Вчена рада

​​​​​​

 1. Лютак Ігор Зіновійович – директор інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор.
 2. Шавранський Михайло Васильович – заступник директора інституту інформаційних технологій, к.т.н., доцент кафедри АКІТ.
 3. Слабінога Мар’ян Остапович – заступник директора інституту інформаційних технологій, к.т.н., доцент кафедри КСМ, представник ради молодих вчених університету.
 4. Романів Василь Михайлович – к.т.н., доцент кафедри МІВТ, гарант ОПП “Інформаційно-вимірювальні смарт-технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, відповідальний за якість освітнього процесу в ІІТ.
 5. Гарасимів Тарас Григорович – асистент кафедри КСМ, голова профбюро співробітників ІІТ. 
 6. Заячук Ярослав Іванович – к.т.н., доцент кафедри КСМ, відповідальний за науково-дослідну роботу студентів ІІТ.
 7. Карпаш Максим Олегович – д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, гарант ОПП “Інженерія відновлювальної енергетики” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 8. Зікратий Сергій Вікторович – к.т.н., доцент кафедри ІТТС, керівник відділу забезпечення якості освіти.
 9. Процюк Василь Романович – к.т.н., доцент кафедри ПМА, завідувач відділу аспірантури і докторантури.
 10. Шекета Василь Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІПЗ, гарант ОПП “Інженерія програмного забезпечення” другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 11. Заміховський Леонід Михайлович – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІТТС, гарант ОПП “Комп'ютеризовані системи управління та автоматика” другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 12. Мельничук Степан  Іванович – д.т.н., доцент, завідувач кафедри КСМ, гарант ОПП “Комп'ютерна інженерія” другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 13. Горбійчук Михайло Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри АКІТ, гарант ОПП “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
 14. Середюк Орест Євгенович – д.т.н., професор, завідувач кафедри МІВТ, гарант ОПП “Метрологія та вимірювальна техніка” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
 15. Олійник Андрій Петрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри ПМА, гарант ОПП “Прикладне програмування та обчислення” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 16. Райтер Петро Миколайович – д.т.н., професор, завідувач кафедри ЕМіТД.
 17. Бандура Вікторія Валеріївна – к.т.н., доцент кафедри ІПЗ, гарант ОПП “Інженерія програмного забезпечення” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, працівник відділу ліцензування та акредитації.
 18. Кропивницька Віталія Богданівна – к.т.н., доцент кафедри КСМ, гарант ОПП “Комп'ютерна інженерія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 19. Когутяк Мирослав Іванович – к.т.н., доцент кафедри АКІТ, гарант ОПП “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 20. Борин Василь Степанович – к.т.н., доцент кафедри АКІТ, гарант ОПП “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 21. Пасєка Микола Степанович – д.т.н., професор кафедри ІПЗ, гарант ОПП “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 22. Николайчук Микола Ярославович – к.т.н., доцент кафедри АКІТ, гарант ОПП “Комп'ютеризовані системи управління та автоматика” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 23. Скрип’юк Ростислав Богданович – к.т.н., доцент кафедри АКІТ, гарант ОПП “Системна інженерія. Інтернет речей” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 24. Піндус Наталія Миколаївна – к.т.н., доцент кафедри МІВТ, гарант ОПП “Метрологія та вимірювальна техніка” другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 25. Витвицька Лідія Андріївна – к.т.н., доцент кафедри МІВТ, гарант ОПП “Прилади і системи неруйнівного контролю” другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 26. Клочко Наталія Богданівна – к.т.н., доцент кафедри МІВТ, гарант ОПП “Метрологія та вимірювальна техніка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 27. Незамай Борис Сергійович – к.т.н., доцент кафедри ПМА.
 28. Яворський Андрій Вікторович – к.т.н., доцент кафедри ЕМіТД.

Представники студентів:

 1. Рабинюк Христина Сергіївна, студентка групи АКС-18-1, голова студентської ради ІІТ.
 2. Данов Денис Вікторович, студент ІСТ-19-1, заступник голови студентського профбюро ІІТ.
 3. Корнута Юлія Володимирівна – староста групи ІП-17-2.
 4. Григораш Юлія Віталіївна, студентка групи ІВЕ-20-1.

Представники галузі:

 1. Ходак Любомир Мирославович – директор Івано-Франківського розробницького центру  Softserve.
 2. Дячишин Іван Михайлович – керівник громадської організації «Івано-Франківський ІТ кластер», директор ТОВ «Вебміл», засновник Івано-Франківського ІТ Кластеру.

  
Секретар вченої ради інституту:

 1. Саманів Любов Василівна – асистент кафедри ІПЗ.

 

Наказ 20 від 04 лютого 2021 р.

 

Положення про інститут