Доцент

Литвин Наталія Богданівна

 Литвин Наталія Богданівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Поетика характеротворення у прозі В. Дрозда”.

 

Основні праці

 

 

Українська

Якібчук Марія Василівна

 Якібчук Марія Василівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Творчість Зеновія Красівського та Ярослава Лесіва: дискурс національної ідентичності”.

 

Основні праці

 

 

Українська

Венгринюк Мирослава Іванівна

Венгринюк Мирослава Іванівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття)”.

 

Основні праці

 

Українська

Стахмич Юлія Станіславівна

 Стахмич Юлія Станіславівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук "Комп'ютерне моделювання природної мови (на матеріалі систем програмного забезпечення перекладу)".

 

Основні праці

Українська

Каламбет Ярина Ігорівна

Каламбет Ярина Ігорівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук,"Прецедентні оніми в Артурівському дискурсі: динаміка концептуалізації".

 

Основні праці

 

Українська

Савчин Надія Богданівна

Савчин Надія Богданівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника”.

Основні праці

 

Українська

Гошовська Ірина Володимирівна

 Гошовська Ірина Володимирівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Філософська термінологія в сучасному британському інтелектуальному романі: семантика і функціонування” .

Основні праці

 

Українська

Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна

 Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Німецька фахова мова нафтової промисловості: структурно-семантичні та функціональні особливості” .

Основні праці

Українська

Дзівідзінська Ірина Сергіївна

Дзівідзінська Ірина Сергіївна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Семантико-синтаксична структура речень з предикатами фізичного стану особи (на матеріалі української мови)”.

 

Основні праці

 

Українська

Малик Галина Дмитрівна

Малик Галина Дмитрівна Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, “Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця”.

Основні праці

 

Українська