Дисципліни, методичне забезпечення

Додаткова інформація

 

1. Спеціальність «Нафтогазова інженерія та технології»:

                                       - Геофізичні дослідження свердловин;

                                       - Промислова геофізика;

                                       - Промислова геофізика і інтерпретація результатів ГДС.

2. Спеціальність «Науки про Землю»:

Спеціалізація «Геологія нафти і газу»:

                                                              - Основи геофізики;

                                                              - Геофізичні дослідження свердловин;

                                                              - Геологічна інтерпретація даних ГДС;

                                                              - Нафтогазопошукова геофізика.

Спеціалізація «Геофізика»:

             

- Алгоритмічна інтерпретація

- Апаратура і технологія ГДС

Вивчення розрізів свердловин 

- Геологічна інтерпретація даних ГДС

- Гравімагніторозвідка при пошуках родовищ нафти і газу.

- Гравірозвідка;                       

- Геофізичні дослідження свердловин;                       

- Геофізичні лабораторії і станції;

- Геофізичні методи контролю за якістю розкриття пластів;

- Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ;

- Електричні і магнітні методи;

- Електророзвідка;

- Застосування обчислювальної техніки в геофізиці;

- Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтогазових родовищ і станом підземних газосховищ;

- Лінійні перетворення і системи в ГДС;

- Магніторозвідка;

- Моделювання гравімагнітних полів;

- Математичні методи в ГДС;

- Методика і технологія підготовки, проведення і інтерпретації даних ГДС;

- Методика відбору, передачі і обробки геофізичної інформації;

- Методологія наукових досліджень в геофізиці;

- Обробка і інтерпретація даних ГДС 

- Оптимізація комплексу ГДС;

- Основи геофізики;

- Основи ядерно-магнітних методів;

- Петрофізика;

- Прострільно-вибухові роботи в свердловинах;

- Радіоактивні та інші неелектричні методи;

- Сейсморозвідка;

- Спецглави інтерпретації даних ГДС;

- Спецрозділи петрофізики;

- Стан, проблеми і перспективи в геофізиці;

- Сучасні технології ГДС;

- Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів;

- Теорія пружних хвиль;

- Технологія проведення геофізичних досліджень свердловин;

- Фізика Землі;

- Ядерна геофізика та радіометрія

Кожна дисципліна забезпечена робочею програмою, підручниками, практикумами, методичними рекомендаціями тощо (бібліотека ІФНТУНГ: Електронний каталог; Читальня ONLINE):

Алгоритмічна інтерпретація

Федорів, В. В. Алгоритмічна інтерпретація : конспект лекцій / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 170 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=444755

Федорів В.В., Коваль Я.М. Алгоритмічна інтерпретація: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 111 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471116

Федоришин Д. Д., Федорів В. В., Коваль Я. М. Інтерпретація результатів геофізичних досліджень свердловин/ навчальний посібник. Івано-Франківськ/ ІФНТУНГ, 2020. 185 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=465853

 

Апаратура і технологія ГДС

 Коваль, Я. М. Апаратура і технологія проведення геофізичних досліджень свердловин [Текст] : навч.посібник / Я. М. Коваль, І. О. Федак, С. Д. Федоришин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 231 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=470694

Старостін, В. А. Технологія проведення геофізичних досліджень свердловин [Текст] : конспект лекцій / В. А. Старостін, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 169 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=263290

Коваль Я. М. Апаратура і технологія ГДС [Текст] : лабораторний практикум. 2-е видання / Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 51 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471459

 Старостін, В. А.     Метрологічне забезпечення геофізичних вимірів у свердловинах [Текст] : навч. посіб. / В. А. Старостін. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. – 71 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=25977

 

Вивчення  розрізів свердловин

Федак, І. О. Вивчення розрізів свердловин [Текст] : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 76 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=467211

Коваль Я. М. Вивчення розрізів свердловин [Текст] : лабораторний практикум / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – 2-видання. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 46 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471466

 

Геологічна інтерпретація даних ГДС:

Федорів В.В. Геологічна інтерпретація даних ГДС: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 186 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471115

Федорів В.В. Геологічна інтерпретація даних ГДС: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 95 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471114

Федоришин Д. Д., Федорів В. В., Коваль Я. М. Інтерпретація результатів геофізичних досліджень свердловин/ навчальний посібник. Івано-Франківськ/ ІФНТУНГ, 2020. 185 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=465853

 

Геофізичні дослідження в свердловинах

Федоришин Д.Д., Федорів В.В., Гаранін О.А. Геофізичні дослідження в нафтогазових свердловинах // Підручник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 256 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469971

Федорів В.В., Гаранін О.А. Геофізичні дослідження свердловин : Конспект лекцій. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2021. – 231 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471120

В. В. Федорів Геофізичні дослідження в свердловинах : лабораторний практикум. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2021. – 73 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471121

 

Гравімагніторозвідка при пошуках нафтогазових родовищ:

Анікеєв, С. Г. Гравімагніторозвідка при пошуках нафтогазових родовищ: навч. посіб. / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 218 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=434418

Анікеєв, С. Г. Гравімагніторозвідка при пошуках нафтогазових родовищ: лабораторний практикум / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 54 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=434421

 

Гравірозвідка і магніторозвідка:

Анікеєв, С. Г. Гравірозвідка і магніторозвідка: навч. посіб. / С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 242 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=215466

Анікеєв, С. Г. Гравірозвідка і магніторозвідка: навч. посіб. / С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 247 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=57892

Анікеєв, С. Г. Гравімагніторозвідка: навч. посіб. / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 173 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=434436

Анікеєв, С. Г. Автоматизовані системи комплексної інтерпретації гравімагнітометричних матеріалів: лаб. практикум / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 45 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=295897

Максимчук, В. Ю. Магніторозвідка [Текст] : практикум / В. Ю. Максимчук, Б. Б. Габльовський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 34 с.

http://194.44.112.13/chytalna/4255/index.html#p=1

 

Геофізичні дослідження свердловин:

Федоришин Д.Д., Федорів В.В., Гаранін О.А. Геофізичні дослідження в нафтогазових свердловинах // Підручник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 256 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=469971

Федорів В.В., Гаранін О.А. Геофізичні дослідження свердловин : Конспект лекцій. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2021. – 231 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471120

В. В. Федорів Геофізичні дослідження в свердловинах : лабораторний практикум. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2021. – 73 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471121

 

Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ;

Старостін, В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ [Текст] : курсове проектування / В. А. Старостін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 108 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=238177

Старостін, В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ [Текст] : лабораторний практикум / В. А. Старостін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 75 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=238303

Старостін, В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ (петрофізичні характеристики продуктивних пластів) [Текст] : навч. посіб. / В. А. Старостін, І. Я. Приходько, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 146 с.

 

Електричні і магнітні методи:

Федак, І. О. Електричні і магнітні методи дослідження свердловин [Текст] : лаборатор. практикум / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 65 с

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=236691

 

Електророзвідка:

Штогрин, М. В. Електрична розвідка [Текст] : конспект лекцій / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 133 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=467054

Штогрин, М. В. Електрична розвідка [Текст] : конспект лекцій. Ч. 2 / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 122 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=465627

Штогрин, М. В. Електричні методи розвідки [Текст] : лабораторний практикум / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 187 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=458781

Штогрин, М. В. Електричні методи розвідки [Текст] : лаб. практикум. Ч. 2 / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 144 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=460026

Штогрин, М. В. Електрична розвідка [Текст] : курсове проектування. / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 17 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471017

 

Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою н/г родовищ і станом підземних газосховищ:

Федорів, В. В. Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ [Текст] : конспект лекцій / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 73 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=457584

Федорів, В. В. Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ [Текст] : курсова робота / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 17 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=457583

Старостін, В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ (петрофізичні характеристики продуктивних пластів) [Текст] : навч. посіб. / В. А. Старостін, І. Я. Приходько, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 146 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=240928

Лінійні перетворення і системи в ГДС:

Пятковська, І. О. Лінійні системи і перетворення в ГДС [Текст] : конспект лекцій / І. О. Пятковська, В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 142 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=428378

Федорів, В. В. Лінійні перетворення і системи в ГДС [Текст] : лаб. практикум / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 42 с.  

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=350447

 

Математичні методи в геофізиці

Старостін, В. А. Математичні методи в ГДС [Текст] : лаб. практикум / В. А. Старостін, Я. М. Коваль, І. О. Пятковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 68 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=354127

 

Нафтогазопошукова геофізика:

Степанюк, В. П. Нафтогазопошукова геофізика: підручник / В. П. Степанюк, О. П. Петровський, С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 296 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=223911

Анікеєв, С. Г. Нафтогазопошукова геофізика: лабораторний практикум / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 82 c.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=423515

Степанюк, В. П. Фізичні властивості гірських порід [Текст] : навч. посіб. / В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 218 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=66281

Ткаченко Ю. Ф. Фізичні властивості гірських порід: лаб. практикум / Ю. Ф. Ткаченко, М. В. Штогрин, С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 137 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=369236

Анікеєв, С. Г. Фізичні властивості гірських порід: лабораторний практикум / С. Г. Анікеєв, М. В. Штогрин, Д. Д. Федоришин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 139 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=425027

 

Геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів:

Анікеєв, С. Г. Геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів: навч. посіб. / С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 241с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=264314

Степанюк, В. П. Геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів: курсова робота / В. П. Степанюк, С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 28 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=295898

Анікеєв, С. Г. Геологічна інтерпретація геофізичних даних: практикум / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 75 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=463298

Анікеєв, С. Г. Альбом геолого-геофізичних матеріалів: для виконання лабораторних і практичних робіт / С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 51 лист формату А3.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=434411

 

Стан, проблеми і перспективи в геофізиці:

Пятковська, І. О. Стан проблеми і перспективи ГДС [Текст] : конспект лекцій / І. О. Пятковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 84 с.  

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=460045

Федоришин, Д. Д. Стан, проблеми і перспективи ГДС [Текст] : метод. вказівки / Д. Д. Федоришин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 16 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=384090 

 

Сейсморозвідка

Розловська, С. Є. Сейсморозвідка [Текст] : конспект лекцій. Ч. 1 / С. Є. Розловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 146 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=467233 

Стародуб, Ю. П. Сейсморозвідка [Текст] : ел. лекції / Ю. П. Стародуб. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 200 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=446461

Ганженко, Н. С. Новітні методи обробки сейсмічної інформації [Текст] : метод. вказівки / Н. С. Ганженко, О. П. Петровський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 26 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=414809

Ганженко, Н. С. Проектування багатократних систем сейсмічних спостережень [Текст] : меотд. вказівки / Н. С. Ганженко, М. В. Штогрин, С. Є. Муц. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 58 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=199822

Розловська, С. Є. Сейсморозвідка [Текст] : лабораторний практикум. Ч. 1 / С. Є. Розловська, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 82 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=457827

Розловська, С. Є. Сейсморозвідка. Обробка та інтерпретація сейсморозвідувальних даних [Текст] : лаб. практикум / С. Є. Розловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 97 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471122

Сейсмічна розвідка [Текст] : лабораторний практикум. Ч. 3 : Прогнозування геологічного розрізу (сейсмостратиграфічний аналіз) / С. В. Кольцов, С. Є. Фролова, Н. С. Ганженко, А. І. Омельченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 78 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=293386

Розловська, С. Є. Проектування площинних систем спостережень у сейсморозвідці [Текст] : метод. вказівки / С. Є. Розловська, Н. С. Ганженко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 133 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=369179

Розловська, С. Є. Сейсморозвідка [Текст] : метод. вказівки до курсового проектування / С. Є. Розловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 31 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=464001

Розловська, С. Є. Методи сейсмічної томографії [Текст] : лабораторний практикум / С. Є. Розловська, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 32 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=436624

 

Моделювання хвильового сейсмічного поля

Ганженко, Н. С. Моделювання хвильового сейсмічного поля [Текст] : конспект лекцій / Н. С. Ганженко, О. П. Петровський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 68 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=254061

Ганженко, Н. С. Моделювання хвильового сейсмічного поля [Текст] : лабораторний практикум / Н. С. Ганженко, О. П. Петровський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 31 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=254095

 

Додаткові розділи сейсморозвідки

Ганженко, Н. С. Додаткові розділи сейсморозвідки. Тривимірна та морська сейсморозвідка [Текст] : конспект лекцій / Н. С. Ганженко, О. П. Петровський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 131 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=369170

Ганженко, Н. С. Тривимірна та морська сейсморозвідка [Текст] : лабораторний практикум / Н. С. Ганженко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 57 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=199245

Ганженко, Н. С. Свердловинна сейсморозвідка [Текст] : лабораторний практикум / Н. С. Ганженко, С. Є. Муц. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 42 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231891

 

Теорія пружних хвиль

Філатов, Ю. В. Прикладна теорія пружних хвиль [Текст] : підручник / Ю. В. Філатов, Ю. Ф. Ткаченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 161 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=72985

Гаранін, О. А. Теорія пружних хвиль [Текст] : лабораторний практикум / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 36 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=456170

 

Ядерна геофізика та радіометрична розвідка:

Степанюк, В. П. Практикум з курсу "Ядерна геофізика та радіометрична розвідка" [Текст] / В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1996. – 111 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=79545

Степанюк, В. П. Радіоекологія [Текст] : навч. посіб. / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 160 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=223857

Степанюк, В. П. Ядерна геофізика та радіометрична розвідка [Текст] : практикум / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2004. – 121 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=102658

Степанюк, В. П. Ядерна геофізика і радіометрична розвідка [Текст] : навч. посіб. / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 178 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=236398

Штогрин, М. В. Ядерна геофізика та радіометрична розвідка [Текст] : лаб. практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 83 с. 

http://194.44.112.13/chytalna/4889/index.html

Штогрин, М. В. Радіоекологія [Текст] : лаб. практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 80 с.

http://194.44.112.13/chytalna/4888/index.html

 

Загальний курс ГДС:

Федак, І. О. Загальний курс геофізичних досліджень свердловин [Текст] : лаб. практикум / І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 49 с. 

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=463204

 

Обробка і інтерпретація даних ГДС

Коваль Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС [Текст] : конспект лекцій. Ч. 2 / Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 105 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=467350

Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС [Текст] : конспект лекцій. Ч. 3 / Я. М. Коваль, В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 138 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=467351

Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС [Текст] : конспект лекцій. Ч.4. 2-е видання / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 72 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471454

Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС на ПЕОМ [Текст] : лабораторний практикум. Ч. 1 / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 42 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=447065

Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС [Текст] : лабораторний практикум. Ч.2. 2-е видання / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 65 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471460

Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС [Текст] : лабораторний практикум. Ч.3. 2- видання / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 51 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471462

Коваль, Я. М. Обробка і інтерпретація даних ГДС [Текст] : лабораторний практикум. Ч.4. 2-е видання / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 35 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=471465

Федоришин, Д. Д. Інтерпретація результатів геофізичних досліджень свердловин [Текст] : навч. посіб. / Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 185 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=465853

Методичне керівництво з вивчення комп'ютеризованої технології "Геопошук" [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Красножон, В. Д. Косаченко, В. Г. Тульчинський [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 102 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=75179

 

Промислова геофізика:

Федоришин, Д. Д. Промислова геофізика [Текст] : лабораторний практикум / Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, О. Н. Струтинська. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 74 c.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=247371

 

Промислова геофізика (для іноземців):

Fedak, І. О. Geophysical exploration [Текст] = Геофізичні дослідження свердловин : lecture noute=конспект лекцій / І. О. Fedak, І. О. Piatkovska, Y. М. Koval. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. – 72 p.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=440872

Piatkovska, І. О. Well logging [Текст] = Геофізичні дослідження : laboratory work = лабораторний практикум / І. О. Piatkovska. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. – 43 p. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=451202

 

Оптимізація комплексу ГДС:

Федак, І. О. Оптимізація комплексу геофізичних досліджень свердловин [Текст] : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 63 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=406125

Федак, І. О. Оптимізація комплексу геофізичних досліджень свердловин [Текст] : Лабораторний практикум / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 62 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=424306

Федак, І. О. Оптимізація комплексу геофізичних досліджень свердловин [Текст] : курс. проектування / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 33 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=354118

 

Основи геофізики:

Основи геофізики (Методи розвідувальної геофізики) [Текст] : підручник / М. І. Толстой, А. П. Гожик, М. В. Рева, В.П.Степанюк [et al.]. – К. : Київ. ун-т, 2006. – 446 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=152714

Тяпкін, К. Ф. Основи геофізики [Текст] : підручник / К. Ф. Тяпкін, О. К. Тяпкін, М. А. Якимчук. – К. : Карбон ЛТД, 2000. – 248 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=26104

Степанюк, В. П. Основи геофізики [Текст] : лабораторний практикум / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 141 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=100034

Степанюк, В. П. Основи геофізики [Текст] : лаборатор. практикум / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 70 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231890

Штогрин, М. В. Основи геофізики [Текст] : лабораторний практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 224 с.

http://194.44.112.13/chytalna/6788/index.html

 

Сучасні технології ГДС:

Федак, І. О. Сучасні технології геофізичних досліджень свердловин [Текст] : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 103 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=441678

Федак, І. О. Сучасні технології геофізичних досліджень свердловин [Текст] : лаб. практикум / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 34 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=350148

 

Сучасні системи комплексної інтерпретації даних ГДС:

Федак, І. О. Сучасні системи комплексної інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин [Текст] : лаб. практикум / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 25 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=350153

Федак, І. О. Сучасні системи комплексної інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин [Текст] : курс. робота / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 33 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=354119

 

Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ;

Старостін, В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ [Текст] : курсове проектування / В. А. Старостін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 108 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=238177

Старостін, В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ [Текст] : лабораторний практикум / В. А. Старостін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 75 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=238303

Старостін, В. А. Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ (петрофізичні характеристики продуктивних пластів) [Текст] : навч. посіб. / В. А. Старостін, І. Я. Приходько, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 146 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=240928

 

Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів:

Гаранін, О. А. Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів [Текст] : лабораторний практикум / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 56 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=454487

Гаранін, О. А. Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів [Текст] : практикум / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 26 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=353340

Гаранін, О. А. Спецрозділи петрофізики [Текст] : конспект лекцій / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 78 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=295896

Гаранін, О. А. Спецрозділи петрофізики [Текст] : лаб. практикум / О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 32 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=350156

 

Спецглави інтерпретації даних ГДС

Федоришин, Д. Д. Спецглави інтерпретації даних ГДС [Текст] : конспект лекцій / Д. Д. Федоришин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 92 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=236180

Федоришин, Д. Д. Спецглави інтерпретації даних ГДС [Текст] : лаб. практикум / Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 95 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=350136

 

Персональні ЕОМ в ГДС:

Пятковська, І. О. Персональні електронно-обчислювальні машини в ГДС [Текст] : методичні вказівки / І. О. Пятковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 16 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=428403

 

Навчальна геофізична практика:

Старостін, В. А. Навчальна геофізична практика [Текст] : програма та методичні рекомендації / В. А. Старостін, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 18 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=102490

Коваль, Я. М. Навчальна геофізична практика [Текст] : методичні вказівки / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 17 с. 
http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=423654

Степанюк, В. П. Навчальна практика [Текст] : Програма та методичні рекомендації / В. П. Степанюк, С. Г. Анікеєв, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 61 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=219899

Степанюк, В. П. Навчальна практика. Програма та методичні рекомендації [Текст] : для студентів ІІІ курсу спеціальності "Геофізика" / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 62 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=103487

Степанюк, В. П. Навчальна практика [Текст] : програма та метод. рекомендації для студентів V курсу спеціальності "Геофізика" / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин, С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 49 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=103489

 

Виробнича практика:

Коваль, Я. М. Виробнича практика [Текст] : методичні вказівки / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 12 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=423655

 

Бакалаврська робота:

Федоришин, Д. Д.  Бакалаврська робота [Текст] : метод. вказівки / Д. Д. Федоришин, О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 45 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=467207   

Магістерська робота:

 Гаранін, О. А.  Магістерська робота [Текст] : методичні вказівки / О. А. Гаранін, С. Д. Федоришин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 39 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=448295 

 

Методична робота на кафедрі полягає у неперервному моніторінгу навчальних джерел щодо їхнього оновлення відповідно до сучасного стану геофізичних методів розвідки.