04 Навчально-методичні розробки

Додаткова інформація: 

Бойко Підземний ремонт свердловин [Текст] : підручник:2002 р.

Возний, В.  Дослідження і підземний ремонт свердловин [Текст] : курс. проектува  2012.

Дослідження нафтових свердловин та пластів [Текст] : конспект лекцій / Р. М. Попадюк,. Соломчак. –2003.

Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових свердловин. У 2-х частинах підручник.

Попадюк, Р. М. Збір і підготовка нафтопромислової продукції : конспект лекцій 2003. 

Попадюк, Р. М. Збір і підготовка нафтопромислової продукції [Текст] : навч. посіб. 2009.

Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ навч. посіб.

Мислюк, М. Моделювання явищ і процесів у нафтогазопро мисловій справі : підручник 1999.

Смоловик, Л. Р. Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування : лаб. практикум 2013.

Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ: підручник 2004. – 695 с.

Бойко, В. С. Підземна гідрогазомеханіка: підручник 2007.

Соломчак, Я. В. Нафтогазова механіка : конспект лекцій 2009.

Петришак, В. С. Основи наукових досліджень, винахідництва та раціоналізації [Текст] : конспект лекцій 2014

Дорошенко, В. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. 1993. – 128 с.

Петрина, Ю. Д. Основи наукових досліджень для інженерів: навч. посіб. 2004.

Основи наукових досліджень, винахідництва та раціоналізації [Текст] : практикум. –2014.

Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст] : підручник 2004. – 695 с. – 683.

Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу : навч. посіб. 2003.

Бойко, В. С. Збірник задач з технології видобування нафти [Текст] : навч. посіб. Частина V / , 2011. 

Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ: навч. посіб. 2015.

Бойко, В. С. Підземна гідромеханіка [Текст] : навч. посіб, 1995. – 288 с.

Бойко, В. С. Підземна гідрогазомеханіка : підручник  2007. 

Соломчак, Я. В. Підземна гідрогазодинаміка: практикум та типові розрахунки 2010

Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ : підручник 2008.

Кондрат, Р. М. Газоконденсатоотдача пластов   1992. – 255 с.

Кондрат, Р. М. Довідник з нафтогазової справи 1996.

Кондрат, Р.  Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ : практикум 2016.

Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових свердловин. У 2-х частинах [Текст] : підручник. Ч. 1 2002.

Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ: підручник  2004.

Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових сверловин [Текст] : метод. вказ. для виконання курсового проектування 2017.

Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ [Текст] : навч. Посіб

Зінченко, В. К. Курсовий проект "Технологія видобування газу" 2003. – 16 с.

Кондрат, Р. М. Технологія видобування газу. / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. 

Купер, І. М. Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст] : курс. проектування /, 2013. – 21 с. 

Вольченко, Д. О. Технологія розробки нафтових родовищ [Текст] : курсове проектування 2017.

Бойко В.С., Тарко Я.Б., Вольченко Д.О., Соломчак Я.В., Псюк М.О. лабораторний практикум з технології видобування нафти. Частина 1. Роботи №№1-9: Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.09.03.04 – "Видобування нафти і газу". –Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 100 с.

Кондрат Р.М., Кондрат О.Р. Технологія видобування газу. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. –79 с.

Тарко Я.Б., Вольченко Д.О., Попадюк Р.М., Соломчак Я.В., Псюк м.О., Середюк В.Д. Технологія видобування нафти: Лабораторний практикум. Частина 2. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 104 с.

Соломчак Я.В., Псюк М.О., Середюк В.Д. Нафтогазова механіка. Лабораторний практикум. Частина 1. Роботи №1-12. –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. –95 с.

Псюк М.О., Соломчак Я.В. Нафтогазова механіка. Лабораторний практикум. Частина 2. Роботи №13-18. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.–77 с.

Українська