Перелік кафедр інституту та спеціальності фахівців

 

Перелік кафедр інституту та спеціальності фахівців 

   

- Кафедра  Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Семенцов Георгій Никифорович

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Спеціалізація – Автоматизоване управління технологічними процесами

 

- Кафедра Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Заміховський Леонід Михайлович

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

СпеціалізаціяКомпютеризовані системи управління та автоматики

 

- Кафедра Інженерія програмного забезпечення

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Шекета Василь Іванович

Спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення

 

- Кафедра Комп’ютерних систем і мереж

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Горбійчук Михайло Іванович

Спеціальність 123 - Комп’ютерна інженерія

 

- Кафедра Метрології та інформаційно обчислювальної техніки

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Середюк Орест Євгенович

Спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

- Кафедра Прикладної математики

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Олійник Андрій Петрович

 

  На кафедрах інституту здійснюється підготовка фахівців з перелічених спеціальностей на міжнародному рівні відповідно до вимог провідних європейських ВНЗ в галузі автоматизації та комп'ютерних наук, приводяться у відповідність програми підготовки спеціалістів згідно з вимогами провідних ВНЗ Європи. Вивчається досвід провідних вищих навчальних закладів світу про можливу спільну підготовку спеціалістів, які навчаються в інституті. Розробляється методика формування структури та змісту матеріалів з навчальних дисциплін для задач дистанційного навчання з утворенням електронних підручників та електронних тренажерів. Інститутом створено центр дистанційного навчання при Дрогобицькому нафтовому технікумі. Лабораторні аудиторії оснащені сучасним обладнанням та комп'ютерною технікою, яка об'єднана в локальну мережу з можливістю виходу в Інтернет.  Високий науково-педагогічний потенціал, сучасні методи проведення занять дозволяють суттєво розширити фахову підготовку студентів.

 

 

Українська