Структура ІОЦ

 

До складу ІОЦ входять:

 • лабораторія програмного забезпечення та електронних мереж;
 • група забезпечення навчального процесу;
 • лабораторія технічного обслуговування ;
 • лабораторія автоматизованих систем управління (АСУ).

 

Лабораторія програмного забезпечення та електронних мереж проводить:

 • обслуговування програмно-технічного комплексу , що забезпечує функціонування комп’ютерної мережі університету та доступ до всесвітньої мережі Інтернет;
 • впровадження та дослідну експлуатацію системного програмного забезпечення та пакетів прикладних програм,
 • експлуатацію та модернізацію комп’ютерних мереж.
 • технічну підтримку WEB-сторінки університету;
 • забезпечення комплексного захисту інформації на основі розроблених програм і методик, дотримання державної таємниці;
 • встановлення та підтримку системного програмного забезпечення на комп’ютерах, які експлуатуються в усіх підрозділах університету;
 • дослідну експлуатацію системного програмного забезпечення та пакетів прикладних програм.

Група забезпечення навчального процесу проводить:

 • експлуатацію комп’ютерних класів, які знаходяться на балансі ІОЦ ;
 • розробку програмного забезпечення для навчального процесу;
 • контроль виконання розкладу навчального процесу в комп’ютерних класах університету.
 • тестові випробування під час екзаменаційних сесій та фахові і вступні випробування абітурієнтів.

Лабораторія технічного обслуговування проводить:

 • діагностику засобів комп’ютерної техніки та дає заключення про технічний стан техніки;
 • технічне обслуговування та ремонт засобів комп’ютерної техніки;
 • планово-профілактичні ремонти засобів комп’ютерної техніки;
 • ремонт, заправку і відновлення картриджів лазерних принтерів.
 • проектування, монтаж і ремонт охоронної сигналізації;
 • забезпечення технічного обслуговування пожежної сигналізації організаціями, які мають відповідні ліцензії;
 • монтаж, ремонт та технічне обслуговування комп’ютерної мережі університету.

Лабораторія автоматизованих систем управління:

 • розробляє, впроваджує та супроводжує прикладне програмне забезпечення для підрозділів університету (навчального відділу, 5 СОУ 02070855 1.02:2012 інститутів, приймальної комісії, відділу кадрів, бухгалтерії та інших підрозділів.);
 • здійснює адміністрування доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО);
 • здійснює підтримку програмного забезпечення та адміністрування електронної системи моніторингу успішності студентів (ЕСМУ);
 • здійснює підтримку програмного забезпечення та адміністрування електронної системи визначення рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр та інститутів (ЕСВР);
 • розробляє та експлуатує автоматизовані навчаючі системи;
 • розробляє та експлуатує системи тестування та моніторингу знань;
 • готує інформацію, яка необхідна ректорату для оперативного управління університетом;
 • формує заявки на виготовлення документів про вищу освіту;  формує заявки на виготовлення студентських квитків.
Українська