Скальська Дарія Миколаївна

Скальська Дарія Миколаївна,

завідувач кафедри філософії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,

доктор філософських наук , професор

Людство розвивається завдяки науці. Сучасний вік все більше пропонує відкривати нові наукові горизонти жінкам. І хоча, щоб домогтися високих наукових результатів і отримати визнання жінка-науковець, окрім освіти, таланту і кваліфікації, повинна володіти ще й високою внутрішньою організацією, в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу налічується чимало вчених-подвижниць, які йдуть в ногу з часом або своєю науковою думкою випереджають його. Власне новітні філософсько-естетичні виміри, які дають підстави замислитись над пафосом високого мистецтва,  фундаментально зрушити такий незамінний спосіб освоєння світу, яким є художня творчість, які створюють передумови для вирішення питань не лише людської свободи, а й відповідальності перед нею, належать до  сфери наукових інтересів професора Дарії Скальської. 

Народилась Дарія Миколаївна Скальська (з дому Деделюк) 1 липня 1958 року у м. Коломия в родині вчителів. ЇЇ родинна сага – приклад педагогічної  майстерності сіяти добре, мудре, вічне. Батько Дарії Миколаївни – Деделюк Микола Юрійович, вчитель історії та німецької мови, побував на вимушених роботах у Німеччині під час Другої Світової війни, у лавах Радянської Армії, отримав поранення під Берліном  у 1945 році, а після повернення все свідоме життя займався вихованням та навчанням дітей: у школі-інтернат – з дітьми-сиротами та післявоєнними важкими підлітками. Директорував у середній школі с. Гвіздець, грав у Народному театрі в Коломиї. Мати – Марта Ярославівна, вчитель української мови та літератури, кращий методист Івано-Франківської області, походила із старовинного роду священиків та інтелігентів-просвітників, палких українських патріотів, які зазнали за Радянської влади репресій та гонінь. Так склалося, що батьки дівчини представляли собою два різні світи, що спонукало доньку вникати у різні світогляди, шукати компроміси та  гармонію. Такий підхід для сприйняття всесвіту батьків та до розуміння найрідніших та найближчих забезпечили їй захоплення естетикою, а згодом і філософією.   

Неспокійна вдача Дарії Миколаївни завжди знаходила поле для діяльності. З приємністю згадує своє навчання у Коломийський СШ №1 імені Василя Стефаника (сьогодні – Коломийська спеціалізована І – ІІІ ст. ім. В. Стефаника), де тривалий час виконувала обов’язки старости класу, займалась спортом, цікавилась музикою (закінчила музичну школу), мистецтвом та кінознавством. Особливий світ захоплень становила слов’янська філологія. Однак ще рік після закінчення школи визначалась з фахом, працюючи лаборантом кабінету фізики і хімії у Коломийській школі-інтернат.

1976-1980 р.р. навчалась в Івано-Франківському музичному училищі ім. Дениса Січинського на теоретичному факультеті, яке закінчила з відзнакою. Красуню-студентку пам’ятають як ведучу різноманітних вечорів, учасницю лекторію та критика-початківця. 

Під час концерту      

 

 

З друзями на суботнику

У стінах цього навчального закладу відбулась доленосна зустріч з викладачем філософії – Володимиром Мироновичем Шатохіним (дисидентом у радянській освіті)[1], який вплинув на світогляд та захоплення студентки філософією як наукою, заприязнив її з естетичними вченнями, які в подальшому вилились у наукові дослідження у цій царині. Однак, це все ще в майбутньому, бо по закінченні музичного училища Дарія Миколаївна 10 років працює в музичних школах у селищах міського типу Гвіздець та Лисець. 

Скальська Д. М. (крайня зліва) – учасниця оркестру

1982-1989 р.р. – паралельно з роботою навчалась на філософському факультеті у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Під час навчання захоплюється лекціями з естетики, які читав Русин М. Ю., д. філос. наук, завідувач кафедри української філософії та культури КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Він спричинився до того, що зі всіх дисциплін, що збірно називаються філософськими науками, Дарія Миколаївна обрала для своїх наукових пошуків естетику. В нагоді їй стала й музична освіта. 

У 1989 році розпочинає трудову діяльність асистентом на кафедрі філософії Івано-Франківського інституту нафти і газу. Доброзичливо зустрів молодого фахівця тодішній завідувач кафедри філософії – канд. філос. н., доц. Пугач Іван Дмитрович, представник Київської філософської школи, який очолював кафедру у 80-х роках. У  90-х роках кафедру філософії очолює доц. Криштопа Віктор Іванович – чуйна та широко ерудована особистість, сильний методист, дисциплінована, скромна, порядна людина. Він став для молодої викладачки прикладом керівника і людини, вона багато вчилась у нього. Запроваджені ним правила і засади залишились на кафедрі і донині.

У 1990 році вступає до аспірантури КНУ ім. Т. Г. Шевченка при кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету, яку очолювала в той час український філософ-мистецтвознавець, д. філос. наук, проф. Левчук Л. Т. Головні напрями її наукових досліджень мали вплив на вибір теми кандидатської дисертації Скальської  Д. М. – «Еволюція концепції художнього пізнання у філософсько-естетичній спадщині Д. Лукача». Науковим керівником дисертантки, а згодом і науковим консультантом стала проф. Панченко В. І., представниця філософської школи Київського університету ім. Т. Шевченка, добрі відносини з якою збереглись упродовж років. Робота над дисертацією  тривала 4 роки, у 1994 році відбувся її захист (спеціальність – 09.00.04). Вчена дослідила закономірності еволюції та естетичної концепції Д. Лукача, спираючись на аналіз проблем художнього пізнання в контексті філософсько-світоглядних пошуків на фоні духовних та світоглядних рухів епохи початку ХХ ст. У 1996 році отримала вчене звання доцента. Перебуваючи на посаді асистента, а згодом доцента кафедри філософії, розробляла спеціальні філософські курси (для іноземних студентів, аспірантів та здобувачів), впроваджувала новітні технології навчання. 1996 та 1998 року видала методичні вказівки для практичних занять з філософії для іноземних студентів з Індії, Пакистану, В’єтнаму, з якими у молодої викладачки склались теплі та довірливі відносини.

Зі студентами з Індії (НРі-94-2): Банкадж Кумар Бхарти, Ашок Кумар Сингх, Девананд, Нирадж, Сурия Мани Прасад Сингх

Студенти-в’єтнамці з викладачкою з філософії Скальською Д. М.

У 1997 році очолила кафедру філософії ІФНТУНГ. Велику увагу у своїй управлінській діяльності приділяла розвитку творчих інтенцій молодих вчених: за цей час кандидатські дисертації захистили Хабайлюк І. В., Палагнюк М. М., Андрусів Л. З., Шастко І. М., Руско Н. М. На кафедру прийшли досвідчені працівники вищої школи – доценти Кравченко В. Ю. та Сабадуха В. О. 

Колектив кафедри (зліва направо): лаборант кафедри, Стецюк Роман Володимирович (асистент кафедри філософії), Хабайлюк Валентина Василівна (кандидат психологічних наук),  Палагнюк Михайло Михайлович (кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії), Шастко Ірина Миронівна (кандидат психологічних наук), Андрусів Любомир Зіновійович (кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії), Скальська Дарія Миколаївна (завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор), Олексишин Олег Орестович (асистент кафедри філософії).

Під керівництвом проф. Скальської Д. М. кафедра сьогодні забезпечує викладання цілого комплексу навчальних дисциплін для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, серед яких: «Філософія», «Соціологія», «Релігієзнавство», «Етика», «Естетика», «Психологія», «Філософія глобальних проблем сучасності» й ін. Для рівня магістерської підготовки розроблено курси «Педагогіка та психологія вищої школи», «Психологія управління», «Філософія та методологія наукового пізнання». Для особистісного розвитку викладача, його педагогічної майстерності на кафедрі філософії створено науково-методичні комплекси філософських дисциплін, проводять кафедральні та міжуніверситетські науково-методичні семінари та загально університетські презентації. Наукова робота кафедри зосереджена на виконанні держбюджетної тематики «Філософські засади оптимізації підготовки фахівців нафтогазового профілю».

Поряд з цим не полишає наукових досліджень – розпочала роботу над докторською дисертацією «Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ століття», яка тривала 11 років. Під час написання роботи Дарія Миколаївна займається не лише дослідженням матеріалів, що представляють науковий інтерес, але й багато працює над професійним вдосконаленням. З вересня 1999 року по січень 2000 підвищує кваліфікацію в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів гуманітарних та соціальних наук при Московському державному університеті ім. М. Ломоносова, де лекції читають відомі представники Московської філософської школи.

Свідоцтво

Д. М. Скальської  про підвищення кваліфікації  при Московському державному університеті ім. М. Ломоносова

Скальська Д. М. (ІФНТУНГ) виступає на урочистому засіданні до 50-річчя Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів гуманітарних та соціальних наук при МДУ ім. М. Ломоносова

Має можливість працювати у найбільшій російській бібліотеці у Москві. Збирає інформацію й у бібліотеках Німеччини (бібліотека Українського вільного університету, Баварська державна бібліотека, Мюнхен, 2005 р.). 

Під час роботи над докторською дисертацією у Мюнхені (Німеччина)

В цей час також тісно спілкується з провідними українськими вченими-філософами, які висловлюють зауваження та дають слушні рекомендації щодо її наукової роботи. У 2005 р. успішно захистила докторську дисертацію, визначивши один з найприорітетніших напрямів сучасної філософсько-естетичної думки в межах гуманітарно-соціальних наук України. З цим погодились й опоненти її роботи – український філософ,  д-р філософ. наук, Заслужений працівник народної освіти України, проф. Личковах В. А. з Чернігівського педагогічного університету, д-р філол. наук, керівник науково-дослідницької групи Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ та  перший заст.  головного редактора журналу «Політична думка» Білий О. В., д-р філософ. наук, завідувач кафедри суспільних наук Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Оніщенко О. І. Практичне значення її роботи полягає в необхідності для вітчизняної естетичної теорії активно вивчати найбільш вагомі досягнення філософської антропології і подальший її розвиток, спрямований на осягнення нових реалій життя людини, її культури та мистецтва. Отримані результати її наукового дослідження стали підґрунтям для подальшої розробки новітнього понятійно-категоріального апарату естетики та комплексних досліджень філософсько-естетичного спрямування. 

   У 2008 році Дарія Миколаївна отримала звання професора.

В ІФНТУНГ вітають новоспечених професорів (зліва направо): проф. Скальська Д. М. (завідувач кафедри філософії), проф. Мандрик Я. І. (завідувач кафедри історії та політології), проф. Шкіца Л. Є. (завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки) 

Науковий доробок Дарії Миколаївни складає понад 130 наукових та методичних праць. Окремої уваги заслуговують монографія «Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ століття» (2003), навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей з грифом МОН «Естетика. Естетика постмодерної доби» (2007 та 2008 років видання), Конспект лекцій з філософії англійською мовою (2013), методичні вказівки «Філософія» для аспірантів та здобувачів (2014).

 Теоретичне та практичне значення досліджень Скальської Д. М. полягає в тому, що вони суттєво розширюють дослідницьке поле естетики, забезпечують включення в естетичну теорію досягнень філософської антропології ХХ ст., відкривають новий напрям теоретичних досліджень естетики. Особистий внесок вченої стосується, насамперед, філософсько-естетичного обґрунтування логіки та сутності естетичних вимірів основних напрямів філософської антропології: феноменології, екзистенціалізму, герменевтики, неотомізму, персоналізму, неомарксизму, які створюють сучасну парадигму естетичної теорії.  

Багато зусиль Дарія Миколаївна докладає до філософської підготовки аспірантів та здобувачів наукового ступеня, яка є важливою складовою загальнонаукової. Адже вторгнення науки в усі сфери суспільства перетворило її на об’єкт філософського та соціального дослідження з великим спектром предметних та дисциплінарних відгалужень. ЇЇ бувші студенти та аспіранти відзначають ораторське мистецтво проф. Скальської Д. М., що займає чільне місце серед багатьох талантів педагога. Крім того, вона належить до тієї когорти викладачів, яка не лише навчає наукам, але й сама є носієм духовності та етичного початку, позитивно впливає на формування та становлення особистості студентів та майбутніх науковців [2]. Професор Дарія Скальська є постійним членом оргкомітету, координатором, лектором Центру педагогічної майстерності ІФНТУНГ.

У 2016 році її кафедра відзначена адміністрацією ІФНТУНГ за активну участь в роботі Центру педагогічної майстерності університету. 

Регулярно здійснює керівництво проходження педпрактики магістрами філософського факультету ПНУ ім. Василя Стефаника, рецензує їхні магістерські роботи. До її думки дослухаються члени наукової спільноти. У 2011-2013 рр. Дарія Миколаївна працювала у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України. Вона пише численні відгуки на дисертації, її тактовні зауваження як опонента завжди виявляються слушними. Керує науковим предметним гуртком «Наука і Людина: Істина. Правда. Життя» для обдарованих та талановитих студентів університету. 

Скальська Д. М. є активним учасником Міжнародних науково-практичних конференцій. Особливе значення для вченої мають традиційні наукові конференції в м. Рубіжному, присвячені актуальним філософським проблемам та гуманітаристиці. 

 

За наукові досягнення має відзнаки різних рівнів. У 2006 році отримала високу нагороду як «Кращий науковець року» від Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради. 

Нагороджена медаллю Міністерства освіти і науки України (2007).

Оточуючі характеризують Дарію Миколаївну як добру,чуйну, енергійну людину з невичерпною фантазією та зарядом бадьорості. Спектр її життєвих інтересів дуже широкий. Надзвичайно любить подорожувати, і що цікаво,  мандри дозволяють їй іноді глибше пізнати різні філософські та релігійні течії, незнані культури. Поїздка до Індії та Таїланду дала змогу побачити буддизм з середини, та на острів Джерба (Туніс) – арабський світ, у Єгипті серед древніх пірамід пізнавала  світогляд древніх єгиптян.

Індія: мистецтво медитації на ГОА.

Знайомство з індійським слоном

Таїландський аеропорт (Бангкок)  

Біля фігури Будди

Серед пірамід краще думається про вічне (Єгипет)

Відвідала Париж – культурну столицю Європи та скарбницю світового мистецтва.

 

Дотримується золотого правила: «У здоровому тілі – здоровий дух». Вона активна учасниця спортивно-оздоровчих груп. Займається не лише з тренером в залі, але й бере участь в спортивних університетських флеш-мобах, пропагуючи здоровий спосіб життя.

 

Скальська Д. М. – щаслива дружина і мати. Користується заслуженою повагою серед друзів, колег, знайомих.

Родина Скальських (чоловік – лікар-рентгенолог вищої категорії Любомир Скальський, вперше на Прикарпатті застосував оцифрування рентге-нівського зображення (1999) та метод магніто-резонансної томографії (2008). Її донька Марта – кандидат філософських наук, хоча й знайшла своє покликання в іншій галузі).

Дарія Миколаївна з колегами, друзями, рідними на власному ювілеї 

 

 

 

 

 

 

Джерело інформації:

1. Никорович І. В. Шатохін проти газети «За незалежність» : [про цивільний позов викладача Прикарпатського ун-ту Володимира Мироновича Шатохіна з приводу захисту честі і гідності] / І. Никорович // Галичина. – 1994. – 2 черв.

2. Люди університету // Студент Прикарпаття. – 2014. – № 8(жовтень). – С. 2.