Персонал кафедри

Дзвінчук Дмитро Іванович
Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, історія; Державна академія керівних кадрів освіти, менеджмент освіти;
Кандидат наук з державного управління «Психолого-методичні засади розробки програм підвищення кваліфікації державних службовців (освітня сфера)» 1999 рік;
Доктор філософських наук «Сучасні тенденції розвитку та управління освітою» 09.00.10 – філософія освіти 2007 рік.
Професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри. 
Працює на кафедрі  з 2000 року.
Перелік предметів, які читає на кафедрі:

 • Державне управління;
 • Теоретичні основи психології особистості;
 • Політика європейської інтеграції;
 • Прийняття рішень в публічному управлінні;
 • Філософія освіти.

Перелік вагомих видань (напр.посібники, монографії і т.д) - до 5-ти.

 • Державне управління:курс лекцій / за заг. ред. Д.І. Дзвінчука. – 2-е вид., перероблене і доповнене. І.- Ф.: Місто НВ, 2012. – 616 с.
 • Психологія управління : навч. посібник / За заг. ред. проф. Д.І.Дзвінчука К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. – 293 с.
 • Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною / Кол.авт.; за заг.ред.проф.Д.І.Дзвінчука. – І-Ф. : Місто НВ, 2013.
 • Європейська інтеграція / Кол.авт.; за заг.ред. проф.І.А.Грицяка та Д.І.Дзвінчука. – І.-Ф.: Місто НВ, 2013. – 464 с.
 • Національна самосвідомість як чинник ефективного державотворення та модернізації політичної системи / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць, вип. № 63 / Під.ред В.Г.Воронкової; ЗДІА. – Запоріжжя : ЗДІА, 2015. – С.99-107
 • Механізми демократії участі: суть та особливості застосування на місцевому рівні / Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – Вип. 1 (52). – С.14-22.

Сфера наукових досліджень та інтересів: розвиток освіти в знаннєвому суспільстві, психологічні засади управління і лідерства, професійна підготовка кадрів в умовах децентралізації влади.


 

Арабчук Ярослав Ілліч
Доцент кафедри публічного управління та адміністрування.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2014 р.)
Кандидат філософських наук: Київський університет ім. М. Драгоманова (2012 р.) Дисертація « Основні чинники соціалізації особистості в полікультурному середовищі».
Тернопільський фінансово-економічний інститут , «Фінанси і кредит»,присвоєна кваліфікація економіст (1971 р.)
Почесні звання:
Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України»- 2008 р. Нагороджений Грамотою ВР України « За заслуги перед Українським народом». Державний службовець 3-го рангу,44 роки стажу державної служби.
З 2007 р по теперішній часдоцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Читаю лекційні слухачам магістратури та веду практичні заняття з дисциплін: публічні фінанси і фінансовий менеджмент; фінансове регулювання економіки; контролінг в державному управлінні. Маю понад 20 наукових публікацій, розроблено методичні рекомендації з курсу лекцій фінансове регулювання економіки.
Наукові дослідження в галузі формування бюджетів  місцевого самоврядування та фінансового контролю за цільовим використанням їх коштів, діяльності політичних партій.
Політична діяльність-член Політвиконкому та Політради Народно-Демократичної Партії України (НДП). З 2002 року по даний час Голова Івано-Франківської обласної організації НДП. У 1998-2002 та 2002-2006 роках депутат Івано-Франківської обласної Ради, у 1998=2002 переший заступник голови обласної Ради.


 

 

 

 

 

 

 

Баран Марія Петрівна
Кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, 2011 р.,  «Модернізація вищої освіти України: механізми інституційного регулювання»
Доцент (2014 р.), доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Працює на кафедрі з 2010 року.
Перелік предметів:

 • Менеджмент організацій; 
 • Антикорупційне законодавство;
 • Публічна служба (модуль – Запобігання і протидія корупційним проявам та етика у системі публічної служби);
 • Децентралізація та публічне управління (модуль – Адміністративна й муніципальна реформи).

Кількість наукових публікацій: більше 30.
Перелік вагомих видань:

 • Дзвінчук  Д. І. Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво України: навчально-методичний комплекс [для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування] / Д. Дзвінчук, М. Баран, А. Мазак. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 76 с.
 • Баран М. П.  Запобігання та протидія корупції: навчально-методичний комплекс [для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» та системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування] / М. П. Баран. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 108 с.
 • Баран М. П. Менеджмент організацій: навчально-методичний комплекс [для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» та системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування] / М. П. Баран. – Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2015. – 78 с.
 • Обізнані мешканці – сильна громада : навчально-методичні матеріали для місцевих лідерів / В.П. Петренко, Н.П. Струк, В.М. Кушнірюк ; за заг. ред. А.В. Мазака, М.П. Баран. – Івано-Франківськ : ТзОВ «Цифрові технології друку», 2016. – 128 с.

Сфера наукових досліджень та інтересів: децентралізація влади, розвиток громадянського суспільства, антикорупційна політика держави, психологія управління, менеджмент, проектний менеджмент, стратегічне управління, освіта України.


 

 

 

Білоцький Олександр Вікторович
У 2000 році закінчив юридичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію «Юрист».
В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, на тему «Речові права на чуже житло».
Доцент кафедри публічного управління та адміністрування.
Читає дисципліни:

 • «Право в публічному управлінні»;
 • «Правове регулювання кадрової роботи»;
 • «Конституційно-правові проблеми виконавчої влади»;
 • «Міжнародне законодавство»;
 • «Європейські виборчі системи».
 • Автор понад 30 наукових публікацій.

Сфера наукових досліджень та інтересів: правові аспекти запобігання корупції, місцеве самоврядування; правові аспекти публічного управління.


 

 

Бутирська Тетяна Олександрівна
У 2002 році закінчила Одеський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “державне управління” та здобула кваліфікацію магістра державного управління.
З 2001 по 2004 рр. навчалася в аспірантурі  Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на кафедрі філософських та соціально-політичних наук. У травні 2004 року достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
З 2004 по 2007 рр. навчалася у докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України на кафедрі державної політики та управління політичними процесами.
Кандидат наук з державного управління – 2004 рік, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.
Оптимізація взаємодії державної влади і громадянського суспільства (управлінський аспект)
Доктор наук з державного управління – 2009 рік,

спеціальність 25.00.01– теорія та історія державного управління.
Тема дисертації: Теоретико-методологічні засади державотворення в Україні.
Доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування
Працюєте на кафедрі з 2010 року.
Кількість наукових публікацій:123.
Перелік вагомих видань:

 • Якубовський О.П., Бутирська Т.О. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – 196 с.
 • Бутирська Т. О. Державне будівництво : стан, суперечності, перспек­тиви розвитку в Україні : монографія / Т. О. Бутирська. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 484 с.
 • Бутирська Т.О. Громадянське суспільство в Україні: основні теоретико-методологічні засади створення та розвитку / Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : [монографія] / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького]. – Острог : ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 73-110.
 • Бутырская Т.А., Якубовский А.П. Государственное строительство: учебное пособие. / Т.А. Бутырская, А.П. Якубовский. – О. : PostScriptum, 2013. – 235 с.
 • Бутирська Т.О. Значення державного будівництва для вирішення загальноєвропейських проблем  / Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної  Європи в процесі європейскої інтеграції: уроки і довід для України. Монографія / Кол. Авт. ; за заг ред. проф. Д.І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – С. 347 – 373.

Сфера наукових досліджень та інтересів: теоретико-методологічні засади розбудови системи публічного управління; особливості взаємодії публічної влади та громадянського суспільства; розвиток теорії та методології державного будівництва; підготовка фахівців для органів публічної влади і наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.


 

Витко Тетяна Юліанівна
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Факультет автоматизації та електрифікації (2001);
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Магістратура державної служби (2002);
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, здобувач наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба (2011).
Тема дисертаційного дослідження: Удосконалення добору кадрів на державну службу в Україні.
Доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент.
На кафедрі працює з 2003 року.
Перелік предметів, які читає на кафедрі:

 • Державна кадрова політика;
 • Управління персоналом;
 • Модуль «Кадрова політика, правові та організаційні основи публічної служби» з дисципліни Публічна служба»;
 • Модуль «Управління персоналом» з дисципліни Управлінські технології і публічна політика;
 • а також працює в модулях «Етикет державного службовця», «Дослідження у публічній сфері. Кількісний аналіз та емпіричні методи» тощо.

Кількість наукових публікацій – 51, з них:

 • 19 - публікацій у наукових фахових видань України з державного управління;
 • 21- тез наукових конференцій;
 • 11 - навчально-методичних праць (автор та співавтор).

Перелік вагомих видань
Автор:

 • Витко Т.Ю. Управління персоналом/ Витко Тетяна Юліанівна / Навчально-методичний комплекс. -  Івано-Франківськ : Місто Н.В., 2012. –  64 с.
 • Витко Т.Ю. Теоретичні засади управління персоналом у сфері публічної служби: особистість та колектив: навчальний посібник/ Витко Т.Ю.  -Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2016.-60 с.
 • Витко Т.Ю. Службова кар’єра державних службовців в Україні: навчально-методичний посібник / Витко Т.Ю. - Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2016. -56 с.

Співавтор:

 • Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Прези- дентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с. ( співавтор Розділу4. Правові та організаційні основи державної служби – С.124-154);
 • Державна служба: навчальний посібник  .- Кол. авт.; за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. – 526 с. (авторські розділи Витко Т.Ю. 4,5 – С. 149-212 );
 • Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України. Монографія/ Кол. авт.; за заг. ред. проф. Д.І.Дзвінчука. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 488 с. (авторський підрозділ Витко Т.Ю. Моделі державної служби країн Центрально-Східної Європи колективної монографії - С.232 – 262).

Сфера наукових досліджень та інтересів: управління людськими ресурсами, державна кадрова політика, кадрові процеси в публічній службі.


 

Кушнірюк Володимир  Михайлович
Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника; спеціальність "історія та педагогіка", (1993)
Київський інститут психології  ім.Г.С.Костюка; аспірант лабораторії «Педагогічна та вікова психологія»,  (1996- 2000) науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю
19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія».
Тема дисертації : "Гуманізація міжособистісних стосунків як умова запобігання конфліктів у педагогічному процесі»,  (2000) вчене звання доцента по кафедрі українознавства з курсом філософії ІФНМУ, (2003)
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Працює на кафедрі (рік) з 2007 року.

Перелік предметів, які читає на кафедрі:

 • Організація діяльності державного службовця;
 • Конфліктологія;
 • Психологія управління;
 • Етикет державного службовця;
 • Лідерство та керівництво на державній службі

Кількість наукових публікацій – 30
Перелік вагомих видань:

 • Кушнірюк В.М. Організація діяльності державного службовця [текст] : конспект лекцій / Кушнірюк В.М. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 544 с.
 • Кушнірюк В.М. Комунікативний етикет державного службовця Навчальний посібник  - . К: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. –184 с.

Сфера наукових досліджень та інтересів: організаційне лідерство, комунікація в системі державної служби, діловий та службовий етикет,організація діяльності державного службовця. 


 

Мазак Андрій Вальдемарович
Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника; спеціальність "історія та педагогіка" (1986)
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; магістр державного управління (2003)
науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Тема дисертації – "Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект" (2005)
вчене звання доцента по кафедрі державного управління (2007)
доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління.
Працює на кафедрі з 2001 року.
Перелік предметів, які читає на кафедрі:

 • Публічне управління. Багаторівневе управління;
 • Дослідження у публічній сфері. Кількісний аналіз та емпіричні методи;
 • Публічні послуги як основа діяльності публічної служби;
 • Цивільна служба в Європейському Союзі.

Кількість наукових публікацій всього публікацій – 77, у т.ч. наукових публікацій – 41.
Перелік вагомих видань (напр.посібники, монографії і т.д) - до 5-ти.

 • Мазак А.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : конспект лекцій для слухачів магістратури за спеціальністю "Державна служба" / А.В. Мазак. – Івано-Франківськ : Місто НВ,  2009. – 180 с.
 • Державна служба : підручник. У 2-х т. / колектив авторів ; за загальною редакцією Ю.В. Ковбасюка, О.Ю. Оболенського, С.М. Серьогіна. – Т.1. – К. ; Одеса : НАДУ, 2012. – 372 с.
 • Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України : монографія колектив авторів ; за загальною редакцією проф. Д.І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 488 с.

Сфера наукових досліджень та інтересів: європейська інтеграція, громадянське суспільство, професіоналізація державної служби.


 

Малімон Віталій Іванович
Прикарпатський державний педагогічний університет імені Василя Стефаника (2004 р.).
Спеціальність: історія; кваліфікаційний рівень – магістр історії.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2005 р.).– магістр державної служби.
Аспірантура Національної академії державного управління при Президентові України (2005–2009 рр.).
Кандидат наук з державного управління (2011 р.).
Тема дисертації: «Культурна політика як чинник реформування суспільства».
Працює на кафедрі з 2005 року.
Перелік предметів, які читає на кафедрі:

 • державне управління;
 • психологія;
 • соціальна і гуманітарна політика;
 • комунікаційна політика в діяльності державного службовця;
 • міграційна політика України та ЄС;
 • суспільно-політична діяльність та політичні інституції;
 • порівняльна публічна політика;
 • публічна політика й глобальне врядування.

Автор і співавтор понад 60 наукових публікацій:

 • Малімон В. І. Cпівробітництво у соціально–гуманітарній сфері /В. І. Малімон // Трансформація політико–управлінських відносин у державах Центрально–Східної Європи в процесі європейської інтеграції : уроки і досвід для України : монографія / кол. моногр.; за заг. ред. проф. Д. І. Дзвінчука. – Івано–Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 324–346.
 • Malimon W. I. Ukraina – Polska : współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki / W. I. Malimon / Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym. – Warszawa : Difin, 2014. – S. 235–243.

Навчальні посібники:

 • Малімон В. І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця : навчальний посібник / В. І. Малімон. – Івано–Франківськ :
 • Місто НВ, 2007. – 328 с.
 • Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика : навчальний посібник /
 • В. І. Малімон. – Івано–Франківськ : Місто НВ, 2012. – 352 с.

Сфера наукових досліджень та інтересів: теорія та історія публічного управління та адміністрування; сучасні міжнародні відносини; механізми державного управління соціогуманітарною сферою; філософські засади управлінської діяльності; смисложиттєві орієнтації людини; соціальні комунікації в епоху глобалізації.


 

Молодцов Олександр Володимирович
Київський політехнікум зв'язку (1975 р.), Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка (1983 р.) за фахом «філософія».
Аспірантура КДУ ім.Т.Г.Шевченка  (1983–1987 рр.).
Докторантура Національної академії державного управління при Президентові України (2003–2006 рр.).
Кандидат філософських наук з 1989 р.
Тема дисертації: «Філософська аргументація як засіб критики софістики та еклектики».
Доктор наук з державного управління з 2010 р.
Тема дисертації: «Сітьова парадигма територіального розвитку».
Звання доцента – з 2013 р.
На кафедрі працює з 2012 року.
Дисципліни викладання:

 • Публічне адміністрування;
 • Регіональні та муніципальні цільові програми;
 • Планування розвитку громади, етнополітичні проблеми світу;
 • Викладання здійснюється з застосуванням пояснювально-ілюстративної технології, технологій проблемного навчання та ділової гри. Здійснюю підготовку (наукове керівництво і консультування) наукових та науково-педагогічних кадрів.

Державні нагороди:
Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку місцевого самоврядування та з нагоди 10-ї річниці Фонду сприяння місцевому самоврядуванню № 3765 від 29 березня 2002 року;
Почесна грамота за заслуги перед Українською академією при Президентові України № 235-к від 17 квітня 2002 р.
Автор і співавтор понад 87 наукових публікацій. Зокрема:
монографії:

 • Мельник Ю., Молодцов О. Місцевий соціально-економічний розвиток: Порадник для депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування / Ю. Мельник, О. Молодцов. – К. : Оріяне, 2004. – 120 с.
 • Молодцов О. В. Політична сіть як технологія взаємодії суб’єктів територіального розвитку: сутність та концептуально-прикладні аспекти її впровадження в Україні : монографія / О. В. Молодцов. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 204 с.

Найбільш вагомі статті у наукових виданнях:

 • Молодцов О. В. Постмодерністські витоки європейського врядування // Наук. вісн. Академії муніц. упр.: зб. наук. пр. – Сер. «Управління». – 2012. – Вип. 2. – С. 19–25.
 • Молодцов О. В. Муніципальний консалтинг як сучасний механізм упровадження інноваційних практик місцевого самоврядування  / Молодцов Олександр Володимирович // Місцеве самоврядування: євроінтеграційний шлях : кол. моногр. / за заг. ред. Р. М. Плюща. – К. : Рідна мова. – 2016. – С. 715–731.
 • Молодцов О. В. Методологічні  аспекти теорії інституціональних матриць в контексті динаміки інституціональних змін / О. В. Молодцов // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2016. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_2_8
 • Radchenko O., Molodtsov О. Not war, but systemic corruption kills Ukraine / Oleksandr Radchenko, Oleksandr  Molodtsov  // The World of Politics, Society, geography : Scientific journal of Pomeranian University in Słupsk. – Year I, Issue 1, August 2016. – Р. 10–16.

Сфера наукових досліджень та інтересів: теорія та історія публічного управління та адміністрування; інститути влади, інституціональні матриці суспільства; інституціональні зміни, інституціональні чинники децентралізації публічного врядування в Україні в умовах європейської інтеграції.


 

Мосора Лариса Степанівна
Доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Вища освіта: закінчила у 2008 р. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «економіка підприємства», кваліфікація – економіст.
Аспірантура: 2008-2011 рр. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
2014 р. присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління із спеціальності 25.00.03 – Державна служба.
Тема дисертації «Організаційно-правові засади відкритості державної служби в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду».
Працює на кафедрі з 2012 року.
Перелік предметів:

 • Регіональна соціально-економічна політика;
 • Економіко-аналітична діяльність державного службовця;
 • Регулювання ринку праці;
 • Економічна політики.

Кількість наукових публікацій – більше ніж 50.
Перелік вагомих видань:

 • Стельмащук Л. С. Організаційно-правові засади відкритості державної служби : монографія / Л. С. Стельмащук. – Івано-Франківськ: В-во ІФНТУНГ, 2015. – 296 с.
 • Стельмащук Л. С. Причини та наслідки міграційних процесів / Л. С. Стельмащук // Perspective economic and management issues : Collection of scientific articles. – "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – С. 84–88.
 • Mosora L. Priorities of State Migration Policy Implementation in Ukraine Based on the Analyses of Migration Processes / Larysa Mosora // Public policy and economic development : Scientifi c and Practical Journal. – 2016. – Issue 7 (11). – Р. 146–160.

Сфера наукових досліджень та інтересів: забезпечення відкритості органів державної влади, особливості реалізації державної міграційної політики в Україні.


 

   Озьмінська Ірина Дмитрівна
Закінчила у 2005р. Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)». Магістр філології, викладач англійської і німецької мови та світової літератури.
З 2014 р. аспірант Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова.
Тема дисертацій: «Мова як чинник формування самосвідомості особистості».
Старший викладач. Викладач англійської мови.
Працює на кафедрі з 2012року.
Професійна іноземна мова у публічному управлінні.
Кількість наукових публікацій: 12 публікацій
Сфера наукових досліджень та інтересів: мов і самосвідомість,  ділове мовлення, методика викладання іноземної мови для дорослих, ділова англійська мова у публічному управлінні.

 

Петренко Віктор Павлович
Вищу освіту здобув у 1971 році, закінчивши  Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ) за спеціальністю «Автоматизація і електрифікація гірничих робіт» та отримавши кваліфікацію гірничого інженера-електрика з автоматизації.
У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем управління».
Тема дисертації: «Пневматичні двоходові аналого-цифрові перетворювачі слідкуючого врівноваження», отримав вчене звання доцента кафедри «Автоматизації виробничих процесів».
У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».
Тема дисертації: «Управління інтелектуальними ресурсами соціально-економічних систем», отримав вчене звання професора кафедри «Менеджмент і адміністрування».
Працює на посаді професора кафедри публічного управління і адміністрування з жовтня 2016 року.
Перелік предметів, які читає на кафедрі:

 • Стратегічне управління;
 • Управління змінами;
 • Антикризовий менеджмент;
 • Порівняльні економічні системи і публічне адміністрування.

Кількість наукових публікацій 399, з яких 27 книг і підручників, 8 практичних посібників і брошур, 27 винаходів, інше – статті в наукових журналах,  доповіді і тези доповідей на конференціях.

 • Автор монографій «Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах» (2006) та «Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління» (2009).

Співавтор і редактор ряду таких навчальних посібників і монографій, як: «Вступ до менеджменту» (1994), «Тактика особистої роботи менеджера» (1996), «Лібералізація економіки і проблеми управління регіоном» (1998), «Менеджмент організацій» (2007), «Інтелектуальна власність» (2008), «Управління нафтогазовими підприємствами на засадах інтелектуалізації та інтелектокористування» (2013 р.), «Теоретичні та прикладні засади менеджменту в нафтогазовій промисловості» (2014),  «Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації» (2015), «Сучасні технології підвищення ефективності управління  галузевими і регіональними соціально-економічними системами» (2015), «Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави» (2015).
Сфера наукових досліджень та інтересів: ефективне управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів соціально-економічних систем в умовах трансформацій і сталого розвитку, є керівником наукової школи «Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах», підготував 13 кандидатів економічних наук, 2-х кандидатів наук з державного управління і 4-х докторів економічних наук.


 

Струк Наталія Петрівна
Івано-Франківський державний технічний  університет нафти і газу, спеціальність «Економіка підприємства», 2001 р.
Тема дисертації: "Удосконалення процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної і газорозподільної систем".
К. е. н.; доцент кафедри публічного управління та адміністрування.
Працює на кафедрі з 2001 року.
Перелік предметів, які читає на кафедрі:

 • Економічна політика;
 • Мікро - та макроекономіка для розроблення публічної політики;
 • Економіко-аналітична діяльність державного службовця.

Кількість наукових публікацій - 42.
Перелік вагомих видань:

 • Струк Н.П. Економіко-аналітична діяльність державного службовця [текст] : навч. посібник з грифом МОНМС України / М.О. Данилюк, Н.П.Струк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 260 с.
 • Струк Н.П. «Мікроекономіка» [текст]: навчально-методичний комплекс / Н.П.Струк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 88 с.
 • Струк Н.П. «Обізнані мешканці – сильна громада»: навчально-методичні матеріали для місцевих лідерів / В.П.Петренко, Н.П.Струк, В.М.Кушнірюк; за заг. ред. А.В.Мазака, М.П.Баран.– Івано-Франківськ : ТзОВ «Цифрові технології друку», 2016. – 128 с.
 • Підрозділ «Енергетична безпека країни як важливий чинник формування її державності» у колективній монографії «Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України» (За заг. ред. проф. Дзвінчука Д.І. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 488с.

   

Українська