Персонал кафедри

Додаткова інформація: 

СКЛАД  КАФЕДРИ  СЬОГОДНІ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

 

ФЕМ’ЯК  ЯРОСЛАВ  МИХАЙЛОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент (завідувач кафедри з 2017 року)

       Народився 20 березня 1973 року в с. Созань Старосамбірського району Львівської області. У 1992 р. закінчив з відзнакою Дрогобицький нафтовий технікум. Працював помічником бурильника експлуатаційного і розвідувального буріння в Українській НГРЕ об’єднання «ЗАХУКРГЕОЛОГІЯ» в Західному Сибіру (Росія). У 1996 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, після чого продовжував працювати на посаді інженера, а згодом молодшого наукового співробітника в Науково-дослідному інституті нафтогазових технологій. З 1998 по 2001 р. навчався в очній аспірантурі. З 2001 по 2007 р. працював на посаді асистента кафедри морських нафтогазових споруд.
       У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.10 – Буріння свердловин, а в 2009 р. призначений заступником декана газонафтопромислового факультету, згодом директора інституту нафтогазової інженерії. В 2010 році отримав вчене звання доцента.
       Ярослав Михайлович проводить всі види навчальних занять з дисциплін «Технологія буріння нафтових і газових свердловин» і «Основи морських нафтогазових технологій», веде активну педагогічну та наукову роботу в підготовці фахівців для нафтогазової галузі.
       За час роботи в університеті Фем’як Я. М. опублікував понад 76 наукових і навчально-методичних праць, є автором 10 патентів на винаходи та однієї монографії.

 

МИСЛЮК  МИХАЙЛО  АНДРІЙОВИЧ
доктор технічних наук, професор

       Народився 12 жовтня 1951 року в с. Бишів Галицького району Івано-Франківської області.
       У 1972 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу. З 1972 по 1975 роки працював інженером Українського відділу Всесоюзного науково-дослідного інституту бурової техніки. З 1975 по 1978 роки навчався в аспірантурі при кафедрі буріння нафтових і газових свердловин  Івано-Франківського інституту нафти і газу, а з 1978 року працює асистентом, доцентом (1981 р.) і професором (1993 р.) кафедри буріння нафтових і газових свердловин. У 1980 р. захистив кандидатську, а у 1993 р. – докторську дисертації. У 1983 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 1994 р. – професора по кафедрі буріння нафтових і газових свердловин.
       Читає такі курси: “Моделювання процесів буріння свердловин”, “Попередження та ліквідація флюїдопроявлень”, “Основи прийняття технологічних рішень в бурінні”,“Гідроаеромеханіка в бурінні”.
       М.А. Мислюк веде наукову роботу, готує фахівців для нафтогазовидобувної галузі, керує аспірантурою і докторантурою за спеціальністю 05.15.10 – Буріння свердловин. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2006 року.
       За результатами досліджень опубліковано понад 270 наукових праць, з них підручник, 18 монографій і довідників, 52 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Під керівництвом М.А. Мислюка захищено 9 кандидатських дисертацій.

 

ВОЄВІДКО  ІГОР  ВОЛОДИМИРОВИЧ
доктор технічних наук, професор

       Народився 15 лютого 1950 року в місті Івано-Франківську.
       У 1972 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Технологія та комплексна механізація розробки нафтових і газових родовищ». Працював помічником бурильника у Івано-Франківському УБР. З 1976 року по 1991 рік працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті бурової техніки, де у 1988 році захистив кандидатську дисертацію. З 1998 року працює у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де з 2000 року навчався у докторантурі. У 2007 році захистив докторську дисертацію, а у 2014 році було присвоєно вчене звання професора.
       Ігор Володимирович читає наступні дисципліни «Основа наукових досліджень», «Спорудження свердловин для освоєння нетрадиційних покладів нафти і газу» напрямок наукових досліджень Ігора Володимировича – підвищення точності проведення спрямованих свердловин.
       Воєвідком І.В. опубліковано понад 67 наукових праць.

 

БЕЙЗИК  ОЛЬГА  СЕМЕНІВНА
кандидат технічних наук, доцент

       Народилася 2 березня 1966 року у м. Галичі Івано-Франківської області. У 1988 році закінчила з відзнакою Івано-Франківський інститут нафти і газу. Працювала інженером у науково-дослідному секторі при ІФІНГ, з 2001 року – асистентом, а з 2012 року – доцент кафедри буріння. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію.
       Проводить практичні, лабораторні та лекційні заняття з дисциплін: «Бурові промивальні рідини», «Спеціальні технологічні рідини», практичні та лабораторні заняття з дисципліни «Ускладнення та аварії при бурінні свердловин».
       Бейзик О.С. проводить активну педагогічну, наукову та виховну роботу під час підготовки спеціалістів та бакалаврів для нафтогазової галузі України.
       За результатами наукових досліджень Бейзик О.С. опубліковано понад 53 наукових праць, з них 23 патентів України, 21 стаття у фахових виданнях, 9 тези-доповіді.

 

ВАСЬКО  ІГОР  СТАНІСЛАВОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 26 квітня 1958 року в селі Пасічна Надвірнянського району на Івано-Франківщині.
       У 1980 році з відзнакою закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю буріння нафтових і газових свердловин і залишився працювати на кафедрі на посаді стажера-викладача. У 1982 році поступив в аспірантуру, після закінчення якої до 1990 року працював у науково-дослідному секторі ІФІНГ. 
       У 1990 році Ігор Станіславович перейшов на викладацьку роботу, розпочавши її з посади асистента кафедри буріння. У 1998 році Васько І.С. захистив кандидатську дисертацію.  З 2000 року - доцент кафедри буріння.
       Веде курси «Механіка гірських порід» для студентів бакалаврату «Гірництво» та "Буріння похило-скерованих свердловин" для спеціалістів і магістрів спеціальності "Буріння свердловин",“Нафтогазова механіка”. 
       У науковій роботі займається дослідженням проблем буріння похило- скерованих і горизонтальних свердловин, за результатами яких має понад 30 наукових публікацій.

 

БІЛЕЦЬКИЙ  ЯРОСЛАВ  СЕМЕНОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 25 грудня 1959 р. в с.м.т. Єзупіль Тисменицького району Івано-Франківської області.
       У 1982 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Буріння нафтових і газових свердловин»  і поступив в аспірантуру. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію, у 2007 році Ярославу Семеновичу присвоєно вчене звання доцента.
       На сьогодні Я.С.Білецький веде активну наукову, навчально-методичну і виховну роботу; читає курс лекцій з дисципліни «Програмна інженерія для модульної системи «Буріння свердловин».
       За результатами наукових досліджень Білецьким Я. С. опубліковано понад 150 наукових праць, з них 10 статей, 80 авторських свідоцтв і патентів.

 

КОВБАСЮК  ІГОР  МИХАЙЛОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 21 липня 1967 року в с. Незвисько Городенківського району Івано-Франківської області У 1992 році з відзнакою закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу.  З 1992 по 1995 р.р. навчався в аспірантурі, з 1996 року працював інженером, асистентом, а з 2000 р. - доцентом кафедри буріння нафтових і газових свердловин.  У 1998 році захистив кандидатську дисертацію.
       Ігор Михайлович читає курси: "Проектування конструкцій та кріплення свердловин", "Буріння нафтових і газових свердловин", "Механіка гірських порід" та продовжує наукову діяльність за проблематикою підвищення надійності роботи обсадних колон при кріпленні свердловин в інтервалах залягання нестійких порід. Опублікував  понад 30 наукових праць.
       Із 2003 р. Ковбасюк І.М. виконує обов'язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д20.052.05 із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

 

КОЛІСНИК  ВАСИЛЬ  ІВАНОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 28 травня 1957 року в с.Токарі  Лохвицького району Полтавської області. У 1976 році закінчив Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум. До служби в армії працював у геологорозвідувальній експедиції в Республіці Комі.
       Із 1979 року - студент Івано-Франківського інституту нафти і газу. Після  закінчення вузу з відзнакою займався науковою роботою на кафедрі буріння, з 1986  по 1990 роки навчався в аспірантурі, а з 1987 року розпочав викладацьку роботу. У 1990 р. Василь Іванович захистив кандидатську дисертацію, а з 1993 року - доцент кафедри буріння нафтових і газових свердловин.
       У 2001 р. Колісник В.І. очолив тренажерний буровий центр із сертифікації фахівців за міжнародними стандартами і є одночасно діючим експертом в Україні від Міжнародного Форуму свердловинного контролю (IWCF).
       Напрямок наукової діяльності - кріплення нафтових і газових свердловин. Комплексними дослідженнями вивчається вплив періодичної зміни температури на фізико-механічні властивості тампонажного каменя, структур його  порового простору та фазовий склад.
       Автор 40 наукових опублікованих робіт, з яких 4 - винаходи.

 

КОЧКОДАН  ЯРОСЛАВ  МИХАЙЛОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 19 листопада 1948 року в м. Богородчани Івано-Франківської області. У 1971 році закінчив із відзнакою Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація розробки нафтових і газових родовищ». За розподілом був направлений на кафедру буріння нафтових і газових свердловин.
       У 1988 році захистив кандидатську дисертацію, у 1990 році одержав вчене звання доцента. Із 1999 р. - член-кореспондент Української нафтогазової академії.
       Ярослав Михайлович автор багатьох методичних розробок із дисциплін "Технологія буріння нафтових і газових свердловин" та  «Буріння нафтових і газових свердловин», а також співавтор підручника «Буріння нафтових і газових свердловин».
       Напрямок наукових досліджень Ярослава Михайловича - підвищення якості будівництва  видобувних свердловин, в першу чергу забезпечення їх герметичності та попередження міжпластових перетоків і міжколонних  газопроявлень. За результатами наукових досліджень опублікував 81 наукових праць та отримав 3 патенти на винахід.

 

МАРЦИНКІВ  ОЛЕГ  БОГДАНОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 15 травня 1969 року в селищі Отинія, Коломийського району, Івано-Франківської області.
       У 1993 році з відзнакою закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Буріння нафтових і газових свердловин». Продовжував навчання в очній аспірантурі при ІФДТУНГ з 1993 по 1996 роки.
       За період 1996-1999 р.р. працював інженером ІІ категорії кафедри буріння нафтових і газових свердловин.  З 1999 по 2010 роки працював на посаді асистента. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію і на сьогодні обіймає посаду доцента кафедри буріння.
       Читає курс  «Буріння нафтових і газових свердловин».
       Наукові дослідження Олега Богдановича спрямовані на підвищення надійності кріплення похило-скерованих та горизонтальних свердловин.
       Основні результати досліджень викладені в 30 наукових працях.

 

ОРИНЧАК  МИКОЛА  ІВАНОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 16 грудня 1940 р. в с. Головецько Старосамбірського району  Львівської області. У 1960 р.  закінчив Дрогобицький нафтовий технікум. Працював помічником бурильника та бурильником у Калуській експедиції глибокого буріння. У 1968 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Буріння нафтових та газових свердловин» і продовжував працювати в об’єднанні «Укрзахіднафтогаз» на посадах інженера, старшого інженера та начальника відділу. У 1970 році поступив в очну аспірантуру Московського інституту нафтохімічної і газової промисловості. У 1973 році успішно захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук.
       Трудову діяльність продовжує в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри буріння.
       За час наукової роботи опублікував 254 наукових праці, із них 65 – авторські свідоцтва та патенти. У 2008 р. видав підручник "Бурові промивні рідини".

 

СЕНЮШКОВИЧ  МИКОЛА  ВОЛОДИМИРОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 29 лютого 1956 р. в с. Лосинець Турківського району Львівської області.
       У 1975 році закінчив Дрогобицький нафтовий технікум за спеціальністю "Буріння нафтових і газових свердловин". Працював помічником бурильника у Калінінградському управлінні бурових робіт. У 1983р. з відзнакою закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу і продовжував працювати у науково-дослідному секторі інституту. У 1991р. закінчив очну аспірантуру, з 1991 по 1995 роки - асистент кафедри буріння нафтових і газових свердловин, а з 1995 року по сьогодні - доцент тієї ж кафедри. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1997 році отримав  вчене звання доцента.
       Викладає дисципліни “Закінчування свердловин”, “Тампонажні розчини спеціального призначення”, “Розкриття та випробування продуктивних пластів“.
       Микола Володимирович досліджує процеси розкриття продуктивних пластів та кріплення похило-скерованих і горизонтальних свердловин. Опублікував понад 120 наукових праць, з яких 2 патенти РФ, 10 патентів України та 19 авторських свідоцтв на винаходи і 26 патентів України на корисну модель. У 1991 році на ВДНГ України нагороджений дипломом ІІ ступеня.

 

ЧАРКОВСЬКИЙ  ВІКТОР  МАРКОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 18 травня 1963р. в с. Кривче Борщівського району Тернопільської області. У 1985 р. закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Буріння нафтових і газових свердловин». За розподілом був направлений в промислове геологічне об’єднання «Новосибірськгеологія », де працював у нафтогазорозвідувальній експедиції на інженерних посадах.
       У 1990р. захистив кандидатську дисертацію. З 1991р. по 1992р. працював науковим співробітником науково-дослідногосектору університету.
       З 1993р. по 2017р. – асистент та доцент кафедри економіки підприємства.
       З 2017р. працює доцентом кафедри буріння нафтових і газових свердловин.
       Опублікував понад 30 наукових праць.

 

ЮРИЧ  АНДРІЙ  РОМАНОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 21 вересня 1983 року в с. Оболоня Долинського району Івано-Франківської області.
       З 1990 по 2000 роки навчався в Долинській загальноосвітній школі №1, яку закінчив із золотою медаллю. У 2005 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу.
       За державним замовленням отримав направлення на роботу в Науково-дослідний інститут нафтогазових технологій при ІФНТУНГ, де працював стажистом-дослідником, а пізніше молодшим науковим співробітником.
       Після закінчення аспірантури в 2008 році розпочав педагогічну роботу на посаді асистента кафедри буріння нафтових і газових свердловин. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію. З вересня 2012 р Юрич А. Р. працює на посаді доцента. Читає наступні курси: «Ускладнення та аварії при бурінні свердловин», «Попередження та ліквідація флюїдопроявлень»,  «Геологорозвідувальна справа».
       А. Р. Юрич веде активну наукову, навчально-методичну та виховну роботу. Наукові дослідження спрямовані на розробку технічних засобів та науково-методичних основ для управління викривленням спрямованих свердловин. За науковим напрямком опубліковано понад 30 наукових праць.

 

БОГОСЛАВЕЦЬ  ВОЛОДИМИР  ВАСИЛЬОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 27 серпня 1987 року в смт. Домбаровський, Оренбурзької області, Росія.  У 2004 році закінчив Івано-Франківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №7 і вступив в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу інституті нафти і газу та у 2009 році отримав диплом магістра Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю «Буріння нафтових і газових свердловин» і здобув кваліфікацію «гірничий інженер». В тому ж році був прийнятий викладачем-стажистом на кафедру буріння нафтових і газових свердловин. З грудня 2010 - 2013 року навчався в аспірантурі під керівництвом професора кафедри буріння Мислюка Михайла Андрійовича. З грудня 2013 року Богославець В.В. працює асистентом кафедри «Буріння нафтових і газових свердловин». В липні 2014 захистив кандидатську дисертацію.
       З липня 2015 року молодий науковець працює за основним місцем роботи – доцент кафедри «Буріння нафтових і газових свердловин», та за сумісництвом – завідувач навчально-дослідницької лабораторії бурових промивальних рідин. Напрямок наукової роботи – вибір рецептур та дослідження технологічних властивостей бурових розчинів.
       Проводить лекції з дисципліни «Комп’ютеризація технологічних розрахунків в бурінні», практичні та лабораторні заняття з таких дисциплін: «Гідроаеромеханіка в бурінні» «Моделювання процесів буріння», «Бурові промивальні рідини».
       Богославець В.В. є автором 16 наукових праць, з яких 2 патенти.

 

ГРИЦІВ  ВАСИЛЬ  ВАСИЛЬОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

       Народився 8 жовтня 1984 року в місті Івано-Франківську.
       У 2007 році закінчив  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. За державним замовленням отримав направлення на роботу в ІФНТУНГ на кафедру буріння нафтових і газових свердловин, де працював асистентом кафедри. У грудні 2008 року Василь Васильович був зарахований до очної аспірантури, після закінчення якої продовжує педагогічну роботу на посаді асистента кафедри буріння нафтових і газових свердловин.
       Читає наступні дисципліни: «Моделювання процесів у бурінні», «Бурові промивальні рідини», «Геологорозвідувальна справа і технологія буріння», “Руйнування гірських порід при бурінні”, “Розробка документації спорудження свердловин”.
       В. В. Гриців веде активну наукову, навчально-методичну та виховну роботу.
       Наукові дослідження спрямовані на удосконалення методів прогнозування ресурсу елементів бурильної колони. За науковим напрямком опубліковано 25 наукових праць та 3 патент України на корисну модель.

 

ОЛЕКСЮК  МИКОЛА  ПЕТРОВИЧ
старший викладач

       Народився 6 січня 1950 року в с. Шешори Косівського району Івано-франківської області.
       У 1972р. закінчив Івано-франківський інститут нафти за спеціальністю “Технологія і комплексна механізація розробки нафтових і газових родовищ”.  За розподілом був направлений в трест “Полтаванафтогазгеологія”  де працював помічником бурильника, майстром з буріння глибоких свердловин. А з березня 1973р. в ІФІНГу, а потім ІФНТУНГу по даний час. На посадах інженера, наукового співробітника науково-дослідного сектору, асистента кафедри нафтового обладнання,  старшого викладача кафедри буріння нафтових і газових свердловин. Протягом 26 років працював завідуючим лабораторіями кафедри буріння нафтових і газових свердловин.
      Олексюк Микола Петрович за сумісництвом працює старшим викладачем інституту післядипломної освіти та інструктором міжнародного форуму свердловинного контролю (IWF) в тренажерному буровому центрі (ТБЦ) ІФНТУНГ.
       Автор 8 наукових праць, з яких 3 винаходи.

 

СЛЕПКО  МИРОСЛАВ  МИКОЛАЙОВИЧ
старший викладач

       Народився 5 квітня 1947 р. в с. Тисовиця Стрілківського (тепер Самбірського) району Львівської області.
       У 1971 р. закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю “Технологія і комплексна механізація нафтових і газових родовищ”. Працював на посаді інженера науково-дослідного сектору  та молодшого наукового співробітника, був відповідальним виконавцем, науковим керівником госпдоговірних і держбюджетних тем.
       У 1995 призначений завідувачем загальноінститутською навчально-науково-дослідною лабораторією з проблем нафтогазовидобутку.
       З 01.12.2006 р. обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри буріння. Читає наступні курси: "Основи нафтогазової справи", "Системи технологій", "Геологорозвідувальна справа". Веде практичні заняття з дисциплін: “Основи наукових досліджень”, ”Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини”.
       Результати наукових досліджень Слепка М.М. представлені у співавторстві в наукових звітах по темах, методичних документах, опубліковані  понад 31 наукових праць.

 

ВИТВИЦЬКИЙ  ІВАН  ІВАНОВИЧ
асистент

       Народився 10 вересня 1974 року в с. Дзвиняч Богородчанського району Івано-Франківської області.  У 1993 році закінчив Дрогобицький нафтовий технікум, а в 1997 р. -  Івано-Франківський інститут нафти і газу.
       З 1997 по 1998 р. р. Іван Іванович працював в Шебелинському УБР, з 1999 по 2002 р. р. працював на посаді інженера ІІ категорії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, а з 2002р. є асистентом кафедри буріння нафтових і газових свердловин. Протягом 2006-2009 рр. навчався в аспірантурі.
       Витвицький І.І. веде практичні і лабораторні заняття з дисциплін: "Проектування конструкцій та кріплення свердловин", "Закінчування свердловин" "Буріння нафтових і газових свердловин" та досліджує проблеми  кріплення похило-скерованих та горизонтальних свердловин.
       За результатами досліджень опублікував понад 10 наукових праць та отримав 1 патент.

 

ВАСЬКО  АНДРІЙ  ІВАНОВИЧ
асистент

       Народився 28 листопада 1970 року в місті Івано-Франківську. У  1993 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу і працював у науково-дослідному секторі при інституті, а з січня 1994 року -  інженером кафедри розробки та експлуатації нафтових та газових родовищ. Після закінчення аспірантури працював інженером кафедри буріння нафтових і газових свердловин, а згодом – асистентом цієї ж кафедри.
       Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін "Технологія буріння нафтових і газових свердловин" та "Буріння похило-скерованих свердловин", “Ускладнення та аварії при бурінні свердловин”, “Нафтогазова механіка”, “Основи наукових досліджень”.
       Напрямки наукових досліджень Андрія Івановича пов'язані із вивченням впливу анізотропії гірських порід на викривлення свердловини і розробкою заходів для управління траєкторією буріння. За результатами досліджень опублікував 25 наукових праць.

 

РІЗНИЧУК  АНДРІЙ  ІВАНОВИЧ
асистент

       Народився 21 лютого 1989 року. В 2006 році закінчив Боднарівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів і вступив в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу на газонафтопромисловий факультет, спеціальність «Буріння». В 2011 році закінчив університет і здобув кваліфікацію «гірничий інженер», після чого працював в Шебелинському відділенні бурових робіт на посаді помічника бурильника. З грудня 2011 року навчався в аспірантурі в ІФНТУНГ, а з 2014 року процює на посаді асистента кафедри буріння нафтових і газових свердловин.
       Проводить практичні та лабораторні заняття з таких дисциплін: «Технологія буріння нафтових і газових свердловин», «Спеціальні технологічні рідини», «Основи нафтогазової справи».
       Опублікував 5 наукових праць у фахових виданнях, одна з них за кордоном.

 

ТКАЧЕНКО  ОЛЕНА  ГЕНАДІЇВНА
асистент

      Народилась 25 липня 1987 р. в місті Івано-Франківську. У 2009 році закінчила  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Буріння свердловин". З 2012 по 2013 працювала на кафедрі буріння інженером ІІ категорії. У 2013 році вступила до аспірантури, з 2014 року працює на посаді асистента кафедри буріння нафтових і газових свердловин.
       Веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін "Основи наукових досліджень", "Комп'ютеризація технологічних розрахунків в бурінні", "Буріння нафтових і гаових свердловин".

 

ВОЛОШИН  ЮРІЙ  ДМИТРОВИЧ
асистент

       Народився 13 квітня 1990 р. в смт. Солотвин Богородчанського району Івано-Франківської області. У 2012 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Працював на посаді викладача-стажиста, а згодом асистента кафедри буріння.
       Веде лабораторні заняття з дисципліни «Бурові промивальні рідини» та практичні заняття з дисципліни «Гідроаеромеханіка в бурінні».
       Наукова діяльність спрямована на вивчення проблематики видобування сланцевого  газу.

 

 

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ  ПЕРСОНАЛ

 

ПАСТУХ  АНДРІЙ  МИХАЙЛОВИЧ
завідувач лабораторіями

ВАСИЛИШИНА  ЛЮДМИЛА  ІВАНІВНА
методист вищої категорії

ГОРАЛЬ  ЛЮБОВ  РОМАНІВНА
провідний інженер

ТКАЧЕНКО  НІНА  МИКОЛАЇВНА
інженер І категорії

       

РАДЗІВІЛ  ІВАН  МИКОЛАЙОВИЧ
інженер І категорії

ЗАХАРУК  ІННА  ЛЮБОМИРІВНА
інженер ІІ категорії

ТУРМИС  ГАЛИНА  МИХАЙЛІВНА
інженер ІІ категорії

МИХАЙЛИШИН  ОКСАНА  МИХАЙЛІВНА
інженер ІІ категорії

 

Українська