Кафедра комп'ютерних систем і мереж

Адреса

76019

місто Івано-Франківськ

вулиця Карпатська, 15

Корпус №1, Інститут інформаційних технологій (4 поверх), Кафедра комп’ютерних систем і мереж.

Викладацька кафедри: кабінет 1413.

Тел.: +38 (0342) 50-45-21.

E-mail: ksm@nung.edu.ua.

Фахівці з комп’ютерної інженерії забезпечують понад 50% потреб персоналу ІТ підприємств, зокрема розробки та обслуговування комп’ютерних мереж, проектування компонентів Інтернету речей, прикладного та спеціалізованого програмного забезпечення.

Кафедра “Комп’ютерних систем і мереж”, що є випусковою для бакалаврів та магістрів спеціальності 123-Комп’ютерна інженерія, створена 05.05.2004 р. З 1 вересня 2014 р. кафедра Комп’ютерних систем і мереж (КСМ) входить до складу Інституту інформаційних технологій.

Інформаційні технології стали єдиним робочим інструментом для вирішення багатьох складних завдань управління і організації. Вирішальну роль у цьому процесі відіграють комп’ютерні мережі та системи, які знаходять своє застосування в усіх сферах національної економіки. В цьому контексті актуальною є підготовка фахівців, здатних розробляти науково-інженерні осно-ви для створення сучасних промислово технологічних ком-п’ютерних систем та мереж.

Ліцензійний обсяг прийому студентів на перший курс:

  • на денну форму –  50 осіб;
  • на заочну форму –  30 осіб;
  • на денну форму навчання за рівнем магістра – 25 осіб;
  • на заочну форму навчання за рівнем магістра – 15 осіб.

Прийом на денну та заочну (дистанційну) форми навчання за спеціальністю 123 -  Комп’ютерна інженерія здійснено на базі повної середньої освіти та за скороченим терміном навчання на основі диплома молодшого спеціаліста.

Нормативний термін навчання:

- Бакалаврів:

  • на основі базової вищої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі освітнього рівня молодший спеціаліст – 1 рік 10 місяців.

- Магістрів – 1 рік 4 місяців (3 семестри).