Студенту (вільний вибір дисциплін)

На виконання Наказу від 23 грудня 2019 року № 342 "Щодо виконання "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін" у 2019-2020 н.р." подаємо анотації дисциплін для БАКАЛАВРАТУ спеціальності 141. 

На спеціальності 141 є одна освітня програма "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка"

 
Проте студенти можуть вибирати один з ДВОХ блоків вибіркових дисциплін, які умовно названі:
 
1. Електротехнічні системи електроспоживання. (Блок А)
2. Енергетичний менеджмент. (Блок Б)
Для кожного з цих напрямів є свій навчальний план, які відрізняються тільки вибірковими блоками.
Блок А
Блок Б
 
анотації дисциплін для МАГІСТРІВ спеціальності 141 освітньої програми "Електротехнічні системи електроспоживання"

На спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" освітньої програми "Електротехнічні системи електроспоживання" 
студенти можуть вибирати один з ДВОХ блоків вибіркових дисциплін, які умовно названі:
 
1. Електротехнічні системи електроспоживання нафтогазової промисловості. (Блок А)
- Надійність електропостачання в НГП
2. Електротехнічні системи електроспоживання промислових підприємств (Блок Б)
Українська