Навчально-методичні розробки

Навчально-методичні розробки кафедри ЕЕМ:

1.Перехідні процеси в електричних системах [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи / В. С. Костишин, У. М. Николин, П. О. Курляк, П. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 55 с.

2.Костишин, В. С. Електробезпека [Текст] : навч. посіб. / В. С. Костишин, П. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 173 с. : іл., рис. – ISBN 978-966-694-146-9.

3. Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах [Текст] : конспект лекцій / В. С. Костишин, М. Й. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 175 с. – (Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств).

4.Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах [Текст] : навч. посіб. / В. С. Костишин, М. Й. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 297 с. – (Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств).

5.Костишин, В. С. Електрична частина станцій та підстанцій [Текст] : навч. посіб. / В. С. Костишин, М. Й. Федорів, Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 243 с. : рис., табл. – (Каф. електропостачання та електрообладнання). – 199. – ISBN 978-966-694-271-8.

6. Романюк, Ю. Ф. Оптимізація режимів електропостачальних систем [Текст] : методичні вказівки до курсової роботи / Ю. Ф. Романюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 23 с.

7.Соломчак, О. В. Електроосвітлювальні установки [Текст] : практикум / О. В. Соломчак, І. І. Яремак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 49 с.

8.Костишин, В. С. Охорона праці в електроустановках [Текст] : метод. вказівки / В. С. Костишин, П. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 20 с. – (Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств).

9.Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах [Текст] : практикум. Ч.1 / В. С. Костишин, У. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 75 с. – (Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств).

10.Соломчак, О. В. Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики [Текст] : лабораторний практикум / О. В. Соломчак, І. І. Яремак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 67 с.

11.Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах [Текст] : лабораторний практикум / В. С. Костишин, Ю. Ф. Романюк, П. О. Курляк. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 35 с. 

12.Михайлів М.І, Бацала Я.В. Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності: методичні вказівки для практичних занять / М.І. Михайлів, Я.В. Бацала – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 48 с.

13.Михайлів М. І., Бацала Я. В., Яремак І. І. Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності:конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 117 с.

14.Романюк  Ю. Ф.,  Кіянюк О. І. Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної підготовки. ІФНТУНГ:  2010. – 40 с.

15.Романюк  Ю. Ф., Кіянюк О. І., Шнурок І. Ф. Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням : Лабораторний практикум. - ІФНТУНГ, 2010.- 76 с.

16.Романюк  Ю. Ф. Дипломне проектування: Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології». - ІФНТУНГ, 2013.- 59 с.

17.Федорів М.Й., Поточний А. І., Тутка В.В., Николин П.М. Електричні станції і підстанції систем електропостачання. Лабораторний практикум. –Івано–Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 108 с.

18.Федорів М.Й., Поточний А. І. Математичне моделювання в електроенергетиці. Методичні вказівки для самостійної роботи. – Івано–Франківськ: ІФНТУНГ, 2013 – 31 с.

19.Федорів М.Й., Поточний А. І., Николин У.М. Основи релейного захисту і автоматики систем електропостачання. Лабораторний практикум. – Івано -Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 83 с.

20.Соломчак О.В., Яремак І.І., Поточний А. І. Алгоритмізація оптимізаційних задач в електроенергетиці. Курсове проектування. – Івано –Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 79 с.

21.Гладь І. В., Бацала Я. В. Основи енергоефективності. Конспект лекцій.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.– 113 с.

22.Гладь І. В. Основи енергоефективності: курсове проектування/ І. В. Гладь, Я.В. Бацала – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 64 с.

23. Гладь І. В, Бацала Я.В. Основи енергоефективності: методичні вказівки для практичних занять – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 87 с.

24. Коломойцев, К. В. Електричні машини [Текст] : зб. задач і вправ / К. В. Коломойцев ; Грабчук Б. Л., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 58 с. – (Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств). – 58. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchResulthttp://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchResult

25. Галущак, І. Д. Мікропроцесорні системи керування електроприводом [Текст] : практикум / І. Д. Галущак, І. В. Гладь, П. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 72 с. – (Каф. електропостачання та електрообладнання промислових підприємств).

26. Галущак, І. Д. Типовий електропривід промислових механізмів [Текст] : практикум / І. Д. Галущак, П. О. Курляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 175 с

27. Галущак, І. Д. Типовий електропривід механізмів НГП [Текст] : методичні вказівки з курсового проектування / І. Д. Галущак, П. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 55 с.

28. Гладь, І. В. Основи енергоефективності [Текст] : метод. вказ. для самостійної роботи / І. В. Гладь, Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 30 с.

29. Мікропроцесорні системи керування електроприводом [Текст] : лабораторний практикум / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, І. І. Яремак, О. І. Кіянюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 58 с. 

30. Курляк, П. О. Електронні пристрої систем електропостачання [Текст] : лабораторний практикум / П. О. Курляк, Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 74 с.

31. Керування системами електрпостачання [Текст] : практикум / І. І. Яремак, О. В. Соломчак, І. В. Гладь, Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 58 с.

32. Романюк, Ю. Ф. Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням [Текст] : конспект лекцій / Ю. Ф. Романюк, І. В. Гладь. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 247 с. : рис., табл. – (Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств). – 244-247.

33. Федорів, М. Й. Надійність електропостачання [Текст] : методичні рекомендації для практичних занять / М. Й. Федорів, І. Д. Галущак, У. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 68 с.

34. Романюк, Ю. Ф. Оптимізація режимів електропостачальних систем [Текст] : конспект лекцій / Ю. Ф. Романюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 135 с. 

35. Грабчук, Б. Л. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле [Текст] : лаб. практикум / Б. Л. Грабчук, В. М. Чорноус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 67 c.

36. Соломчак, О. В. Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості [Текст] : методичні вказівки для сам. роботи / О. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 23 с.

37. Електричні апарати [Текст] : лабораторний практикум / І. В. Гладь, О. І. Кіянюк, Я. В. Бацала, І. Ф. Шнурок. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 99 с. 

38. Дипломне проектування для бакалаврів. 2020.

39. fes_laboratorni_2020_2_laboratorni.doc

Більше методичних розробок та всю дану літературу можна знайти за посиланнями та на сайті НТБ ІФНТУНГ: http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchResult

Українська