13/chytalna/4255/index.html#p=1

Гравімагніторозвідка при пошуках нафтогазових родовищ:

Анікеєв, С. Г. Гравімагніторозвідка при пошуках нафтогазових родовищ: навч. посіб. / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 218 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=434418

Анікеєв, С. Г. Гравімагніторозвідка при пошуках нафтогазових родовищ: лабораторний практикум / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 54 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=434421

Ядерна геофізика та радіометрична розвідка:

Степанюк, В. П. Практикум з курсу "Ядерна геофізика та радіометрична розвідка" [Текст] / В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1996. – 111 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=79545

Степанюк, В. П. Радіоекологія [Текст] : навч. посіб. / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 160 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=223857

Степанюк, В. П. Ядерна геофізика та радіометрична розвідка [Текст] : практикум / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2004. – 121 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=102658

Степанюк, В. П. Ядерна геофізика і радіометрична розвідка [Текст] : навч. посіб. / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 178 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=236398

Штогрин, М. В. Ядерна геофізика та радіометрична розвідка [Текст] : лаб. практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 83 с. 

http://194.44.112.13/chytalna/4889/index.html

Штогрин, М. В. Радіоекологія [Текст] : лаб. практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 80 с.

http://194.44.112.13/chytalna/4888/index.html

Загальний курс ГДС:

Федак, І. О. Загальний курс геофізичних досліджень свердловин [Текст] : лаб. практикум / І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 49 с. 

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=463204

Геофізичні дослідження свердловин:

Федорів В.В. Геофізичні дослідження свердловин //Конспект лекцій / Федорів В.В., Гаранін О.А. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 145 с

https://studfile.net/preview/9858708/

Гаранін, О. А. Геофізичні дослідження свердловин [Текст] : лаб. практикум / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 64 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=295895

Федоришин, Д. Д. Промислова геофізика [Текст] : лабораторний практикум / Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, О. Н. Струтинська. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 74 c.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=247371

Промысловая геофизика [Текст] : учебник / В. М. Добрынин, Б. Ю. Вендельштейн, Р. А. Резванов, А. Н. Африкян ; Добрынин В. М., ред. – М. : Недра, 1986. – 342 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=70210

Дьяконов, Д. И. Общий курс геофизических исследований скважин [Текст] : учебник / Д. И. Дьяконов, Е. И. Леонтьев, Г. С. Кузнецов. – М. : Недра, 1977. – 431 с. : ил. – 427.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=24178

Итенберг, С. С. Геофизические исследования в скважинах [Текст] : учебник / С. С. Итенберг, Т. Д. Дахкильгов. – М. : Недра, 1982. – 351 с. : с ил.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=27388

Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах [Текст]. – М. : Минэнерго России, 2002. – 272 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=31

Промислова геофізика:

Федоришин, Д. Д. Промислова геофізика [Текст] : лабораторний практикум / Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, О. Н. Струтинська. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 74 c.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=247371

Промислова геофізика (для іноземців):

Fedak, І. О. Geophysical exploration [Текст] = Геофізичні дослідження свердловин : lecture noute=конспект лекцій / І. О. Fedak, І. О. Piatkovska, Y. М. Koval. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. – 72 p.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=440872

Piatkovska, І. О. Well logging [Текст] = Геофізичні дослідження : laboratory work = лабораторний практикум / І. О. Piatkovska. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. – 43 p. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=451202

Електричні і магнітні методи дослідження свердловин:

Федак, І. О. Електричні і магнітні методи дослідження свердловин [Текст] : лаборатор. практикум / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 65 с

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=236691

Оптимізація комплексу ГДС:

Федак, І. О. Оптимізація комплексу геофізичних досліджень свердловин [Текст] : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 63 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=406125

Федак, І. О. Оптимізація комплексу геофізичних досліджень свердловин [Текст] : Лабораторний практикум / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 62 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=424306

Федак, І. О. Оптимізація комплексу геофізичних досліджень свердловин [Текст] : курс. проектування / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 33 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=354118

Сучасні технології ГДС:

Федак, І. О. Сучасні технології геофізичних досліджень свердловин [Текст] : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 103 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=441678

Федак, І. О. Сучасні технології геофізичних досліджень свердловин [Текст] : лаб. практикум / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 34 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=350148

Обробка і інтерпретація даних ГДС:

Методичне керівництво з вивчення комп'ютеризованої технології "Геопошук" [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Красножон, В. Д. Косаченко, В. Г. Тульчинський [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 102 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=75179

Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС на ПЕОМ [Текст] : конспект лекцій. Ч.4 / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 72 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=362104

Федорів, В. В. Алгоритмічна інтерпретація [Текст] : конспект лекцій / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 170 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=444755

Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС на ПЕОМ [Текст] : лабораторний практикум. Ч. 1 / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 42 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=447065

Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС на ЕОМ [Текст] : лаб. практикум. Ч.2 / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 63 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=354123

Карпенко, О. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС на ЕОМ [Текст] : лабор. практикум. Ч.3 / О. М. Карпенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 95 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=74941

Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС на ЕОМ [Текст] : лаб. практикум. Ч.4 / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 35 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=354122

Сучасні системи комплексної інтерпретації даних ГДС:

Федак, І. О. Сучасні системи комплексної інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин [Текст] : лаб. практикум / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 25 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=350153

Федак, І. О. Сучасні системи комплексної інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин [Текст] : курс. робота / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 33 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=354119

Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ;

Старостін, В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ [Текст] : курсове проектування / В. А. Старостін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 108 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=238177

Старостін, В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ [Текст] : лабораторний практикум / В. А. Старостін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 75 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=238303

Старостін, В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ (петрофізичні характеристики продуктивних пластів) [Текст] : навч. посіб. / В. А. Старостін, І. Я. Приходько, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 146 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=240928

Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою н/г родовищ і станом підземних газосховищ:

Федорів, В. В. Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ [Текст] : конспект лекцій / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 73 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=457584

Федорів, В. В. Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ [Текст] : курсова робота / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 17 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=457583

Кузнецов, Г. С. Геофизические методы котроля разработки нефтяных и газовых месторождений[Текст] : учебник / Г. С. Кузнецов, Е. И. Леонтьев, Р. А. Резванов. – М. : Недра, 1991. – 223 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=28097

Старостін, В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ (петрофізичні характеристики продуктивних пластів) [Текст] : навч. посіб. / В. А. Старостін, І. Я. Приходько, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 146 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=240928

Хуснуллин, М. Х. Геофизические методы контроля разработки нефтяных пластов [Текст] / М. Х. Хуснуллин. – М. : Недра, 1989. – 190 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=105146

Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів:

Гаранін, О. А. Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів [Текст] : лабораторний практикум / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 56 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=454487

Гаранін, О. А. Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів [Текст] : практикум / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 26 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=353340

Гаранін, О. А. Спецрозділи петрофізики [Текст] : конспект лекцій / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 78 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=295896

Гаранін, О. А. Спецрозділи петрофізики [Текст] : лаб. практикум / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 32 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=350156

Дементьев, Л. Ф. Применение математической статистики в нефтегазопромысловой геологии [Текст] / Л. Ф. Дементьев, М. А. Жданов, А. Н. Кирсанов. – М. : Недра, 1977. – 255 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=28813

Элланский, М. М. Петрофизические связи и комплексная интерпритация данных промысловой геофизики [Текст] / М. М. Элланский. – М. : Недра, 1978. – 215 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=127865

Спецглави інтерпретації даних ГДС

Федоришин, Д. Д. Спецглави інтерпретації даних ГДС [Текст] : конспект лекцій / Д. Д. Федоришин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 92 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=236180

Федоришин, Д. Д. Спецглави інтерпретації даних ГДС [Текст] : лаб. практикум / Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 95 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=350136

Математичні методи в ГДС

Старостін, В. А. Математичні методи в ГДС [Текст] : лаб. практикум / В. А. Старостін, Я. М. Коваль, І. О. Пятковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 68 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=354127

Лінійні перетворення в геофізиці:

Пятковська, І. О. Лінійні системи і перетворення в ГДС [Текст] : конспект лекцій / І. О. Пятковська, В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 142 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=428378

Федорів, В. В. Лінійні перетворення і системи в ГДС [Текст] : лаб. практикум / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 42 с.  

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=350447

Алгоритмічна інтерпретація:

Федорів, В. В. Алгоритмічна інтерпретація [Текст] : конспект лекцій / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 170 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=444755

Федорів, В. В. Інтерпретація даних геофізичних досліджень свердловин [Текст] : лабораторний практикум / В. В. Федорів, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 109 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=428287

Дахнов, В. Н. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов скважин[Текст] : учебник / В. Н. Дахнов. – 2-е изд., перераб. – М. : Недра, 1982. – 448 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=30444

Латышова, М. Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических исследований скважин [Текст] : учеб. пособие / М. Г. Латышова. – М. : Недра, 1991. – 219 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=29173

Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин [Текст] : справочник / Добрынин В. М., ред. – М. : Недра, 1988. – 476 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=72282

Персональні ЕОМ в ГДС:

Пятковська, І. О. Персональні електронно-обчислювальні машини в ГДС [Текст] : методичні вказівки / І. О. Пятковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 16 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=428403

Апаратура і технологія геофізичних досліджень свердловин:

Старостін, В. А. Технологія проведення геофізичних досліджень свердловин [Текст] : конспект лекцій / В. А. Старостін, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 169 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=263290

Старостін, В. А. Апаратура та технологія геофізичних досліджень свердловин. Технологія проведення геофізичних досліджень свердловин [Текст] : лаборатор. практикум / В. А. Старостін, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 190 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=263236

Старостін, В. А. Апаратура та технологія геофізичних досліджень свердловин [Текст] : метод. вказівки / В. А. Старостін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 27 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=372015

 Старостін, В. А.     Метрологічне забезпечення геофізичних вимірів у свердловинах [Текст] : навч. посіб. / В. А. Старостін. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. – 71 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=25977

Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах [Текст] : рук. документ / Хаматдинова Р. Т., рук. – М. : Минэнерго России, 2001. – 272 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=105327

Старостін, В. А. Геофізична апаратура [Текст] : лаборатор. практикум / В. А. Старостін, С. Д. Федоришин, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 74 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=129535

Навчальна геофізична практика:

Старостін, В. А. Навчальна геофізична практика [Текст] : програма та методичні рекомендації / В. А. Старостін, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 18 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=102490

Коваль, Я. М. Навчальна геофізична практика [Текст] : методичні вказівки / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 17 с. 
http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=423654

Степанюк, В. П. Навчальна практика [Текст] : Програма та методичні рекомендації / В. П. Степанюк, С. Г. Анікеєв, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 61 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=219899

Степанюк, В. П. Навчальна практика. Програма та методичні рекомендації [Текст] : для студентів ІІІ курсу спеціальності "Геофізика" / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 62 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=103487

Степанюк, В. П. Навчальна практика [Текст] : програма та метод. рекомендації для студентів V курсу спеціальності "Геофізика" / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин, С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 49 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=103489

Виробнича практика:

Коваль, Я. М. Виробнича практика [Текст] : методичні вказівки / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 12 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=423655

Бакалаврська робота:

Федоришин, Д. Д.  Бакалаврська робота [Текст] : метод. вказівки / Д. Д. Федоришин, О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 45 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=467207   

Магістерська робота:

 Гаранін, О. А.  Магістерська робота [Текст] : методичні вказівки / О. А. Гаранін, С. Д. Федоришин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 39 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=448295 

 

Методична робота на кафедрі полягає у неперервному моніторінгу навчальних джерел щодо їхнього оновлення відповідно до сучасного стану геофізичних методів розвідки.