Курляк Петро Омелянович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Закінчив - ІФНТУНГ , 1998-2003, Електротехнічні системи електроспоживання, спеціаліст

Аспірантура - ІФНТУНГ, 2004-2007р.р. «Електротехнічні комплекси та системи»

Теми дисертацій, місце захисту

Моделювання динамічних режимів роботи електроприводних відцентрових насосних агрегатів магістральних нафтопроводів на основі методу Bond - Graph в Вінницькому національному технічному університеті на спеціалізованій вченій раді К 05.052.05. Захист відбувся 16 листопада 2012 року. Керівник д.т.н професор Костишин Володимир Степанович.

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. викладач-стажист каф. ЕП і ЕО – 2003-2004 р.р.
2. заступник голови профкому студентів ІФНТУНГ – 2003-2007 р.
3. асистент кафедри ЕП і ЕО
4. доцент кафедри ЕП і ЕО з 2013 року, заступник декана ФЕІВТ з виховної роботи