Дисципліни кафедри

Вступ до спеціальності
Правове забезпечення держ.регулюв.
Економічна політика
Державне управління
Державна служба
Соціальна і гуман.політика
Методологія сист. підх. і наук. досл.
Політ отологічні аспекти держ.управ.
Організація діяльності держ. служб.
Електронне врядування, інф. техн.
Психологія управління та лідерство
Документообіг в державній службі
Комунікац. політика в діял. держ. сл.
Іноземна мова за профес.спрямуван.
Безпека життєдіяльності
Економ. –аналіт. діяльність держ.сл.
Менеджмент організацій
Управління персоналом
Регіональна соц. – економ. політика
Мікроекономіка
Правове регулювання кадрової роботи
Конст.- прав. проблеми викон. влади
Антикорупційне законодавство
Правові акти управління
Міжнародні організації
Політика євроінт. та євроатл. спів роб.
Етнополітичні проблеми світу
Регіон. та муніцип. цільові програми
Управління комунальною власністю
Соц. відповідальність та соц. етика
Етикет державного службовця
Публічне адміністрування
Механізм економічної політики
Контролінг у державному управлінні
Державна кадрова політика
Міжнародне законодавство
Інноваційний менеджмент
Громадськість управлін.процесах
Фінансове регулювання економіки
Фінансовий менеджмент
Конфліктологія
Місцеве самоврядування в ЄС
Надання адмін. послуг населенню
Міграційна політика України та ЄС
Антикризовий менеджмент
Регулювання ринку праці
Планування розвитку громади
Цивільна служба в ЄС
Європейські виборчі системи

Українська