Крижанівський Євстахій Іванович

КРИЖАНІВСЬКИЙ ЄВСТАХІЙ ІВАНОВИЧ

Ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу університету, повний кавалер ордена «За заслуги», академік Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор. 

Народився 15 серпня 1948 р. в с. Побережжя на Івано-Франківщині у селянській родині. Батьки – Іван Миколайович та Анна Євстахіївна, прищепили сину любов до рідної землі, що надихає його упродовж життя до розбудови свого краю, своєї Батьківщини – України. Ще у шкільні роки з’являється зацікавленість хлопця математичними науками, а допитливість згодом переростає у жагу до знань та досліджень. Розвивати раціональне мислення непересічному учню допомагає талановитий вчитель математики Т. А. Чеверда. Приходять перші перемоги на олімпіадах з математики. 

                                                                                                        

Євстахій Крижанівський з вчителями та однокласниками                                                 Останній дзвоник в рідній школі (5-ий ліворуч – Крижанівський Є. І.)

Але вирішальним для вибору майбутньої професії інженера-механіка стало захоплення хлопця металом у батьківській кузні. Тут гартувався й характер Євстахія Крижанівського, що згодом допоможе досягати успіху у галузі науки і техніки. Вже тоді він замислювався над оптимізацією процесів, шукав відповіді у позашкільних джерелах знань – наукових журналах. Так дитяче захоплення привело його до лав студентів механічного факультету Івано-Франківського інституту нафти й газу, який він успішно закінчив за спеціальністю «Машини та обладнання нафтових і газових промислів». Пізніше він згадуватиме про цей час:  «Навчання було цікавим. По-новому  розкривався світ. … Виникало бажання  дедалі глибше пізнавати цікаві процеси синтезу і аналізу механізмів та машин… Запитань виникало більше, ніж було отримано відповідей» [1].

Євстахій Крижанівський – студент Івано-Франківського інституту нафти і газу.

Вроджена допитливість та бажання докопатись до суті спонукають студента Євстахія Крижанівського займатись науковою діяльністю аж до закінчення навчання. Його науковий доробок не залишився непоміченим: він отримує пропозицію залишитись працювати у стінах рідної alma mater.

Кар’єра майбутнього ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розпочалась з посади інженера науково-дослідного сектора. Далі була аспірантура при Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство  в машинобудуванні». У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію «Підвищення опору утоми замкових різьбових з’єднань елементів бурової колони» (науковий керівник – професор В. І. Похмурський), а у 1990 р. –  докторську: «Дослідження і підвищення опору утоми бурових колон при обертовому бурінні свердловин» (науковий консультант – В. І. Похмурський). З 1992 року – доктор технічних наук, професор. У 1993 році обраний на посаду ректора Івано-Франківського інституту нафти і газу (тепер Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), за сумісництвом обіймає посаду завідувача єдиної в Україні кафедри нафтогазового обладнання (до 2014 р.). Обійнявши посаду ректора інституту, Євстахій Крижанівський вже через рік забезпечує успішну акредитацію ВНЗ на найвищий четвертий рівень зі статусом державного технічного університету нафти і газу, а згодом, у 2001 році, і присвоєння статусу національного (Указ Президента України від 7 серпня 2001 року N 591/2001). Університет одним з перших в Україні стає учасником експерименту щодо приєднання до Болонського процесу, в якому підготовка спеціалістів здійснюється за визнаними світовою громадськістю освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр. Він постійно працює над підвищенням освітнього іміджу університету, який зробить ВНЗ привабливим для абітурієнтів. На основі підписаних ним міждержавних угод із Алжиром, В’єтнамом, Гвінеєю, Іраном, Йорданією, Камеруном та низкою інших держав світу в університеті ведеться підготовка іноземних студентів.

З приходом енергійного і підприємливого керівника розпочалось зміцнення матеріально-технічної бази університету, відкриття численних науково-дослідних лабораторій, поглиблення співпраці з великими виробничими підприємствами України та світу, органами місцевого самоврядування. 

 

 Тренажер-імітатор "DrilSim 5000" (вартість обладнання – 750 тисяч доларів) для навчання  студентів з видачею міжнародних сертифікатів

 

Відкриття Центру відновлюваної енергії в ІФНТУНГ, 2013 р.

Є. Крижанівський та тодішній посол США Джон Теффт після проведення «Круглого столу» з питань видобування та використання сланцевого газу, 2013 р.

  На відкритті лабораторії апаратно-програмних засобів «SIEMENS» кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики виступає ректор ІФНТУНГ Євстахій Крижанівський, 2015 р.

 

Ректор ІФНТУНГ на урочистому відкритті сучасної науково-дослідницької лабораторії тампонажних розчинів кафедри буріння нафтових та газових свердловин, 2015 р. 

Ректор університету  Крижанівський Є.І. та вчений секретар НДПІ “НафтоГаз” SOCAR Азербайджанської Республіки Абдуллаєв Вугар Джаміль огли підписують Угоду про співпрацю

 

Підписання двостороннього договору про співпрацю з Сучавським університетом  імені Штефана Великого (Румунія). 

 

 

Ректор ІФНТУНГ і генеральний директор компанії «MND a.s.» З. Парма підписують Протокол про наміри співпраці у сфері пошуково-розвідувальних робіт та видобування нафти і газу в Україні

 

Урочистий момент підписання довготермінового договору про співпрацю між ІФНТУНГ та ДТЕК – лідером паливно-енергетичного комплексу України

 

 

Співпраця університету з виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради

 

 

 

За участю Є. І. Крижанівського відбуваються важливі програми видобування та транспортування нафти і газу під час освоєння родовищ шельфів Чорного та Азовського морів та в Україні загалом. Велику увагу ректор приділяє налагоджуванню міжнародних контактів, результатом яких стало підписання низки міжнародних договорів про співробітництво, спільні проекти та навчальні програми (ТЕМПУС, Програма прикордонного співробітництва ЄІСП, Erasmus+, Проект  609570-FP7-INCO-2013-9 —7-ої Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій, співпраця з Краківською гірничо-металургійною академією і ін.) з багатьма країнами світу (Польща, Великобританія, Франція, Словаччина, Чехія, Норвегія, Угорщина та ін.). Понад десять років тому з ініціативи Є. Крижанівського було укладено перші угоди та започатковано успішну співпрацю між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташиця (КГМА). А нещодавно ректорові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу професорові Євстахію Крижанівському присвоїли звання «Почесний консул Краківської гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташиця» (2014). В Україні він на цей час єдиний з таким  званням, оскільки на присвоєння таких титулів у Польщі дає згоду уряд. Цей титул – то  високе визнання партнерства між двома ВНЗ і ролі в цьому керівника ІФНТУНГ для розвитку добросусідських відносин між країнами.

 

 

 

Ректор AGH, проф. Т. Сломка та декан Факультету буріння нафти і газу, проф. А. Гонет вручають регалії почесного консула проф. Є. Крижанівському, 2014 р.

 

Промова почесного консула AGH, проф. Євстахія Крижанівського на засіданні Сенату AGH, 2014 р.

 Успішно функціонує при університеті навчально-науково-виробничий комплекс, що об’єднує 30 навчальних закладів I-III рівнів акредитації, раду якого очолює Є. І. Крижанівський. За його ініціативою вперше в Україні на базі університету створено Центр Міжнародної сертифікації.[4]

Є. І. Крижанівський – відомий вчений у галузі матеріалознавства, міцності і довговічності нафтогазового обладнання, конструкцій і споруд: бурильних колон, морських платформ, бурових установок, промислових та магістральних нафтогазопроводів. 

    У 2002 році йому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Досягнення на ниві наукових досліджень дозволили Євстахію Івановичу створити та очолити власну наукову школу «Матеріалознавство, міцність та надійність машин і обладнання нафтогазового комплексу», виховати плеяду учнів та послідовників. Є. І. Крижанівський розробив комплекс методів досліджень напружено-деформованого стану, корозії та корозійно-втомної довговічності труб бурильних колон та нафтогазопроводів, які відрізняються високою інформативністю. Для підвищення довговічності бурильних колон він запропонував і комплексно дослідив технологічні методи зміцнення: поверхневе пластичне деформування, об’ємну та поверхневу термічні обробки, різні види хіміко-термічних обробок. Є. І. Крижанівський створив високоміцні конструкції з’єднань елементів бурильних колон, в яких мінімізовано вплив концентрації напружень і реалізовано ефект малонавантаженості краю з’єднаних деталей; у процесі дослідження морських нафтогазових платформ систематизував загальні вимоги для їх розрахунку і визначення навантаженості від дії хвиль, підводних течій, льодового навантаження та інших впливів. Особливу увагу Є. І. Крижанівський зосередив на дослідженні корозійно-механічної деградації нафтогазопроводів за їх складної експлуатації – у глибоководних морських та зсувонебезпечних гірських умовах.

Президент НАН України Б. Є. Патон та ректор ІФНТУНГ Є. І. Крижанівський під час презентації наукової школи, 2008 р.

За роботу «Розробка і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави», в якій вагоме місце займає міцність і довговічність обладнання, що забезпечує реалізацію названих технологій, Є. І. Крижанівському присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за 2006 рік. 

                        

                                                                                                                        Професор Євстахій Крижанівський серед лауреатів Державної премії в галузі науки і  техніки 2006 р.

Роботи Є. Крижанівського, присвячені дослідженню властивостей і поведінки матеріалів нафтогазового обладнання довготривалої експлуатації у складних умовах – високих статичних і циклічних навантажень при контакті з агресивними середовищами у широкому температурному діапазоні з врахуванням деградації, розробці методів дослідження, прогнозування і підвищення довговічності для забезпечення безаварійної експлуатації конструкцій і споруд під час видобування і транспортування нафти і газу, ввійшли до переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації  та наукових установ МОН на 2012–2015 р.р. 

Нині під безпосереднім керівництвом Є. Крижанівського захищено 15 докторських і 19 кандидатських дисертацій, в яких усебічно розвинуто названий науковий напрям.  У рамках школи  опубліковано 423 наукові праці, в тому числі 26 книг, з яких 8 монографій. Він виявив та дослідив закономірний зв’язок між величинами вірогідності виникнення зсувів та небезпеки зсувів при комплексному впливі природно-техногенних факторів, який визнано відкриттям. Як автор відкриття був нагороджений пам’ятною медаллю ім. П. О. Капіци. У 2007 році був обраний дійсним членом Міжнародної  академії авторів наукових відкриттів та винаходів.                                             

 Диплом 

 

 Крижанівського Є. І. на наукове відкриття 

 Диплом про нагороду пам’ятною медаллю ім. П. О. Капіци

 

Диплом про обрання дійсним членом Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів.​  

Чималий доробок Є.І. Крижанівського як вченого-винахідника – 80 винаходи, 24 з яких  захищені авторськими свідоцтвами колишнього СРСР, патентами України, Росії, Великої Британії, Німеччини і Франції [2]. Він є також головним редактором журналів «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Нафтогазова енергетика», «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу», «Journal of Hydrocarbon Power Engineering», членом редколегії журналу «Нафтова і газова промисловість»:

         

Сьогодні ІФНТУНГ входить у сімку університетів, які мають у своєму штаті академіків НАНУ. У 2009 році професора Євстахія Крижанівського обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України, а 6 березня 2015 року відбулося засідання Загальних зборів Національної академії наук України, на якому ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу  було обрано дійсним членом академії по відділенню «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства» з присвоєнням звання академіка. Обрання до такої високої когорти українських вчених засвідчило його вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки. Новообраний академік одразу отримав персональне завдання президента НАН України, академіка Бориса Патона створити відповідну концепцію: забезпечення енергетичної безпеки держави через збільшення власного видобутку газу. Сьогодні Євстахій Крижанівський заявляє, що на така концепція сформована: «Сьогодні ми знаємо, що маємо казати Уряду, якою дорогою ми маємо спрямувати бізнес, щоб ми перестали бути залежні від імпорту газу і особливо від споживання російського газу. Ми знаємо яким чином добувати газ і якщо треба буде видобувати сланцевий газ – то ми також знаємо, як це робити без шкоди довкіллю»[5]. 

 

                                                                    Голова Івано-Франківською ОДА О. Гончарук вітає професора Є. Крижанівського з присвоєнням звання академіка НАНУ

За словами ректора, на часі головним завданням університету є здобуття статусу дослідницького: «Ми поставили перед собою амбітне завдання, щоб в цілому університет піднявся на найвищу сходинку. У зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» вже чітко визначені критерії для отримання статусу дослідницького університету. В законі написано, що тільки той університет, який забезпечив прорив у певному напрямку науки на державному рівні має право отримати статус дослідницького. На сьогодні ми працюємо над важливою проблемою забезпечення енергетичної безпеки держави через збільшення власного видобутку газу».  

Його вміння мислити по-державному та вболівання за свою справу вилилось у такий непростий для України час у нову наукову програму університету «Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти й газу та диверсифікація постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки України» (2015). 9 червня 2015 року у Верховній Раді України відбулись Комітетські слухання на цю тему (спільний проект з Івано-Франківською та Львівською ОДА), а одним із активних ініціаторів цих слухань, що проходили на засіданні Комітету ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, був ректор ІФНТУНГ, академік НАН України Євстахій Іванович Крижанівський.  Він виступив з основною доповіддю і, охарактеризувавши стан розвитку вітчизняної нафтогазової науки і освіти, переконливо довів, що НГК України має значний потенціал розвитку, зокрема через масштабне впровадження технологій глибокого та надглибокого буріння, використання потенціалу малих родовищ вуглеводнів, реанімацію ліквідованих та виведених з експлуатації свердловин, освоєння шельфу Чорного і Азовського морів. Крім того, останнім часом Є. Крижанівський розробив ідею видобування газу у країнах Північної Африки і транспортування його у стисненому стані до України Середземним морем суднами-контейнеровозами. В університеті навіть розробили спеціальні контейнери для перевезення стиснутого газу. Причому під його вагою кораблі не будуть осідати, тож проблем із проходженням цих вантажів Босфорською протокою не було б. Власне, пропозиції про те, що завезенням блакитного палива з Африки можна б у стислі терміни певною мірою ліквідувати залежність України від російського газу, керівник ІФНТУНГ подав на розгляд уряду, парламенту, Президента.

                                                                  

На Комітетських слуханнях у ВРУ                                   В центрі - ректор Євстахій Крижанівський серед представників ІФНТУНГ у Верховній Раді України,

                                                                                                                         комітет ПЕК і ядерної політики

У 2016 році ректор підписав Меморандум про співпрацю на 5 років  між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, що свідчить про високі досягнення науковців та студентів очолюваного ним вишу в різних сферах нафтогазової діяльності. 

Підписання Меморандуму з Міністром енергетики та вугільної промисловості України І. Насаликом  

Сьогодні у світі якісної трансформації індустріального суспільства в постіндустріальне, коли стрімко розвиваються інформаційні та нанотехнології, створюються нові унікальні матеріали, ключовим інструментом суспільних змін є наука. Престижність будь-якого університету, його привабливість залежать саме від результатів наукової діяльності. Сьогодні в умовах тотальної критики вітчизняної освіти та науки Євстахій Крижанівський відстоює думку, що потенціал українських науковців є дуже високим, а роботи за участю працівників  очолюваного ним університет були удостоєні найвищої нагороди в Україні – Державної премії у галузі науки і техніки

Про великий авторитет Є. І. Крижанівського серед українського політикуму та  перших осіб держави свідчить візит до університету у рамках робочої поїздки на Прикарпаття у жовтні 2015 року Президента України  Петра Порошенка, який у промові зазначив, що Україна стане енергетично незалежною, відновить нафтогазову галузь, і тут він покладається на вчених, які працюють в університеті.

Ректор ІФНТУНГ Євстахій Крижанівський приймає  Президента України Петра Порошенка, 2015 р.

За особистий внесок у розвиток наукових досліджень, широке впровадження їх результатів у нафтогазову галузь, вагомі досягнення при підготовці фахівців і організацію їх міжнародної сертифікації, а також за титанічну працю на благо України та Прикарпаття Є. І. Крижанівський удостоєний багатьох державних і недержавних нагород і відзнак, найвагоміші із яких – ордени «За заслуги» трьох ступенів (1997, 1999, 2007),  звання «Відмінник освіти України» і «Почесний розвідник надр» (1997), медаль «За заслуги у розвідці надр», почесні звання «Заслужений працівник Укргазпрому» (1998) і «Заслужений діяч науки і техніки України» (2002). 

 

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня (1997)

 

Орден "За заслуги" ІІ ступеня (1999)

 

Орден "За заслуги" І ступеня (2007)

Нагороджений також Грамотою Президента України (2000), Почесною грамотою Верховної Ради України та відзнакою НАК «Нафтогаз України»І ступеня (2003), золотою медалллю Папи Римсь­кого, медалями В. І. Лучицького, К. Рентгена, медаллю "За заслуги перед Прикарпаттям", знаком "Петро Могила" та багатьма іншими вітчизняними та іноземними нагородами та дипломами.

   

Медаль "За заслуги перед Прикарпаттям"

Нагрудний знак "Петро Могила"

Медаль та нагрудний знак НАК "Нафтогаз України"

Євстахій Іванович Крижанівський має низку непересічних іноземних нагород та численні подяки за особистий вклад у розвиток гуманітарної сфери та виховання у молодого покоління високих моральних цінностей.

Нагороджений орденом "Золотий орел"  Європейської академії природничих наук, Ганновер

Золота медаль Папи Римського

Ухвала про писвоєння Крижанівському Є. І звання почесного жителя с. Побережжя

 

 

Євстахій Іванович має прекрасну родину: дружину, двох доньок, онуків. Його доньки пішли слідами батька й успішно займаються науковою діяльністю:

Шкіца Леся Євстахіївна – доктор технічних наук, завідувач кафедри інженерної і комп’ютерної графіки ІФНТУНГ, досвідчений науковець і автор понад 100 наукових праць, патентів, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.); Крижанівська Анна Євстахіївна – доктор медичних наук, завідувач кафедри онкології ІНМУ, автор патентів, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014 р.)

Джерело інформації:

  1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу: імена славних сучасників. – Київ: Світ успіху, 2007. – 327 с.

2.     Етюди про галицьких кмітливців : збірка портретних автобіографічних нарисів винахідників Прикарпаття : довід. вид. / Б. І. Середюк. – Івано-Франківськ : ПП Супрун, 2005. – С. 155-159.

3.     Крижанівський Євстахій Іванович // Видатнi дiячi Прикарпаття.– Режим доступу: http://www.lib.if.ua/dbase/persons.php?action=sort&q=11&by=nomination

4.     Крижанівський Євстахій Іванович : (до 65-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / уклад. Н.М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 96 с. – (Серія «Університет і наука в постатях»).

5.     Ректор ІФНТУНГ Євстахій Крижанівський став академіком Національної академії наук України. – Електронний ресурс: http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/03/11/rektor-ifntung-ievstakhii-kryzhanivskyi-stav-akademikom-natsionalnoi-akade

6.  Ректор ІФНТУНГ Євстахій Крижанівський про енергетичну безпеку, війну, проти сланців, альтеративні джерела енергії, газ по 7 гривень, АТО, майбутнє України // Агенція новин Фirtka.if.ua. – Режим доступу: http://www.firtka.if.ua/?action=show&id=81196