Основні праці викладачів кафедри

Основні праці викладачів кафедри електропостачання та електрообладнання

 1. Костишин В. С. Підвищення надійності та енергоефективності привідних бурових установок  [Текст] / Костишин В. С., Федорів М.Й., Галущак І.Д. «Сборник научных трудов SWorld». “Инновационные подходы к развитию техники и технологии». Одеса: Куприенко СВ, 2015. – С. 112-136.  Монографія. Індекс цитування РИНЦ.
 2. Костишин В. С. Оцінка і прогнозування надійності систем електропостачання з відновлювальними джерелами енергії  [Текст] / Костишин В. С., Михайлів М.І., Федорів М.Й., Галущак І.Д. «Сборник научных трудов SWorld». “Перспективные тренды развитие науки: Техника и технологии». Одеса: Куприенко СВ, 2016. – С. 97-111.  Монографія. Індекс цитування РИНЦ.
 3. Семенцова А.О.  Експериментальні оцінки статистичних характеристик потужності, що споживає двигун електробура Е-240-8 у процесі буріння свердловин. [Текст] / Семенцова А.О.  Международное научное издание  «Сборник научных трудов SWorld». – 2015. – Том 4. Технические науки. – С. 26-36.  Науково-метричний журнал.  Індекс цитування РИНЦ.
 4. Курляк П.О. Дослідження режимів роботи мехатронної системи регульованого електроприводу відцентрових насосних агрегатів [Текст] / Курляк П.О. Международное научное издание  «Сборник научных трудов SWorld». – 2015. – Том 5. Технические науки. – С. 23-30.  Науково-метричний журнал.  Індекс цитування РИНЦ.
 5. Семенцова А.О.  Визначення інтервалу квантування та часу спостереження енергетичних параметрів під час буріння свердловин електробурами. [Текст] / Семенцова А.О.  Международное научное издание  «Сборник научных трудов SWorld». – 2015. – Випуск 3 (40). Технические науки. – С. 43-55.  Науково-метричний журнал.  Індекс цитування РИНЦ.
 6. Федорів М.Й. Методологічні аспекти підвищення надійності електричного обладнання бурових установок / Федорів М.Й., Гладь І.В. Научный взгляд в будущее. – Выпуск 2(2). Том 4.- Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016. – С. 8-11 Науково-метричний журнал. Індекс цитування РИНЦ.
 7. Курляк П.О. Дослідження надійності та ефективності роботи електрообладнання об’єктів нафтогазового комплексу [Текст] / Курляк П.О. Галущак І.Д. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2015. – №11 (1120). – С. 115-121. Фахове видання.
 8. Курляк П.О. Дослідження енергетичних параметрів магістральних насосних агрегатів нафтоперекачувальних станцій [Текст] / Курляк П.О.  Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ // Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал. – 2015. – №1(54).– С.50-58. Фахове видання. http://nung.edu.ua
 9. Романюк Ю.Ф. Вибір оптимальної потужності силових трансформаторів знижувальних підстанцій підприємств нафтогазової галузі з урахуванням умов економічності . [Текст]  / Романюк Ю.Ф., Соломчак О.В., Федорів М.Й. // Нафтогазова енергетика – 2015. - № 1(23) – С.45-51. Фахове видання. http://nung.edu.ua
 10. Бацала Я.В. Удосконалення засобів контролю параметрів електроенергії відновлювальних джерел енергії. [Текст]  / Я.В. Бацала, І.В. Гладь, О.І. Кіянюк // Нафтогазова енергетика – 2015. - № 1(23) – С.52-60. Фахове видання. http://nung.edu.ua
 11. V. S. Kostyshyn. Simulation of performance characteristics of centrifugal pumps by the electro-hydrodynamic analogy method. [Text]  /  V. S. Kostyshyn,         P. O. Kurlyak. // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2015, Vol. 2 Issue 1. S. 25-31. ISSN 2311-1399. Фахове видання
 12. Романюк Ю. Ф., Вибір оптимальної потужності й типу джерел для компенсації реактивного навантаження споживачів з використанням функції Лагранжа. [Текст] / Романюк Ю.Ф., Соломчак О.В.. // Нафтогазова енергетика. №1(25), 2016. – С. 61-67 . Фахове видання. http://nung.edu.ua
 13. Федорів М.Й. Підвищення показників надійності та енергоефективності електрообладнання бурильних установок. [Текст] / Федорів М.Й., Гладь І.В., Галущак І.Д., Бацала Я.В., Михайлів.І.М.  Журнал «Розвідка та розробка нафтових і газових свердловин» №3(60)- 2016 С. 64-70 Фахове видання. http://nung.edu.ua
 14. В.С. Костишин, І.І. Яремак. Аналіз показників ефективності та надійності роботи насосного агрегата на засадах системного підходу. Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. ІФНТУНГ. 2017. 1 (62), с. 50-60
 15. II Yaremak, VS Kostyshyn, AV Kostyshyn. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РЕЖИМІВ РОБОТИ НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ, ОБЛАДНАНОЇ ВІДЦЕНТРОВИМИ НАСОСАМИ ЗІ СИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ. Науковий вісник НЛТУ України 27 (3), 166-170. Index Copernicus International ICV 2016: 50.92
 16. VS Kostyshyn, II Yaremak. MATHEMATICAL MODEL OF RELIABILITY AND EFFICIENCY OF PUMPING UNIT OF AN OIL PUMPING STATION. Scientific Bulletin of National Mining University. Scientific Bulletin of National Mining University . 2017, Issue 5, p62-68. 7p. SCOPUS
 17. МЙ Федорів, ІВ Гладь, ІД Галущак, ЯВ Бацала, ІМ Михайлів. Підвищення показників надійності та енергоефективності електрообладнання бурильних установок / М. Й. Федорів, І. В. Гладь, І. Д. Галущак [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2016. - № 3. - С. 64-70.
 18. МЙ Федорів, ІД Галущак, ІМ Михайлів. Побудова математичної моделі надійності системи електропостачання бурильної установкиМатеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р.
 19. М. Й. Федорів, І. В. Гладь, І. Д. Галущак, Я. В. Бацала. Підвищення надійності та енергоефективності електроприводних бурильних установок. «Науковий вісник Національного гірничого університету», Науково-технічний журнал, 2017. № 2. с. 93-98. SCOPUS. ISSN 2071-2227.
 20. IV Hlad, YV Batsala. ВПЛИВ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА НИЗЬКОВОЛЬТНІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІНауковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія».  с. 119-123. 2017. ISSN 1813-5420 (Print).
 21. ІВ Гладь, ЯВ Бацала. Експериментальні дослідження електромагнітної сумісності сонячної електростанції з локальною електромережеюМатеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р.
 22. Гладь, І. В. Експериментальні дослідження несиметричного режиму низьковольтної мережі при однофазному генеруванні електроенергії сонячною електростанцією / І. В. Гладь, Я. В. Бацала // Нафтогазова енергетика. - 2017. - № 1. - С. 123-131.    http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/5291/1/5813p.pdf  
 23. Харун В. Р., Джус А. П. Вдосконалення способу оцінки та коректування зрівноваження приводів штангових свердловинних насосних установок.  Східно-Європейський журнал передових технологій ISSN 1729-3774, №6/1( 96 )  2018, 7с. v._r._harun_a._p._dzhus_i._v._glad_p._m._rayter_t._v._yaciv_n._m._gedzyk_o._o._grygoruk_s._v._kasatkin_2018.pdf
 24. Ю. Ф. Романюк, О. В. Соломчак, П. М. Николин, У. М. Николин. Peculiarities of electric power loss calculation in power supply systems with compensating devices. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2019. №5. p. 99-106. 05_2019_romaniuk.pdf
 25.  
Українська