Освітньо-професійна програма "Енергетичний менеджмент та інжиніринг" спеціальності 144 "Теплоенергетика"

Додаткова інформація: 

Кафедра будівництва та енергоефективних споруд

Звіт самооцінювання ОПП "Енергетичний менеджмент та інжиніринг" другого рівня вищої освіти спеціальності 144 "Теплоенергетика"

On-line програма візиту експертної групи 15.10.-17.10.2020р.

 

        Освітньо-професійні програми "Енергетичний менеджмент та інжиніринг"  підготовки ІI (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 144 "Теплоенергетика"

        Освітньо-професійна програма "Енергетичний менеджмент та інжиніринг" другого рівня вищої освіти спеціальності 144 "Теплоенергетика" проєкт 2021р.  Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП просимо надсилати на пошту гаранта програми проф. Павленка А.М. a.pavlenko@nung.edu.ua 

 

        Освітньо-професійна програма "Енергетичний менеджмент та інжиніринг" другого рівня вищої освіти спеціальності     144 "Теплоенергетика"   2021 р.

        Освітньо-професійна програма "Енергетичний менеджмент та інжиніринг" другого рівня вищої освіти спеціальності     144 "Теплоенергетика"   2020 р.

        Освітньо-професійна програма "Енергетичний менеджмент та інжиніринг" другого рівня вищої освіти спеціальності     144 "Теплоенергетика"  2019 р.

 

 Навчальні плани ІI (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 144 "Теплоенергетика"

         Навчальний план спеціальності   144 "Теплоенергетика" (для магістрів), 2020 р. 

         Навчальний план спеціальності   144 "Теплоенергетика" (для магістрів), 2019 р.

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми з підготовки магістрів 2019

Перелік компонент освітньо-професійної програми з підготовки магістрів 2019 (відкрити файл).

 

Теми дипломних магістерських робіт

2020 р. (відкрити файл).

2021 р. (відкрити файл).

 

 Анотації вибіркових дисциплін

           Анотації вибіркових дисциплін 2020 - 2021 р. 

Аналіз та експертиза проєктів енергопостачання (відкрити файл). Вітроенергетика (відкрити файл).   Гібридні теплові вузли  (відкрити файл).   Геотермія  (відкрити файл).   Енергетичне використання біогазу (відкрити файл).  Інсталяції з тепловими насосами (відкрити фіайл).   Енергозбереження в системах енергопостачання (відкрити файл).  Енергозбереження в системах енергопостачання  (відкрити файл).  Енергозбереження та енергоменеджмент (відкрити файл).  Методи аналізу енергоефективності будівель (відкрити файл).  Системи. що працюють на відновлювальній енергії   (відкрити файл).  Сонячні теплові та фотоелектричні установки (відкрити файл). Спецпитання енергоаудиту (відкрити файл).   Спецпитання енергоменеджменту (відкрити файл).   Теоретичні основи теплотехніки (відкрити файл).   Тепломасообмін в будівлях (відкрити файл).    Технології перетворення, отримання та зберігання енергії  (відкрити файл).

          Анотації вибіркових дисциплін 2019 - 2020 р. 

Інсталяції з тепловими насосами (відкрити файл).   Аналіз та експертиза проєктів енергопостачання (відкрити файл).  Гібридні теплові вузли  (відкрити файл).  Енергозбереження в системах енергопостачання (відкрити файл).  Комбiнованi системи з ВДЕ (відкрити файл). Математичне моделювання та методи оптимiзацii теплоенергетичних систем  (відкрити файл).   Системи, що працюють на вiдновлюванiй енергii  (відкирти файл). Системи опалювално-вентиляцiйнi з використанням ВДЕ (відкрити файл).  Сонячнi тепловi та фотоелектричнi установки  (відкрити файл).  Спецпитання енергоаудиту (відкрити файл).  Спецпитання енергоменеджмент (відкрити файл).  Теоретичнi основи теплотехнiки  (відкрити файл).  Теплові насоси (відкрити файл). Тепломасообмін в будівлях (відкрити файл).  Тепломассообмiннi процеси та технологii (відкрити файл). Технологii перетворення, отримання та зберiгання енергii (відкрити файл).

 

Рецензії від академічної спільноти на ОПП

Рецензія від академічної групи: А.О. Чейлитко ЗНУ

Рецензія від академічної групи: В. Дешко КПІ

Рецензія від академічної групи: Т. Пугачової ХПІ

 

 Рецензії на ОПП 

          Рецензії на ОПП 2021 р.

Рецензія Івано-ФранківськТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО_2021

Рецензія Франкпроект_2021

 

          Рецензії на ОПП 2020 р. 

Рецензія будівельний експерт Мягкохліб Роман Сергійович_2020

Рецензія Івано-ФранківськТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО_2020

Рецензія ФОП Йовенко Анастасії Сергіївни

Рецензія_Франкпроект

Рецензія ПОКВПТГ

Рецензія ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" 2020 р.

 

          Рецензії на ОПП 2019 р.

Рецензія будівельного експерта ФОП Мягкохліба Романа Сергійовича

Рецензія ПОКВПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"

Рецензія ФОП Йовенко Анастасії Сергіївни

Рецензія ТОВ "ГАЛРЕМЕНЕРГО"

Рецензія ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО

Рецензія_Франкпроект

Рецензія ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" 2018 р.

 

Анкетування 2021

Анкета-опитування для оцінки якості освітньої програми «Енергетичний менеджмент та інжиніринг» представниками потенційних роботодавців (керівнику органу, організації, установи, закладу, іншої зацікавленої сторони) 2021 (відкрити файл).

 

Анкетування 2020

           Експрес опитування (відкрити файл).

1. Анкета-опитування для оцінки якості освітньої програми «Енергетичний менеджмент та інжиніринг» представниками потенційних роботодавців (керівнику органу, організації, установи, закладу, іншої зацікавленої сторони) 2020 (відкрити файл).

           Зразок рецензії-відгуку для керівника органу, організації, установи, закладу тощо (відкрити файл).

2. Анкета для опитування здобувачів освіти за освітньою програмою "Енергетичний менеджмент та інжиніринг", щодо порядку оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів (випускнику (магістру), студенту)   (відкрити файл).

        Результати опитування щодо порядку оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів (відкрити файл)

3. Анкета для здобувачів вищої освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії (випускнику (магістру), студенту) 2019  (відкрити файл).

        Результати опитування щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії  2019  (відкрити файл).

                Анкета для здобувачів вищої освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії (випускнику (магістру), студенту) 2020 (відкрити файл)

                        Результати опитування щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії  2020   (відкрити файл).

4. Анкета для здобувачів вищої освіти щодо розробки і перегляду освітньої програми "Енергетичний менеджмент та інжиніринг" (випускнику (магістру), студенту)   (відкрити файл).

        Результати опитування щодо розробки і перегляду освітньої програми "Енергетичний менеджмент та інжиніринг" (відкрити файл).

5. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти ОП «Енергетичний менеджмент та інжиніринг» щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень (випускнику (магістру), студенту)  (відкрити файл).

        Результати опитування  щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень (відкрити файл). 

6. Анкета оцінювання якості навчання з використанням технологій дистанційного навчання на час карантину (відкрити файл).

        Результати опитування  щодо оцінювання якості навчання з використанням технологій дистанційного навчання на час карантину (відкрити файл).

 

 

Анкети від стейкхолдерів

          Анкети від стейкхолдерів на ОПП 2020 р.

Анкета_експрес_опитування_Франкпроект_2020р

Анкета_експрес_опитування ДМП Ів-Франківськтеплокомуненерго 2020р

Анкета експрес опитування Теплоенерго 2020

Анкета_експрес_опитуванн_Йовенко_2020

Анкета_експрес_опитування_Мягкохлiб_2020

Анкета експрес опитування ТОВ Станіславська теплоенергетична компанія_2020 р.

 

          Анкети від стейкхолдерів на ОПП 2019 р.

Анкета_експрес_опитування_Йовенко А.С.

Анкета_експрес_опитування_Мягкохлiб Р.С.

Анкета_експрес_опитування_Теплоенерго

Анкета_експрес_опитування_ДМП_IФТКЕ

Анкета_експрес_опитування_Франкпроект_2018р.

Анкета експрес опитування Станіславська теплоенергетична компанія_2018

 

 

Вивчай та досліджуй

Виїзні заняття студентів на об'єкти ІФНТУНГ  (відкрити файл).

Матеріально-технічна база кафедри:

          - лабораторія гідравліки 0110

          лабораторія теплотехніки 4017

          технічне приміщення в навчальному корпусі №7;

          технічне приміщення дахових 8 котелень навчальних корпусів;

          система сонячних колекторів з технологічним приміщенням. Відеоогляд (середня якість відображеннягарна якість відображення);

          сонячні панелі ("Сонячне дерево").    Відеоогляд (гарна якість відображення).

 

 

Конкурси наукових робіт студентів та молодих вчених

          За результатами ІІ туру конкурсу  студентських робіт, який відбувся  в рамках  ХХХІІ науково-технічної конференції з будівництва та енергоефективних споруд 2019/20 н.р.   (ІФНТУНГ м. Івано-Франківськ),  І призове місце отримав студент групи ТМІм - 19 Андрій Марцінковський (відкрити файл).

Тема: «Ефективні способи використання відновлювальних джерел енергії»  -  керівник проф. Кошлак Г.В. (відкрити файл).

Тема: «Засади ефективного енергоменеджменту в контексті сталого розвитку територіальних громад» - керівник проф. Павленко А.М. (відкрити файл).

 

Укладені договори з підприємствами

          Угода про співпрацю із ТОВ з іноземними інвестиціями "Данфосс ТОВ" (відкрити файл).       

          Договір із ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго"  (відкрити файл).

          Договір із ТОВ "Фракнпроект" (відкрити файл).

          Договір із "Станіславська теплоенергетична компанія" (відкрити файл).

 

 

Співпраця зі стейкхолдерами

          Зустріч із компанією "Данфосс Україна", 2018р  (відкрити файл).

          Виїзні практичні заняття:   (відкрити файл).   

          Зустрічі з професіоналами-практиками (відкрити файл).

          Зустрічі з представниками роботодавців (відкрити файл). 

 

Участь у міжнародних конференціях 

          Участь у міжнародних конференціях  (відкрити сторінку). 

 

Наукові результати НПП ОПП "Енергетичний менеджмент та інжиніринг" спеціальності 144 "Теплоенергетика"

          Наукові результати НПП ОПП  (відкрити файл).