Васильченко Галина Василівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає  
Сфера наукових інтересів

формування конкурентних переваг міста, управління соціально-економічним розвитком території, локальні громади

Email galyna_vasylchenko@ukr.net
Основні праці
  1. Васильченко Г. В. Фактори формування конкурентних переваг міста та їх вплив на конкурентоспроможність держави / Васильченко Г. В., Даляк Н. А. // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 250 (Т. 3), ДНУ Дніпропетровськ, 2009. — С. 763—770.
  2. Васильченко Г. В.  Паспорт громади як аналітична інформація для управління розвитком території  / Васильченко Г. В. // Економічний аналіз. Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету.  Вип 6. — 2010. — С. 392—396.
  3. Васильченко Г. В. Методологія якісного аналізу оцінки стану громади, як засіб управління соціально-економічним розвитком території  / Васильченко Г. В., Даляк Н. А // Комунальное хазяйство городов. Науковий журнал Харьківської національної академії міського господарства. Вип. 94., — К. : Техніка, 2010. — С. 112—119.
  4. Васильченко Г. В. Матричний підхід до розробки стратегій економічного розвитку територіальних громад / Васильченко Г. В. // Сучасна економічно теорія та пошук ефективних механізмів господарювання. Зб. наукових праць. — Саки : ПП «Підприємництво Фенікс», 2011. — С. 198—201.
  5. Васильченко Г. В. Стратегічне планування розвитку агломерацій та субрегіонів як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів / Васильченко Г. В. //  Зб. наукових праць. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. (Ч.1) КНЕУ, 2011. — С. 223—230.
  6. Васильченко Г. В.  Місцевий економічний розвиток.  Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: / Васильченко Г.В., Васильченко С. М. // Науковий збірник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Вип. 8. (Т. 1). — Івано-Франківськ, 2012. — С. 179—186.
  7. Васильченко Г. В. Концептуальні засади  стратегій місцевого економічного розвитку в сучасних умовах / Васильченко Г.В. // Науковий журнал. Стратегія розвитку України.  — 2013. — № 2. — С. 106—111.
  8. Планування розвитку територіальних громад. Навч. посібник для посадових осіб місцевого самоврядування // Васильченко Г., Парасюк І. / Асоціація міст України. — Л. : ТОВ Підприємство ВІ ЕН ЕЙ, 2015. — 256 с.