Доцент

Малик Галина Дмитрівна

Малик Галина Дмитрівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат педагогічних наук. У 2001 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка  захистила кандидатську дисертацію на тему: “Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця”.

Українська

Янишин Ольга Каролівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат педагогічних наук.  У 2012 р. в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Київ)  захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій» за спеціальністю 13.00.04  - теорія та методика професійної освіти. 

Українська

Овецький Сергій Олександрович

У 1995 роцзакінчив державний технічний університет нафти і газу і. Після закінчення університету працював майстром на заводі ОП «Пресмаш» (м. Івано-Франківськ). Аспірант з 1996 по 1998 р. У 2006 р захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення довговічності елементів бурового обладнання на основі застосування модифікованих бурових розчинів».

Українська

Якимемечко Ярослав Яремович

В 1990 р закінчив ІФІНГ за спеальністю «Буріння нафтових і газових свердловин». З 1990 р по 1992 рік працював на бурових підприємствах України. В 1992 році  перейшов на роботу   в ІФНТУНГ, де працював молодшим науковим співробітником, завідувачем лабораторіями, асистентом кафедри морських нафтогазових технологій. У 2013 р захистив кандидатську дисертацію. Ним опубліковано 41 наукову працю, серед яких 10 патентів України. Його науковий напрямок присвячений удосконаленню технології і техніки для буріння свердловин і видобування нафти, а також інтенсифікації припливу високов’язких нафт.

Українська

Грицанчук Андрій Валентинович

В 2011р. закінчив ІФНТУНГ за спеціальністю «Видобування нафти і газу». В 2011-2014рр працював за розподілом на кафедрі розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ. З 2014-2017рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища», та працював за сумісництвом асистентом кафедри. Основними напрямками наукової діяльності є внутрішньотрубна корозія трубопроводів під дією газових гідратів.

Українська

Дремлюх Наталія Степанівна

У 2005 р. закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю “Видобування нафти і газу”, отримала диплом магістра з відзнакою.  З січня 2006 року працює на посаді асистента кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ. У 2014-2017рр навчалася в очній аспірантурі за спеціальністю 05.15.06 - Розробка нафтових і газових родовищ. Основними напрямками наукової діяльності є дослідження в області інтенсифікації видобування газу і нафти в ускладнених умовах експлуатації свердловин з нестійкими колекторами.

Українська

Угриновський Андрій Васильович

В 2006 р. закінчив з відзнакою ІФДТУНГ за спеціальністю «Видобування нафти і газу». Під час навчання в університеті працював за сумісництвом в науково-дослідному інституті нафтогазових технологій. Після закінчення університету працював лаборантом, молодшим науковим співробітником, асистентом кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ. У 2011-2013 рр. навчався в очній аспірантурі при університеті, після закінчення якої в 2014 р. захистив кандидатську дисертацію. З 2014 р. доцент кафедри РЕНГР.

Українська

Мороз Леся Богданівна

Член кореспондент УНГА

Українська

Купер Іван Миколайович

Академік УНГА,  відмінник праці ПАТ «Укрнафта».

Українська