Доцент

Мельник Андрій Васильович

Отримав базову освіту у Військовому інституті Національного університету «Львівська політехніка».

Українська

Гнесь Людмила Богданівна

Загальна інформаціяДоцент кафедри архітектури та містобудування

Навчальна робота. Викладає дисципліни:

Українська

Смадич Іван Петрович

Загальна інформація

У 2012 році з відзнакою завершив навчання на архітектурному факультеті ІФНТУНГ.

У 2012 році отримав диплом спеціаліста з спеціальності «економіка підприємства» (ІФНТУНГ). 

З 2012 року до цього часу працює викладачем кафедри архітектури та містобудування (ІФНТУНГ).

В 2016 році прийнятий в члени Національної Спілки архітекторів України.

Українська

Волинська Олена Степанівна

Загальна інформація

Волинська Олена Степанівнакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри архітектури та містобудування Інституту архітектури, будівництва та енергетики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ; автор понад 70-ти одноосібних наукових праць (у т. ч. 2-а навчальні посібники, 1 – з грифом МОН України, 3 методичні розробки з навчальних дисциплін тощо); учасник 52-х наукових Міжнародних, Всеукраїнських Конгресів та конференцій тощо.

Українська

ЛУКОМСЬКА Галина Володимирівна

Доцент кафедри  архітектури та містобудування, кандидат архітектури

Дата народження: 22.03.1986 р.

Освіта:

В 2013 р. закінчила навчання в аспірантурі НУ “Львівська політехніка“, захистила кандидатську дисертацію та здобула вчений ступінь кандидата архітектури;

Українська

Журавльов Дмитро Юрійович

Освіта 

 

Наукові інтереси та досягнення

 

Членство у організація та нагороди

 

Навчальний процес

 

Навчальна та методична література

 

Контакти

Українська

Гаврилко Володимир Михайлович

Освіта 

 

Наукові інтереси та досягнення

 

Членство у організація та нагороди

 

Навчальний процес

 

Навчальна та методична література

 

Контакти

Українська