Старший викладач

Сорока Любов Григорівна

Сорока Любов Григорівна 

Старший викладач кафедри філології та перекладу.

Українська

Зоріна Наталія Олегівна

Старший викладач кафедри екології ІФНТУНГ     
Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1983), історія і педагогіка, методист навчально-виховної роботи.

Кар’єра – посада, місце праці, роки:
1983 - 2000 - інженер Державного інституту екологічного моніторингу;

Українська

Долгопола Галина Євгенівна

Закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу в 1975 році, спеціальність «Геологія та розвідка нафтових та газових родовищ», кваліфікація - гірничий інженер-геолог. Працювала на посадах інженера-геолога (ІФІНГ, 1975-1977рр), інженера-конструктора (“Геофізприлад”, 1977-1990 рр). З 1990 р на посадах інженера-картографа, наукового співробітника, асистента кафедри екології ІФНТУНГ. З 2003 р - асистент кафедри туризму, з 2009 р — старший викладач кафедри туризму.
   Викладацький стаж роботи 13 років.

Українська

Козак Олег Несторович

 

Знайомство з творчістю митця-педагога, провідного архітектора Прикарпаття, доцента кафедри архітектурного проектування Козака Олега Несторовича

Українська

Шиян Теофіл Петрович

Напрями наукових досліджень: - дослідження взаємодії трубопроводу з грунтом в гірській місцевості;

                                                         - дослідження напруженого стану трубопроводу під час переміщення грунтової маси в вертикальній і горизонтальній площинах.

Дисципліни: 1. Нафтогазова механіка.

                       2. Транспортні роботи при будівництві трубопроводів.

Українська

Штогрин Микола Васильович

 

Автор (співавтор) 38 наукових і навчально-методичних праць, з яких 1 навчальний посібник, та 2-х патентів з контролю за розробкою газових родовищ.

Проводить лабораторні заняття з дисциплін: "Основи геофізики", "Сейсморозвідка", "Електророзвідка", "Радіоекологія", "Ядерна геофізика та радіометрія".

Основними напрямками наукової діяльності є: застосування електрометрії для контролю за розробкою газових родовищ.

Українська

Лопушняк Ярослав Іванович

Напрям наукових досліджень - вплив геологічної будови на герметичність підземних сховищ газу. Геохімічні методи пошуків нафтових і газових родовищ. Оцінка впливу вуглеводневих газів на навколишнє середовище.
Найважливіші наукові і методичні розробки:

Українська

Іванова Маргарита Олександрівна

Дисципліни, які викладає:

Статистика, Статистика2

Сфера наукових інтересів:

Статистичні методи дослідження національного господарства

Email:

margaret_ivanova@mail.ru

Українська

Матіщук Андрій Васильович

З 1990 по 1995 рр. навчався в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю інженерна геодезія.

Українська

Тирлич Володимир Васильович

Народився у с. Терновиця Тисменицького району Івано-Франківської області у сім’ї службовців. Загальну середню освіту одержав у Тарновецькій початковій школі, потім у Новокривотульській восьмирічній та Старокривотульській середніх школах.
1984 року вступив до Львівського державного (нині національного) університету ім. І. Франка на факультет прикладної математики і механіки за спеціальністю „Механіка твердого деформівного тіла”. Завершив навчання 1991 року. Під час навчання відслужив 2 роки у лавах Радянської Армії.

Українська