Благодійний фонд "Мій університет"

Адреса

вул. Карпатська, буд. 15,

м. Івано-Франківськ,

76019.

 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МІЙ УНІВЕРСИТЕТ» (далі - Фонд) є недержавною добровільною благодійною організацією, утвореною у формі благодійного фонду.

  • Фонд заснований і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», чинного законодавства України та цього Статуту.
  • Фонд є благодійною організацією яка самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.
  • Фонд при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання прибутку.
  • Фонд набуває статусу юридичної особи за законодавством України з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті майнові та немайнові права,виступає у правовідносинах, несе обов’язки, виступає у якості позивача i відповідача у судових органах,має відокремлене майно, рахунки в установах банків.
  • Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
  • Діяльність Фонду має суспільний характер, не суперечить його взаємодії з органами державної влади, не позбавляє права на отримання державної підтримки.
  • Фонд має круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки зі своїм найменуванням, власну символіку. Символіка фонду реєструється в установленому чинним законодавством України порядку.
  • Фонд відповідає за своїми зобов’язаннями в межах свого майна, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути накладене стягнення.
  •  Держава, її органи та засновники Фонду не відповідають по зобов’язаннях Фонду, як і Фонд не відповідає по зобов’язаннях держави, її органів, а також своїх засновників.
  • Найменування Фонду українською мовою: повне найменування: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МІЙ УНІВЕРСИТЕТ» скорочене найменування: БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МІЙ УНІВЕРСИТЕТ».