Історія

В ІФНТУНГ нова спеціальність «Метрологія та вимірювальна техніка» була ліцензована Міжгалузевою акредитаційною комісією Міністерства освіти України 26 січня 1995 року. В зв’язку з цим та відповідно до рішення Ради ІФНТУНГ від 27.01.1995 р. (протокол № 1/27) в університеті в складі факультету електрифікації та інформаційно–вимірювальних технологій була створена нова кафедра інформаційно–вимірювальної техніки. 
  Засновником та першим завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор Бродин Іван Семенович, один з провідних спеціалістів в галузі метрології та витратометрії в Україні та за її межами. З 2001 року кафедру очолює кандидат технічних наук, професор Чеховський Степан Андрійович.
   Якісний рівень науково–педагогічних кадрів, що працюють на кафедрі, відповідає атестаційним вимогам до вищих навчальних закладів: на кафедрі на посадах доцентів та асистентів працює вісім кандидатів наук. За час існування кафедри створені наступні навчальні лабораторії: з метрології і електричних вимірювань; з метрології і технологічних вимірювань в нафтовій і газовій промисловості; з ІВТ для обліку витрати енергоносіїв; з телевимірювань; з електронних пристроїв в інформаційно–вимірювальній техніці. Також широко практикується проведення лабораторних занять безпосередньо на виробництві – на Івано–Франківському ВАТ «Промприлад», в Івано–Франківському управлінні газового господарства на базі газорегуляторних станцій, на Богородчанській компресорній станції, а також на філіях кафедри – в Івано–Франківському ЦСМС та на фірмі «ТЕМПО», що знаходиться на території ВАТ «Промприлад».
   Спеціальність повністю забезпечена робочими навчальними програмами.
  У березні 2003 року кафедрою започатковано проведення всеукраїнської науково-технічної конференції “Витратометрія”, присвяченої проблемі вимірювання витрати та кількості нафтопродуктів. Конференція проводиться один раз на два роки на базі університету.

Каф. МПКЯ і СП створена в ІФНТУНГ у травні 1991р. (наказ МОНУ № 28 від 20.05.1991р.) з метою підготовки і випуску фахівців за спеціальністю 19.02 – "Фізичні методи і прилади інтроскопії", з 1995р. – за фахом 7.0909002-"Прилади неруйнуючого контролю для технічної діагностики", з 1999р. – за фахом 7.090903-"Прилади і системи неруйнівного контролю", а з 2009р. - за напрямком підготовки 6.051003 - "Приладобудування", спеціальністю 7.090903 - "Прилади і системи неруйнівного контролю", магістратурою 8.090903 - "Прилади і системи неруйнівного контролю".

З 01.02.1999р. каф. МПКЯ і СП є колективним членом Українського товариства з неруйнівного контролю і технічної діагностики (УТ НК і ТД). В 1996р., 1999р., 2002р., 2005р., 2008р., 2011р.,2014р. на базі каф. МПКЯ і СП проводилися спеціалізовані н/т конференції і виставки "Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання", в 2000 р. – н/т конференція "Підвищення ефективності використання поверхнево-активних речовин в нафтогазовидобутку", а також п'ять Всеукраїнських науково-практичних конференцій студентів і молодих учених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання» ( 2007р., 2009р., 2011р., 2013р. 2015р.).

В 1994р. створено філію каф. МПКЯ і СП на НВФ "Зонд", в 2000р. – в Івано-Франківському державному центрі з стандартизації, метрології і сертифікації, в 2001р. – в НТЦ "Промтехдіагностика" і на кафедрі "Променевої діагностики" Івано-Франківського національного медичного університету.

З 1995р. по 2015р. кафедрою МПКЯ і СП випущено більше 600 інженерів та магістрів за спеціальностю "Прилади і системи неруйнівного контролю".

З 1997р. кафедрою МПКЯ і СП видається н/т журнал "Методи та прилади контролю якості", який є фаховим виданням МОН України для спеціалістів спеціальності 05.11.13 – "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин", 05.11.01 – Прилади і методи вимірювання механічних величин і 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. У грудні 2015р. був виданий 35-й номер вказаного науково-технічного журналу.

На базі каф. МПКЯ і СП з квітня 2002р. функціонує спец. вчена рада Д20.052.03 для захисту докторських і кандидатських дисертацій за напрямами 05.11.13, 05.13.07 і 05.01.02, головою якої був зав. кафедри МПКЯ і СП проф. Кісіль І.С.

При каф. МПКЯ і СП з 1994р. функціонує аспірантура і докторантура очної і заочної форм навчання за спеціальностями 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.11.01 – Прилади і методи вимірювання механічних величин, 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Українська