Завідувач кафедри

 

6.png

ПосадаЗавідувач кафедри

Вчене званняПрофесор

Науковий ступіньДоктор технічних наук

 

Юрчишин Володимир Миколайович народився 7 вересня 1946 року в місті Єреван (Вірменія). В 1948 році разом з батьками переїхав в місто Калуш (Івано-Франківської області).

В 1964 році закінчив Калуську середню школу № 1 зі срібною медаллю і вступив до Івано-Франківського інституту нафти і газу, який закінчив у 1969 році по спеціальності “Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”.

Після закінчення інституту був направлений в Калуський філіал ВНДІГалургії, де працював на посадах молодшого та старшого наукового співробітника.

В 1971 році Юрчишин В.М. вступив до аспірантури на стаціонарну форму навчання кафедри “Математичне моделювання та оптимізація хіміко-технологічних процесів” Ленінградського технологічного інституту, яку закінчив в 1974році та захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему “Математичне моделювання процесу розчинення полімінеральних калійних руд Прикарпаття”. Після закінчення аспірантури, Юрчишин В.М. був направлений на роботу в Калуський філіал ВНДІГалургії, сектор математичного моделювання.

В 1977 році Юрчишин В.М. перейшов працювати в Івано-Франківський інститут нафти газу кафедру прикладної математики старшим викладачем, а потім доцентом. В 1981 році одержав вчене звання доцента. В інституті працював на посаді заступника декана факультету автоматизації і економіки , декана вечірнього факультету.

В 1993 році Юрчишин В.М був обраний на посаду завідувача кафедри прикладної математики, яка в 2004 році перейменована на кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем. В даний час Юрчишин В.М очолює випускну кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем та факультет автоматизації та комп‘ютерних наук. Підготував до захисту дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук на тему “Науково-методологічні основи прийняття технологічних рішень при управлінні процесами розробки нафтогазових родовищ”. Має понад 60 наукових публікацій, 3 авторських свідоцтва про винаходи та 3 навчальних посібники . Наукова діяльність пов‘язана з використанням теорії категорій в нафтогазовій предметній області , розробкою інтелектуальних інформаційних систем. Під керівництвом Юрчишина В.М. розроблено експертні системи “Соlector”, “Poklad”, “Plast”, “Nafta”, які впроваджені на підприємствах нафтогазової галузі та в навчальний процес Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу.

В 2006 році захистив докторську дисертацію на тему: “НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСАМИ РОЗРОБКИ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ”.

 Юрчишин

Рішенням Атестаційної колегії від 23 грудня 2008 року, протокол №6/01 – П, присвоєно звання професора кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.

 Юрчишин

 

Юрчишин Володимир Миколайович

 

 

 

 

Українська